HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Euripide, Iphigenie à Aulis

Vers 650-699

  Vers 650-699

[650] (ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ) κἄπειτα λείβεις δάκρυ´ ἀπ´ ὀμμάτων σέθεν;
651 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) μακρὰ γὰρ ἡμῖν ´πιοῦς´ ἀπουσία.
652 (ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ) οὐκ οἶδ´ ὅτι φήις, οὐκ οἶδα, φίλτατ´ ἐμοὶ πάτερ.
662 ποῦ τοὺς Φρύγας λέγουσιν ὠικίσθαι, πάτερ;
663 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) οὗ μήποτ´ οἰκεῖν ὤφελ´ Πριάμου Πάρις.
664 (ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ) μακρὰν ἀπαίρεις, πάτερ, λιπὼν ἐμέ.
665 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) ἐς ταὐτόν, θύγατερ, ἥξεις σῶι πατρί.
653 συνετὰ λέγουσα μᾶλλον εἰς οἶκτόν μ´ ἄγεις.
654 (ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ) ἀσύνετά νυν ἐροῦμεν, εἰ σέ γ´ εὐφρανῶ.
655 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) παπαῖ· τὸ σιγᾶν οὐ σθένω, σὲ δ´ ἤινεσα.
656 (ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ) μέν´, πάτερ, κατ´ οἶκον ἐπὶ τέκνοις σέθεν.
657 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) θέλω γε, τὸ θέλειν δ´ οὐκ ἔχων ἀλγύνομαι.
658 (ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ) ὄλοιντο λόγχαι καὶ τὰ Μενέλεω κακά.
659 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) ἄλλους ὀλεῖ πρόσθ´ ἁμὲ διολέσαντ´ ἔχει.
660 (ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ) ὡς πολὺν ἀπῆσθα χρόνον ἐν Αὐλίδος μυχοῖς.
661 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) καὶ νῦν γέ μ´ ἴσχει δή τι μὴ στέλλειν στρατόν.
666 (ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ) φεῦ·
666 εἴθ´ ἦν καλόν μοι σοί τ´ ἄγειν σύμπλουν ἐμέ.
667 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) ἔτ´ ἔστι καὶ σοὶ πλοῦς, ἵνα μνήση πατρός.
668 (ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ) σὺν μητρὶ πλεύσας´ μόνη πορεύσομαι;
669 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) μόνη, μονωθεῖς´ ἀπὸ πατρὸς καὶ μητέρος.
670 (ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ) οὔ πού μ´ ἐς ἄλλα δώματ´ οἰκίζεις, πάτερ;
671 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) ἐατέ´· οὐ χρὴ τοιάδ´ εἰδέναι κόρας.
672 (ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ) σπεῦδ´ ἐκ Φρυγῶν μοι, θέμενος εὖ τἀκεῖ, πάτερ.
673 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) θῦσαί με θυσίαν πρῶτα δεῖ τιν´ ἐνθάδε.
674 (ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ) ἀλλὰ ξὺν ἱεροῖς χρὴ τό γ´ εὐσεβὲς σκοπεῖν.
675 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) εἴσηι σύ· χερνίβων γὰρ ἑστήξεις πέλας.
676 (ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ) στήσομεν ἄρ´ ἀμφὶ βωμόν, πάτερ, χορούς;
677 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) ζηλῶ σὲ μᾶλλον ´μὲ τοῦ μηδὲν φρονεῖν.
678 χώρει δὲ μελάθρων ἐντός - ὀφθῆναι κόραις
679 πικρόν - φίλημα δοῦσα δεξιάν τέ μοι,
680 μέλλουσα δαρὸν πατρὸς ἀποικήσειν χρόνον.
681 στέρνα καὶ παρῆιδες, ξανθαὶ κόμαι,
682 ὡς ἄχθος ἡμῖν ἐγένεθ´ Φρυγῶν πόλις
683 Ἑλένη τε. παύω τοὺς λόγους· ταχεῖα γὰρ
684 νοτὶς διώκει μ´ ὀμμάτων ψαύσαντά σου.
685 ἴθ´ ἐς μέλαθρα. σὲ δὲ παραιτοῦμαι τάδε,
686 Λήδας γένεθλον, εἰ κατωικτίσθην ἄγαν,
687 μέλλων Ἀχιλλεῖ θυγατέρ´ ἐκδώσειν ἐμήν.
688 ἀποστολαὶ γὰρ μακάριαι μέν, ἀλλ´ ὅμως
689 δάκνουσι τοὺς τεκόντας, ὅταν ἄλλοις δόμοις
690 παῖδας παραδιδῶι πολλὰ μοχθήσας πατήρ.
691 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) οὐχ ὧδ´ ἀσύνετός εἰμι, πείσεσθαι δέ με
692 καὐτὴν δόκει τάδ´, ὥστε μή σε νουθετεῖν,
693 ὅταν σὺν ὑμεναίοισιν ἐξάγω κόρην·
694 ἀλλ´ νόμος αὐτὰ τῶι χρόνωι συνισχνανεῖ.
695 τοὔνομα μὲν οὖν παῖδ´ οἶδ´ ὅτωι κατήινεσας,
696 γένους δὲ ποίου χὠπόθεν μαθεῖν θέλω.
697 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) Αἴγινα θυγάτηρ ἐγένετ´ Ἀσωποῦ πατρός.
698 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) ταύτην δὲ θνητῶν θεῶν ἔζευξε τίς;
699 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) Ζεύς· Αἰακὸν δ´ ἔφυσεν, Οἰνώνης πρόμον.
[650] IPHIGÉNIE. Et cependant des larmes s'échappent de tes yeux.
AGAMEMNON. C'est qu'une longue absence va nous séparer.
IPHIGÉNIE. Je ne sais pas ce que tu veux dire, et pourtant je
le sais, ô mon père bien-aimé!
AGAMEMNON. Tes paroles pleines de sens ajoutent encore
à mon attendrissement.
IPHIGÉNIE. Eh bien! j'en dirai d'insensées, si je puis t'égayer ainsi.
AGAMEMNON. Ah! je n'ai plus la force de me taire. C'est bien, ma fille.
IPHIGÉNIE. Reste, ô mon père, dans ta demeure, auprès de tes enfants.
AGAMEMNON. Je le voudrais bien; mais je n'ai pas le droit de
le vouloir, et c'est ce qui me fait souffrir.
IPHIGÉNIE. Périssent les combats et les maux que nous cause Ménélas!
AGAMEMNON. Ils feront d'abord d'autres victimes, et c'est
là ce qui me tue.
IPHIGÉNIE. Comme tu es resté longtemps loin de nous dans
le golfe d'Aulis!
AGAMEMNON. Un obstacle m'y retient encore, et empoche le
départ de l'armée.
IPHIGÉNIE. Où dit-on que se trouve le pays des Phrygiens,
ô mon père?
AGAMEMNON. Où n'aurait jamais dû habiter Pâris, le fils de
Priam !
IPHIGÉNIE. Tu pars donc pour un long voyage, ô mon père,
et tu me laisses?
AGAMEMNON. Toi aussi, ma fille, tu vas faire comme ton père.
IPHIGÉNIE. Ah! s'il t'était permis de m'emmener, et à moi
de te suivre, sur ton navire!
AGAMEMNON. Il te reste aussi à faire une traversée, où tu te
souviendras de ton père.
IPHIGÉNIE. Naviguerai-je avec ma mère, ou ferai-je seule le voyage?
AGAMEMNON. Seule, séparée de ton père et de ta mère.
IPHIGÉNIE. Tu vas peut-être m'établir dans une autre maison,
ô mon père?
AGAMEMNON. Laissons cela : ce sont des choses que doivent
ignorer les jeunes filles.
IPHIGÉNIE. Reviens-nous vite, ô mon père, du pays des
Phrygiens, après le succès de ta lointaine entreprise.
AGAMEMNON. J'ai d'abord ici un sacrifice à accomplir.
IPHIGÉNIE. Eh bien! laisse-nous, à côté de toi, en voir ce
qu'il est permis.
AGAMEMNON. Tu verras tout : tu seras près de l'eau lustrale.
IPHIGÉNIE. Formerons-nous des choeurs de danses autour
de l'autel, ô mon père?
AGAMEMNON. Combien tu es plus heureuse que moi de ne
rien savoir! Mais rentre dans la tente : il ne convient pas que
des jeunes filles se laissent ainsi voir. Donne-moi d'abord
un amer baiser, donne-moi ta main, puisque tu vas rester
si longtemps éloignée de ton père. O poitrine, ô joues, ô
blonde chevelure! combien la ville des Phrygiens, combien
Hélène vous est funeste! Je m'arrête : car, en te caressant,
je sens aussitôt mes yeux se mouiller de pleurs. Va donc.
AGAMEMNON. Pardonne-moi, fille de Léda, si je me suis
attendri à ce point, au moment de donner ma fille à
Achille : une telle séparation est heureuse sans doute, et
pourtant elle nous déchire le coeur, quand un père fait
passer dans une autre famille l'enfant qui lui a coûté tant de soins.
CLYTEMNESTRE. Ne me juge pas si peu capable de te comprendre,
et crois bien que, loin de te reprocher cette faiblesse,
moi aussi je l'éprouverai à mon tour, lorsque ma
fille me quittera au milieu des chants d'hyménée : mais c'est
la loi commune, et avec le temps s'adouciront nos regrets.
Je sais donc le nom de celui à qui tu as promis notre enfant :
je voudrais connaître aussi sa famille et son pays.
AGAMEMNON. AEgine était fille d'Asopos.
CLYTEMNESTRE. Qui des mortels ou des dieux s'unit à elle?
AGAMEMNON. Zeus : et elle mit au monde AEaque, roi d'OEnone.


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/11/2006