HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Euripide, Iphigenie à Aulis

Vers 1550-1599

  Vers 1550-1599

[1550] δάκρυα προῆκεν, ὀμμάτων πέπλον προθείς.
1551 δὲ σταθεῖσα τῶι τεκόντι πλησίον
1552 ἔλεξε τοιάδ´· πάτερ, πάρειμί σοι·
1553 τοὐμὸν δὲ σῶμα τῆς ἐμῆς ὑπὲρ πάτρας
1554 καὶ τῆς ἁπάσης Ἑλλάδος γαίας ὕπερ
1555 θῦσαι δίδωμ´ ἑκοῦσα πρὸς βωμὸν θεᾶς
1556 ἄγοντας, εἴπερ ἐστὶ θέσφατον τόδε.
1557 καὶ τοὐπ´ ἔμ´ εὐτυχοῖτε καὶ νικηφόρου
1558 δορὸς τύχοιτε πατρίδα τ´ ἐξίκοισθε γῆν.
1559 πρὸς ταῦτα μὴ ψαύσηι τις Ἀργείων ἐμοῦ·
1560 σιγῆι παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως.
1561 τοσαῦτ´ ἔλεξε· πᾶς δ´ ἐθάμβησεν κλυὼν
1562 εὐψυχίαν τε κἀρετὴν τῆς παρθένου.
1563 στὰς δ´ ἐν μέσωι Ταλθύβιος, ὧι τόδ´ ἦν μέλον,
1564 εὐφημίαν ἀνεῖπε καὶ σιγὴν στρατῶι·
1565 Κάλχας δ´ μάντις ἐς κανοῦν χρυσήλατον
1566 ἔθηκεν ὀξὺ χειρὶ φάσγανον σπάσας
1567 κολεῶν ἔσωθεν κρᾶτά τ´ ἔστεψεν κόρης.
1568 παῖς δ´ Πηλέως ἐν κύκλωι βωμοῦ θεᾶς
1569 λαβὼν κανοῦν ἔθρεξε χέρνιβάς θ´ ὁμοῦ,
1570 ἔλεξε δ´· παῖ Ζηνός, θηροκτόνε,
1571 τὸ λαμπρὸν εἱλίσσους´ ἐν εὐφρόνηι φάος,
1572 δέξαι τὸ θῦμα τόδ´ γέ σοι δωρούμεθα
1573 στρατός τ´ Ἀχαιῶν Ἀγαμέμνων ἄναξ θ´ ὁμοῦ,
1574 ἄχραντον αἷμα καλλιπαρθένου δέρης,
1575 καὶ δὸς γενέσθαι πλοῦν νεῶν ἀπήμονα
1576 Τροίας τε πέργαμ´ ἐξελεῖν ἡμᾶς δορί.
1577 ἐς γῆν δ´ Ἀτρεῖδαι πᾶς στρατός τ´ ἔστη βλέπων.
1578 ἱερεὺς δὲ φάσγανον λαβὼν ἐπεύξατο
1579 λαιμόν τ´ ἐπεσκοπεῖθ´, ἵνα πλήξειεν ἄν.
1580 ἐμοὶ δέ τ´ ἄλγος οὐ μικρὸν εἰσήιει φρενὶ
1581 κἄστην νενευκώς· θαῦμα δ´ ἦν αἴφνης ὁρᾶν.
1582 πληγῆς κτύπον γὰρ πᾶς τις ἤισθετ´ ἂν σαφῶς,
1583 τὴν παρθένον δ´ οὐκ οἶδεν οὗ γῆς εἰσέδυ.
1584 βοᾶι δ´ ἱερεύς, ἅπας δ´ ἐπήχησε στρατός,
1585 ἄελπτον εἰσιδόντες ἐκ θεῶν τινος
1586 φάσμ´, οὗ γε μηδ´ ὁρωμένου πίστις παρῆν·
1587 ἔλαφος γὰρ ἀσπαίρους´ ἔκειτ´ ἐπὶ χθονὶ
1588 ἰδεῖν μεγίστη διαπρεπής τε τὴν θέαν,
1589 ἧς αἵματι βωμὸς ἐραίνετ´ ἄρδην τῆς θεοῦ.
1590 κἀν τῶιδε Κάλχας πῶς δοκεῖς χαίρων ἔφη·
1591 τοῦδ´ Ἀχαιῶν κοίρανοι κοινοῦ στρατοῦ,
1592 ὁρᾶτε τήνδε θυσίαν, ἣν θεὸς
1593 προύθηκε βωμίαν, ἔλαφον ὀρειδρόμον;
1594 ταύτην μάλιστα τῆς κόρης ἀσπάζεται,
1595 ὡς μὴ μιαίνοι βωμὸν εὐγενεῖ φόνωι.
1596 ἡδέως τε τοῦτ´ ἐδέξατο καὶ πλοῦν οὔριον
1597 δίδωσιν ἡμῖν Ἰλίου τ´ ἐπιδρομάς.
1598 πρὸς ταῦτα πᾶς τις θάρσος αἶρε ναυβάτης
1599 χώρει τε πρὸς ναῦν· ὡς ἡμέραι τῆιδε δεῖ
[1550] et, pour cacher ses larmes, se voile le visage. Mais elle,
s'approchant de son père, lui dit : « Mon père, me voici; je viens
de mon plein gré, pour ma patrie et pour toute l'Hellade, m'offrir
comme victime : conduisez-moi à l'autel de la déesse, puisqu'elle le
veut ainsi. Puisse, grâce à moi, la fortune vous sourire,
assurer la victoire à vos armes, et vous ramener au pays
natal! Que nul Argien ne porte donc la main sur moi : je
présenterai ma gorge en silence, et mon coeur ne faiblira
pas. Elle dit, et tous, en l'écoutant, admirent sa grande âme
et sa vaillance. Debout au milieu de l'assemblée, Talthybios,
qui est chargé de cet office, commande à l'armée le recueillement
et le silence. Le devin Calchas tire le glaive tranchant
et le place dans la corbeille d'or au milieu des grains sacrés;
puis il couronne le front de la jeune fille. Le fils de Pélée
prend la corbeille en même temps que l'eau lustrale; il en
arrose l'autel, dont il fait le tour, et s'écrie : « Fille de Zeus,
divine chasseresse, toi qui roules dans la nuit ton astre brillant,
reçois ce sacrifice que t'offrent les Grecs alliés et le roi
Agamemnon; reçois le sang pur qui jaillira de la gorge de
cette belle vierge, et accorde à nos vaisseaux une heureuse
traversée, à nos armes la ruine de Troie! » Les Atrides et
toute l'armée restent immobiles, les yeux baissés vers la
terre. Le prêtre saisit le glaive, dit une prière, et examine
l'endroit de la gorge où il doit frapper à coup sûr. Et moi,
j'avais le coeur serré d'une poignante angoisse j'étais là,
baissant la tete. Soudain, ô miracle! chacun entend distinctement
le bruit du coup, et personne ne voit où a disparu la
jeune fille. Le prêtre pousse un cri, que répète l'armée entière,
au spectacle inattendu d'un prodige accompli par
quelque dieu : on le voit, et l'on ne peut y croire. Sur le sol
est étendue, palpitante, une biche de grande taille, d'une
remarquable beauté, dont le sang arrosait à flots l'autel de la
déesse. Alors Calchas s'écrie, je te laisse à penser avec quelle
joie! « Chefs de cette grande armée achéenne, et vous, peuples,
vous voyez la victime que la déesse a fait apparaître
sur son autel, cette biche des montagnes. Elle l'agrée de
préférence à la jeune vierge, pour ne pas souiller l'autel d'un
sang généreux. C'en est la rançon, qu'elle accepte avec faveur;
et maintenant elle nous accorde un vent propice et l'assaut
d'Ilion. Que tous les matelots reprennent donc courage et
courent à leurs navires.


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/11/2006