HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Euripide, Iphigenie à Aulis

Vers 1250-1299

  Vers 1250-1299

[1250] τὸ φῶς τόδ´ ἀνθρώποισιν ἥδιστον βλέπειν,
1251 τὰ νέρθε δ´ οὐδέν· μαίνεται δ´ ὃς εὔχεται
1252 θανεῖν· κακῶς ζῆν κρεῖσσον καλῶς θανεῖν.
1253 (ΧΟΡΟΣ) τλῆμον Ἑλένη, διὰ σὲ καὶ τοὺς σοὺς γάμους
1254 ἀγὼν Ἀτρείδαις καὶ τέκνοις ἥκει μέγας.
1255 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) ἐγὼ τά τ´ οἰκτρὰ συνετός εἰμι καὶ τὰ μή,
1256 φιλῶ τ´ ἐμαυτοῦ τέκνα· μαινοίμην γὰρ ἄν.
1257 δεινῶς δ´ ἔχει μοι ταῦτα τολμῆσαι, γύναι,
1258 δεινῶς δὲ καὶ μή· ταὐτὰ γὰρ πρᾶξαί με δεῖ.
1259 ὁρᾶθ´ ὅσον στράτευμα ναύφαρκτον τόδε
1260 χαλκέων θ´ ὅπλων ἄνακτες Ἑλλήνων ὅσοι,
1261 οἷς νόστος οὐκ ἔστ´ Ἰλίου πύργους ἔπι
1263 οὐδ´ ἔστι Τροίας ἐξελεῖν κλεινὸν βάθρον,
1262 εἰ μή σε θύσω, μάντις ὡς Κάλχας λέγει.
1264 μέμηνε δ´ Ἀφροδίτη τις Ἑλλήνων στρατῶι
1265 πλεῖν ὡς τάχιστα βαρβάρων ἐπὶ χθόνα
1266 παῦσαί τε λέκτρων ἁρπαγὰς Ἑλληνικῶν·
1267 οἳ τὰς ἐν Ἄργει παρθένους κτενοῦσί μου
1268 ὑμᾶς τε κἀμέ, θέσφατ´ εἰ λύσω θεᾶς.
1269 οὐ Μενέλεώς με καταδεδούλωται, τέκνον,
1270 οὐδ´ ἐπὶ τὸ κείνου βουλόμενον ἐλήλυθα,
1271 ἀλλ´ Ἑλλάς, ἧι δεῖ, κἂν θέλω κἂν μὴ θέλω,
1272 θῦσαί σε· τούτου δ´ ἥσσονες καθέσταμεν.
1273 ἐλευθέραν γὰρ δεῖ νιν ὅσον ἐν σοί, τέκνον,
1274 κἀμοὶ γενέσθαι, μηδὲ βαρβάρων ὕπο
1275 Ἕλληνας ὄντας λέκτρα συλᾶσθαι βίαι.
1276 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) τέκνον, ξέναι,
1277 οἲ ´γὼ θανάτου τοῦ σοῦ μελέα,
1278 φεύγει σε πατὴρ Ἅιδηι παραδούς.
1279 (ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ) οἲ ´γώ, μῆτερ· ταὐτὸν ταὐτὸν γὰρ
1280 μέλος εἰς ἄμφω πέπτωκε τύχης,
1281 κοὐκέτι μοι φῶς
1282 οὐδ´ ἀελίου τόδε φέγγος.
1283 ἰὼ ἰώ·
1284 νιφόβολον Φρυγῶν νάπος
1285 Ἴδας τ´ ὄρεα, Πρίαμος
1286 ὅθι ποτὲ βρέφος ἁπαλὸν ἔβαλε
1287 ματρὸς ἀποπρὸ νοσφίσας
1288 ἐπὶ μόρωι θανατόεντι
1289 Πάριν, ὃς Ἰδαῖος Ἰδαῖος
1290 ἐλέγετ´ ἐλέγετ´ ἐν Φρυγῶν πόλει,
1291 μήποτ´ ὤφελες τὸν ἀμφὶ
1292 βουσὶ βουκόλον τραφέντ´ Ἀλέξανδρον
1293 οἰκίσαι
1294 ἀμφὶ τὸ λευκὸν ὕδωρ, ὅθι κρῆναι
1295 Νυμφᾶν κεῖνται
1296 λειμών τ´ ἔρνεσι θάλλων
1297 χλωροῖς καὶ ῥοδόεντ´
1298-1299 : ἄνθε´ ὑακίνθινά τε θεαῖς δρέπειν· ἔνθα ποτὲ
[1250] la lumière est bien douce à voir, la nuit souterraine
ne l'est pas. Insensé qui souhaite de mourir! Mieux vaut
une misérable vie qu'une mort glorieuse.
LE CHOEUR. Malheureuse Hélène! c'est à cause de toi et de
ton hymen que s'engage ce terrible débat entre les Atrides
et leurs enfants.
AGAMEMNON. Je sais quand il faut céder à la pitié, je sais
aussi quand il ne le faut pas, et j'aime mes enfants : autrement
je serais un insensé. Femme, il est terrible pour moi
de consentir à ce sacrifice, terrible aussi de m'y opposer. Que
faire ? Voyez cette nombreuse armée navale, voyez tous ces
Grecs armés d'airain, qui ne pourront, si je ne t'immole,
comme l'ordonne l'oracle de Calchas, marcher contre les remparts
d'Ilion, ni renverser les illustres fondements de Troie.
Une passion furieuse pousse l'armée grecque à faire voile au
plus tôt vers les rivages des Barbares, pour mettre un terme
au rapt des femmes de Grèce. Ils tueront mes filles restées à
Argos, et vous deux, et moi-même, si je n'obéis pas aux
ordres sacrés de la déesse. Non, mon enfant, ce n'est pas
Ménélas qui me tient asservi, ce n'est pas à sa volonté que
je cède, mais à la Grèce : que je le veuille ou non, c'est à
elle que je dois t'immoler. Contre cette nécessité nous ne
pouvons rien. Autant qu'il dépend de toi, ma fille et de moi,
il faut que la Grèce soit libre; il faut que des Grecs ne se
laissent pas ravir leurs femmes par des Barbares
IPHIGÉNIE. Que je suis malheureuse aussi, ô ma mère ! car
nous pouvons toutes les deux faire entendre le même cri de
douleur. Je ne verrai plus la lumière, ni ce radieux soleil.
Hélas! hélas! Forêts neigeuses de Phrygie, mont Ida, où
Priam exposa, pour le livrer à la mort, un tendre nourrisson,
arraché à sa mère, Pâris, que dans la cité phrygienne
on appelait le berger, l'humble berger de l'Ida. Plût
au ciel que {cet Alexandre,} ce bouvier nourri au milieu des
boeufs, jamais Priam ne l'eût fait habiter près des eaux
limpides, aux lieux où coulent les sources des Nymphes,
dans la verte prairie émaillée de fleurs, roses et hyacinthes,
que se plaisent à cueillir les déesses!


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/11/2006