HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Euripide, Iphigenie à Aulis

Vers 700-749

  Vers 700-749

[700] (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) τοῦ δ´ Αἰακοῦ παῖς τίς κατέσχε δώματα;
701 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) Πηλεύς· Πηλεὺς δ´ ἔσχε Νηρέως κόρην.
702 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) θεοῦ διδόντος βίαι θεῶν λαβών;
703 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) Ζεὺς ἠγγύησε καὶ δίδως´ δίδως κύριος.
704 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) γαμεῖ δὲ ποῦ νιν; κατ´ οἶδμα πόντιον;
705 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) Χείρων ἵν´ οἰκεῖ σεμνὰ Πηλίου βάθρα.
706 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) οὗ φασι Κενταύρειον ὠικίσθαι γένος;
707 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) ἐνταῦθ´ ἔδαισαν Πηλέως γάμους θεοί.
708 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) Θέτις δ´ ἔθρεψεν πατὴρ Ἀχιλλέα;
709 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) Χείρων, ἵν´ ἤθη μὴ μάθοι κακῶν βροτῶν.
710 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) φεῦ· σοφός γ´ θρέψας χὠ διδοὺς σοφωτέροις.
711 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) τοιόσδε παιδὸς σῆς ἀνὴρ ἔσται πόσις.
712 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) οὐ μεμπτός· οἰκεῖ δ´ ἄστυ ποῖον Ἑλλάδος;
713 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) Ἀπιδανὸν ἀμφὶ ποταμὸν ἐν Φθίας ὅροις.
714 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) ἐκεῖς´ ἀπάξει σὴν ἐμήν τε παρθένον;
715 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) κείνωι μελήσει ταῦτα τῶι κεκτημένωι.
716 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) ἀλλ´ εὐτυχοίτην. τίνι δ´ ἐν ἡμέραι γαμεῖ;
717 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) ὅταν σελήνης ἐντελὴς ἔλθηι κύκλος.
718 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) προτέλεια δ´ ἤδη παιδὸς ἔσφαξας θεᾶι;
719 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) μέλλω· ´πὶ ταύτηι καὶ καθέσταμεν τύχηι.
720 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) κἄπειτα δαίσεις τοὺς γάμους ἐς ὕστερον;
721 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) θύσας γε θύμαθ´ ἁμὲ χρὴ θῦσαι θεοῖς.
722 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) ἡμεῖς δὲ θοίνην ποῦ γυναιξὶ θήσομεν;
723 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) ἐνθάδε παρ´ εὐπρύμνοισιν Ἀργείων πλάταις.
724 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) καλῶς ἀναγκαίως τε· συνενέγκαι δ´ ὅμως.
725 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) οἶσθ´ οὖν δρᾶσον, γύναι· πιθοῦ δέ μοι.
726 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) τί χρῆμα; πείθεσθαι γὰρ εἴθισμαι σέθεν.
727 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) ἡμεῖς μὲν ἐνθάδ´, οὗπέρ ἐσθ´ νυμφίος ...
728 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) μητρὸς τί χωρὶς δράσεθ´ ἁμὲ δρᾶν χρεών;
729 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) ἐκδώσομεν σὴν παῖδα Δαναΐδων μέτα.
730 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) ἡμᾶς δὲ ποῦ χρὴ τηνικαῦτα τυγχάνειν;
731 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) χώρει πρὸς Ἄργος παρθένους τε τημέλει.
732 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) λιποῦσα παῖδα; τίς δ´ ἀνασχήσει φλόγα;
733 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) ἐγὼ παρέξω φῶς νυμφίοις πρέπει.
734 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) οὐχ νόμος οὗτος οὐδὲ φαῦλ´ ἡγητέα.
735 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) οὐ καλὸν ἐν ὄχλωι ς´ ἐξομιλεῖσθαι στρατοῦ.
736 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) καλὸν τεκοῦσαν τἀμά μ´ ἐκδοῦναι τέκνα.
737 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) καὶ τάς γ´ ἐν οἴκωι μὴ μόνας εἶναι κόρας.
738 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) ὀχυροῖσι παρθενῶσι φρουροῦνται καλῶς.
739 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) πιθοῦ. (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) μὰ τὴν ἄνασσαν Ἀργείαν θεάν.
740 ἐλθὼν δὲ τἄξω πρᾶσσε, τἀν δόμοις δ´ ἐγώ,
741 χρὴ παρεῖναι νυμφίοισι παρθένοις.
742 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) οἴμοι· μάτην ἦιξ´, ἐλπίδος δ´ ἀπεσφάλην,
743 ἐξ ὀμμάτων δάμαρτ´ ἀποστεῖλαι θέλων.
744 σοφίζομαι δὲ κἀπὶ τοῖσι φιλτάτοις
745 τέχνας πορίζω, πανταχῆι νικώμενος.
746 ὅμως δὲ σὺν Κάλχαντι τῶι θυηπόλωι
747 κοινῆι τὸ τῆι θεῶι φίλον, ἐμοὶ δ´ οὐκ εὐτυχές,
748 ἐξευπορήσων εἶμι, μόχθον Ἑλλάδος.
749 χρὴ δ´ ἐν δόμοισιν ἄνδρα τὸν σοφὸν τρέφειν
[700] CLYTEMNESTRE. A quel fils AEaque laissa-t-il sa maison?
AGAMEMNON. A Pélée : or Pélée eut pour femme la fille de Nérée.
CLYTEMNESTRE. L'avait-il reçue du dieu, ou prise malgré la
volonté des dieux?
AGAMEMNON. Zeus la lui promit, et celui qui avait tout pouvoir
sur elle la lui donna.
CLYTEMNESTRE. Où s'accomplit leur union? dans les flots de la mer?
AGAMEMNON. Dans les saintes retraites du Pélion, où Chiron
a fixé sa demeure.
CLYTEMNESTRE. Où l'on dit qu'habite la race des Centaures?
AGAMEMNON. Oui, c'est là que les dieux célébrèrent les
noces de Pélée.
CLYTEMNESTRE. Qui éleva Achille? Thétis ou son père?
AGAMEMNON. Chiron, pour le préserver des vices des méchants.
CLYTEMNESTRE. Ah! j'admire la sagesse du maître, et celle
du père qui confie son enfant à de plus sages.
AGAMEMNON. Voilà l'homme qui sera l'époux de ta fille.
CLYTEMNESTRE. Il est irréprochable. Quelle ville de Grèce
habite-t-il?
AGAMEMNON. Sur les bords du fleuve Apidanos, dans le
pays de Phthie.
CLYTEMNESTRE. C'est là qu'il emmènera notre fille ?
AGAMEMNON. Ce soin regarde celui à qui elle doit appartenir.
CLYTEMNESTRE. Qu'ils soient donc heureux! Quel jour doit-il l'épouser?
AGAMEMNON. Quand sera venue la phase propice de la lune.
CLYTEMNESTRE. As-tu déjà offert à la déesse, pour notre
enfant, le sacrifice qui précède le mariage?
AGAMEMNON. Je vais le faire : nous en sommes là précisement.
CLYTEMNESTRE. Et ensuite tu donneras le festin nuptial?
AGAMEMNON. Oui, après avoir offert aux dieux le sacrifice
que je leur dois.
CLYTEMNESTRE. Et nous, où dresserons-nous le repas des femmes?
AGAMEMNON. Ici, près des belles poupes de la flotte grecque.
CLYTEMNESTRE. Fâcheuse nécessité ! puisse toutefois la chose
tourner à bien !
AGAMEMNON. Sais-tu, femme, ce que tu dois faire ? écoute-moi.
CLYTEMNESTRE. Quoi donc? je suis habituée à t'obéir.
AGAMEMNON. Nous seuls, ici, où est l'époux...
CLYTEMNESTRE. Ferez-vous sans moi ce que doit faire la mère?
AGAMEMNON. Nous marierons ta fille en présence des Grecs.
CLYTEMNESTRE. Et moi, où faut-il que je sois alors?
AGAMEMNON. Retourne à Argos, et prends soin de tes filles.
CLYTEMNESTRE. Que j'abandonne celle-ci! Et qui donc portera
le flambeau?
AGAMEMNON. C'est moi qui tiendrai la torche de la cérémonie nuptiale.
CLYTEMNESTRE. Ce n'est pas l'usage : mais que t'importe?
AGAMEMNON. Il ne convient pas que, hors de ta demeure,
tu te mêles à la foule des soldats.
CLYTEMNESTRE. Il convient que ce soit moi, leur mère, qui
préside au mariage de mes enfants.
AGAMEMNON. Et que celles de tes filles qui sont à la maison
ne restent pas seules.
CLYTEMNESTRE. Leurs chambres ont des portes solides : elles
y sont bien gardées.
AGAMEMNON. Obéis.
CLYTEMNESTRE. Non, par la déesse qui règne à Argos! Va
commander au dehors; moi, je dirige la maison et ce qui
convient au mariage de mes filles.
AGAMEMNON. Hélas ! j'ai fait de vains efforts, qui ont trompé
mes espérances, pour écarter une mère de ce spectacle. Je
m'ingénie en ruses, j'invente toutes sortes d'artifices pour
tromper ce que j'ai de plus cher, et j'échoue de tous côtés.
Cependant je vais consulter le devin Calchas sur cet ordre
de la déesse, qui me rend si malheureux et me fait souffrir
pour la Grèce. Un homme de sens doit avoir dans sa maison


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/11/2006