HODOI ELEKTRONIKAI
Corpora

Zosimus, L'Histoire nouvelle, livre II

ζωῆςTexte grec :

[2,6] Ἀλλ´ ὁπόταν μήκιστος ἵκῃ χρόνος ἀνθρώποισι ζωῆς, εἰς ἐτέων ἑκατὸν δέκα κύκλον ὁδεύων, μεμνῆσθαι, Ῥωμαῖε, καὶ οὐ μάλα λῆσαι ἑαυτόν, μεμνῆσθαι τάδε πάντα, θεοῖσι μὲν ἀθανάτοισι ῥέζειν ἐν πεδίῳ παρὰ Θύβριδος ἄπλετον ὕδωρ, ὅππῃ στεινότατον, νὺξ ἡνίκα γαῖαν ἐπέλθῃ ἠελίου κρύψαντος ἑὸν φάος· ἔνθα σὺ ῥέζειν ἱερὰ παντογόνοις Μοίραις ἄρνας τε καὶ αἶγας κυανέας, ἐπὶ ταῖς δ´ Εἰλειθυίας ἀρέσασθαι παιδοτόκους θυέεσσιν, ὅπῃ θέμις· αὖθι δὲ Γαίῃ πληθομένη χοίροις ὗς ἱρεύοιτο μέλαινα. Πάνλευκοι ταῦροι δὲ Διὸς παρὰ βωμὸν ἀγέσθων ἤματι, μηδ´ ἐπὶ νυκτί· θεοῖσι γὰρ οὐρανίοισιν ἡμέριος πέλεται θυέων τρόπος, ὣς δὲ καὶ αὐτὸς ἱρεύειν. Δαμάλης τε βοὸς δέμας ἀγλαὸν Ἥρης δεξάσθω νηὸς παρὰ σεῦ. Καὶ Φοῖβος Ἀπόλλων, ὅστε καὶ Ἠέλιος κικλήσκεται, ἶσα δεδέχθω θύματα Λητοΐδης. Καὶ ἀειδόμενοί τε Λατῖνοι παιᾶνες κούροισι κόρῃσί τε νηὸν ἔχοιεν ἀθανάτων. Χωρὶς δὲ κόραι χορὸν αὐταὶ ἔχοιεν, καὶ χωρὶς παίδων ἄρσην στάχυς, ἀλλὰ γονήων πάντες ζωόντων, οἷς ἀμφιθαλὴς ἔτι φύτλη. Αἱ δὲ γάμου ζεύγλαις δεδμημέναι ἤματι κείνῳ γνὺξ Ἥρης παρὰ βωμὸν ἀοίδιμον ἑδριόωσαι δαίμονα λισσέσθωσαν. Ἅπασι δὲ λύματα δοῦναι ἀνδράσιν ἠδὲ γυναιξί, μάλιστα δὲ θηλυτέρῃσιν. Πάντες δ´ ἐξ οἴκοιο φερέσθων ὅσσα κομίζειν ἐστὶ θέμις θνητοῖσιν ἀπαρχομένοις βιότοιο, δαίμοσι μειλιχίοισιν ἱλάσματα καὶ μακάρεσσιν Οὐρανίδαις. Τὰ δὲ πάντα τεθησαυρισμένα κείσθω, ὄφρα τε θηλυτέρῃσι καὶ ἀνδράσιν ἑδριόωσιν ἔνθεν πορσύνῃς μεμνημένος. Ἤμασι δ´ ἔστω νυξί τ´ ἐπασσυτέρῃσι θεοπρέπτους κατὰ θώκους παμπληθὴς ἄγυρις. Σπουδὴ δὲ γέλωτι μεμίχθω. Ταῦτά τοι ἐν φρεσὶν ᾗσιν ἀεὶ μεμνημένος εἶναι, καί σοι πᾶσα χθὼν Ἰταλὴ καὶ πᾶσα Λατίνων αἰὲν ὑπὸ σκήπτροισιν ἐπαυχένιον ζυγὸν ἕξει.

Traduction française :

[2,6] Au bout de cent dix ans dont le cercle renferme De l’âge des humains presque le plus long terme, Souvenez-vous Romains, de présenter aux dieux Des sacrifices saints qui plaisent à leurs yeux. Souvenez-vous surtout, plus que d’aucune chose, Dans le champ que le Tibre de son eau vive arrose, D’élever aux grands dieux de superbes autels, Aux grands dieux honorés du titre d’immortels. Lorsque dessous les eaux le brillant œil du monde Aura comme éclipsé sa lumière féconde, Des chèvres, des agneaux offerts dévotement Aux Parques qui sont nés de l’humide élément. Présentez à Lucine un juste sacrifice, Qui la rende à vos vœux favorable et propice. Immolez un porc noir, avec de chastes mains, A la terre, des dieux la mère et des humains; Quand le jour aura pris sa nouvelle naissance, Adorez de Jupin la céleste puissance, De Junon, de Phébus et des divinités, Dont la blanche victime attire les bontés. Que les jeunes garçons et que les jeunes filles, Ces tendres rejetons, ces sources des familles, Chantent des airs charmants et des concerts divers, En l’honneur de ces dieux qui règlent l’univers. Mais qu’ils chantent à part, sans qu’on puisse confondre, La fille et le garçon qui veulent se répondre; Que nul n’y soit trouvé de ceux à qui le sort De leurs parents perdus a fait pleurer sa mort. Que celle qui jouit d’un heureux hyménée, A l’autel de Junon humblement prosternée, Attire de ses vœux, par l’ardente ferveur, Sur les sexes divers la divine faveur. Que chacun à l’autel apporte les prémices, Qui du céleste esprit font les saintes délices. Ainsi des dieux contents tu gagneras le cœur, Et des peuples voisins tu seras le vainqueur.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/05/2008