HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Euripide, Iphigenie à Aulis

Vers 1500-1549

  Vers 1500-1549

[1500] (ΧΟΡΟΣ) καλεῖς πόλισμα Περσέως,
1501 Κυκλωπιᾶν πόνον χερῶν;
1502 (ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ) ἐθρέψαθ´ Ἑλλάδι με φάος·
1503 θανοῦσα δ´ οὐκ ἀναίνομαι.
1504 (ΧΟΡΟΣ) κλέος γὰρ οὔ σε μὴ λίπηι.
1505 (ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ) ἰὼ ἰώ·
1506 λαμπαδοῦχος ἁμέρα
1507 Διός τε φέγγος, ἕτερον αἰῶνα
1508 καὶ μοῖραν οἰκήσομεν.
1509 χαῖρέ μοι, φίλον φάος.
1510 (ΧΟΡΟΣ) ἰὼ ἰώ·
1510 ἴδεσθε τὰν Ἰλίου
1511 καὶ Φρυγῶν ἑλέπτολιν
1512 στείχουσαν, ἐπὶ κάραι στέφη
1513 βαλουμέναν χερνίβων τε παγάς,
1514 βωμόν γε δαίμονος θεᾶς
1515 ῥανίσιν αἱματορρύτοις
1516 θανοῦσαν εὐφυῆ τε σώματος δέρην
1517 σφαγεῖσαν. εὔδροσοι παγαὶ
1518 πατρῶιαι μένουσί σε χέρνιβές τε
1519 στρατός τ´ Ἀχαιῶν θέλων
1520 Ἰλίου πόλιν μολεῖν.
1521 ἀλλὰ τὰν Διὸς κόραν
1522 κλήισωμεν Ἄρτεμιν,
1523 θεῶν ἄνασσαν, ὡς ἐπ´ εὐτυχεῖ πότμωι·
1524 πότνια πότνια, θύμασιν βροτησίοις
1525 χαρεῖσα, πέμψον ἐς Φρυγῶν
1526 γαῖαν Ἑλλάνων στρατὸν
1527 καὶ δολόεντα Τροίας ἕδη
1528 Ἀγαμέμνονά τε λόγχαις
1529 Ἑλλάδι κλεινότατον στέφανον
1530 δὸς ἀμφὶ κάρα ἑὸν
1531 κλέος ἀείμνηστον ἀμφιθεῖναι.
1532 (ΑΓΓΕΛΟΣ Β)
1532 Τυνδαρεία παῖ Κλυταιμήστρα, δόμων
1533 ἔξω πέρασον, ὡς κλύηις ἐμῶν λόγων.
1534 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) φθογγῆς κλυοῦσα δεῦρο σῆς ἀφικόμην,
1535 ταρβοῦσα τλήμων κἀκπεπληγμένη φόβωι.
1536 μή μοί τιν´ ἄλλην ξυμφορὰν ἥκεις φέρων
1537 πρὸς τῆι παρούσηι; (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) σῆς μὲν οὖν παιδὸς πέρι
1538 θαυμαστά σοι καὶ δεινὰ σημῆναι θέλω.
1539 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) μὴ μέλλε τοίνυν, ἀλλὰ φράζ´ ὅσον τάχος.
1540 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) ἀλλ´, φίλη δέσποινα, πᾶν πεύσηι σαφῶς.
1541 λέξω δ´ ἀπ´ ἀρχῆς, ἤν τι μὴ σφαλεῖσά που
1542 γνώμη ταράξηι γλῶσσαν ἐν λόγοις ἐμήν.
1543 ἐπεὶ γὰρ ἱκόμεσθα τῆς Διὸς κόρης
1544 Ἀρτέμιδος ἄλσος λείμακάς τ´ ἀνθεσφόρους,
1545 ἵν´ ἦν Ἀχαιῶν σύλλογος στρατεύματος,
1546 σὴν παῖδ´ ἄγοντες, εὐθὺς Ἀργείων ὄχλος
1547 ἠθροίζεθ´. ὡς δ´ ἐσεῖδεν Ἀγαμέμνων ἄναξ
1548 ἐπὶ σφαγὰς στείχουσαν εἰς ἄλσος κόρην,
1549 ἀνεστέναξε κἄμπαλιν στρέψας κάρα
[1500] LE CHOEUR. Tu invoques la ville de Persée, bâtie par les
mains des Cyclopes?
IPHIGÉNIE. Tu m'as nourrie pour être le salut de la Grèce :
je ne refuse pas de mourir pour elle.
LE CHOEUR. Ne crains pas que ton nom soit jamais oublié.
IPHIGÉNIE. Hélas! hélas ! flambeau du jour, splendeur de
Zeus ! une autre vie, un autre destin m'attend. Adieu, douce lumière !
LE CHOEUR. Ah! voyez! voyez celle qui va détruire Ilion et les
Phrygiens! Elle s'avance pour recevoir sur son front les bandelettes
et l'eau lustrale, pour répandre une rosée sanglante
sur l'autel de la cruelle déesse, et présenter son beau cou
au sacrificateur. Là t'attend l'eau pure versée par la main de
ton père, et les saintes ablutions, et l'armée des Grecs, impatiente
de partir pour Ilion. Invoquons donc la fille de Zeus,
Artémis, notre divine souveraine, pour que le sort nous soit
propice. Déesse, puissante déesse, quand le sang d'une mor-
telle aura réjoui ton coeur, conduis l'armée grecque au pays
phrygien devant les perfides murs de Troie : souffre qu'Agamemnon
attache aux armes grecques la palme de la victoire,
et qu'il couronne son front d'une gloire immortelle.
UM MESSAGER. Fille de Tyndare, Clytemnestre, sors de ta
demeure pour m'entendre.
CLYTEMNESTRE. J'arrive au son de ta voix, toute tremblante,
infortunée que je suis, et saisie de terreur. Viens-tu m'annoncer
quelque nouveau malheur, ajouté à celui qui m'accable?
LE MESSAGER. Non, mais je t'apporte, au sujet de ta fille, de
merveilleuses et heureuses nouvelles.
CLYTEMNESTRE. Ne tarde donc pas, parle au plus vite.
LE MESSAGER. Eh bien! chère maîtresse, tu sauras tout
exactement. Je vais reprendre les faits à l'origine, à moins
que ma mémoire ne se trouble et ne jette quelque confusion
dans mon récit. Nous étions arrivés au bois sacré d'Artémis,
fille de Zeus, au pré fleuri où l'armée achéenne était rassemblée.
Aussitôt les Grecs accourent en foule. Au moment
où Agamemnon voit sa fille s'avancer dans le bois pour y
être immolée, il gémit, détourne la tête,


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/11/2006