HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Strabon, Geographica, livre XVI-2

Chapitre 8

  Chapitre 8

[16b,8] Εἶτα Κυρρηστικὴ μέχρι τῆς Ἀντιοχίδος· ἀπὸ δὲ τῶν ἄρκτων ἐστὶ τό τε Ἀμανὸν πλησίον καὶ Κομμαγηνή· συνάπτει δὲ τούτοις Κυρρηστικὴ μέχρι δεῦρο παρατείνουσα. ἐνταῦθα δ´ ἐστὶ πόλις Γίνδαρος, ἀκρόπολις τῆς Κυρρηστικῆς καὶ λῃστήριον εὐφυές, καὶ Ἡράκλειόν τι καλούμενον πλησίον ἱερόν· περὶ οὓς τόπους ὑπὸ Ὀυεντιδίου Πάκορος διεφθάρη, πρεσβύτατος τῶν τοῦ Παρθυαίου παίδων, ἐπιστρατεύσας τῇ Συρίᾳ. τῇ δὲ Γινδάρῳ συνάπτουσιν αἱ Πάγραι τῆς Ἀντιοχίδος, χωρίον ἐρυμνὸν κατὰ τὴν ὑπέρθεσιν τοῦ Ἀμανοῦ τὴν ἐκ τῶν Ἀμανίδων πυλῶν εἰς τὴν Συρίαν κείμενον. ὑποπίπτει μὲν οὖν ταῖς Πάγραις τὸ τῶν Ἀντιοχέων πεδίον, δι´ οὗ ῥεῖ Ἄρκευθος ποταμὸς καὶ Ὀρόντης καὶ Λαβώτας. ἐν δὲ τούτῳ ἐστὶ τῷ πεδίῳ καὶ Μελεάγρου χάραξ καὶ Οἰνοπάρας ποταμός, ἐφ´ τὸν Βάλαν Ἀλέξανδρον μάχῃ νικήσας φιλομήτωρ Πτολεμαῖος ἐτελεύτησεν ἐκ τραύματος. ὑπέρκειται δ´ αὐτῶν λόφος Τραπεζὼν ἀπὸ τῆς ὁμοιότητος καλούμενος, ἐφ´ Ὀυεντίδιος πρὸς Φρανικάτην τὸν Παρθυαίων στρατηγὸν ἔσχε τὸν ἀγῶνα. πρὸς θαλάττῃ δὲ τούτων ἐστὶν Σελεύκεια καὶ Πιερία, ὄρος συνεχὲς τῷ Ἀμανῷ, καὶ Ῥωσὸς μεταξὺ Ἰσσοῦ καὶ Σελευκείας ἱδρυμένη. ἐκαλεῖτο δ´ Σελεύκεια πρότερον Ὕδατος ποταμοί· ἔρυμα δέ ἐστιν ἀξιόλογον καὶ κρεῖττον βίας πόλις. διόπερ καὶ ἐλευθέραν αὐτὴν ἔκρινε Πομπήιος ἀποκλείσας Τιγράνην. πρὸς νότον δ´ ἐστὶ τοῖς μὲν Ἀντιοχεῦσιν Ἀπάμεια ἐν μεσογαίᾳ κειμένη, τοῖς δὲ Σελευκεῦσι τὸ Κάσιον ὄρος καὶ τὸ Ἀντικάσιον· ἔτι δὲ πρότερον μετὰ τὴν Σελεύκειαν αἱ ἐκβολαὶ τοῦ Ὀρόντου· εἶτα τὸ νυμφαῖον, σπήλαιόν τι ἱερόν· εἶτα τὸ Κάσιον· ἐφεξῆς δὲ Ποσείδιον πολίχνη καὶ Ἡράκλεια. [16b,8] Elle précède la Cyrrhestique même, laquelle se prolonge jusqu'à l'Antiochide. Du côté du nord, c'est l'Amanus avec la Commagène qui forme la limite du territoire d'Antioche, et cette limite fort rapprochée de la ville se trouve être aussi celle de la Cyrrhestique, puisque la Cyrrhestique s'avance parallèlement à l'Antiochide dans la direction du nord. De ce côté-là précisément est la forteresse de Gindarus, qui est comme la clef de la Cyrrhestique et qui, par sa position, semble un repaire tout préparé pour le brigandage. Cette localité, ainsi que le temple qui l'avoisine et que l'on connaît sous le nom d'Héracléum, fut témoin de la mort de Pacorus, fils aîné du roi des Parthes, tué de la main de Ventidius, comme il venait d'envahir la Syrie. Pagrae qui touche à Gindarus est un lieu également très fort, mais dépendant de l'Antiochide ; il est situé juste au débouché du col de l'Amanus, qui des Pyles Amanides conduit dans la Syrie, et domine toute la plaine d'Antioche en même temps que le triple cours de l'Arceuthus, de l'Oronte et du Labotas. La même plaine renferme le fossé de Méléagre, et la rivière d'Oenoparas, qui vit se livrer sur ses bords la bataille dans laquelle Ptolémée Philométor, vainqueur d'Alexandre Bala, fut lui-même mortellement blessé. Juste au-dessus s'élève la colline de Trapezôn, qui tire son nom de sa ressemblance avec une table (trapeza), et au pied même de la colline eut lieu cette autre rencontre entre Ventidius et le général parthe Phranicatès. Dans sa partie maritime, le territoire d'Antioche comprend Séleucie, le mont Piérie qui se rattache à l'Amanus, et la ville de Rhosus située entre Issus et Séleucie. Séleucie portait anciennement le nom d'Hydatopotami. Grande et forte comme elle est, cette ville peut être regardée comme une place imprenable : aussi Pompée, après en avoir débusqué Tigrane, s'empressa-t-il de lui donner le titre de ville libre. En avançant maintenant dans la direction du midi, nous trouvons, juste au sud d'Antioche, dans l'intérieur des terres, Apamée, et, juste au sud de Séleucie, le Casius et l'Anticasius. Mais, avant d'atteindre ces deux montagnes, signalons encore, immédiatement après Séleucie, les bouches de l'Oronte et la grotte sacrée du Nymphoeum. Le mont Casius ne vient qu'après, précédant lui-même la petite ville de Posidium et celle d'Héraclée.


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/03/2009