HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Euripide, Iphigenie à Aulis

Vers 500-549

  Vers 500-549

[500] ἀλλ´ ἐς μεταβολὰς ἦλθον ἀπὸ δεινῶν λόγων;
501 εἰκὸς πέπονθα· τὸν ὁμόθεν πεφυκότα
502 στέργων μετέπεσον. ἀνδρὸς οὐ κακοῦ τρόποι
503 τοιοίδε, χρῆσθαι τοῖσι βελτίστοις ἀεί.
504 (ΧΟΡΟΣ) γενναῖ´ ἔλεξας Ταντάλωι τε τῶι Διὸς
505 πρέποντα· προγόνους οὐ καταισχύνεις σέθεν.
506 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) αἰνῶ σε, Μενέλα´, ὅτι παρὰ γνώμην ἐμὴν
507 ὑπέθηκας ὀρθῶς τοὺς λόγους σοῦ τ´ ἀξίως.
508 ταραχὴ δ´ ἀδελφῶν διά τ´ ἔρωτα γίγνεται
509 πλεονεξίαν τε δωμάτων· ἀπέπτυσα
510 τοιάνδε συγγένειαν ἀλλήλοιν πικράν.
511 ἀλλ´ ἥκομεν γὰρ εἰς ἀναγκαίας τύχας,
512 θυγατρὸς αἱματηρὸν ἐκπρᾶξαι φόνον.
513 (ΜΕΝΕΛΑΟΣ) πῶς; τίς δ´ ἀναγκάσει σε τήν γε σὴν κτανεῖν;
514 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) ἅπας Ἀχαιῶν σύλλογος στρατεύματος.
515 (ΜΕΝΕΛΑΟΣ) οὔκ, ἤν νιν εἰς Ἄργος γ´ ἀποστείληις πάλιν.
516 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) λάθοιμι τοῦτ´ ἄν, ἀλλ´ ἐκεῖν´ οὐ λήσομεν.
517 (ΜΕΝΕΛΑΟΣ) τὸ ποῖον; οὔτοι χρὴ λίαν ταρβεῖν ὄχλον.
518 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) Κάλχας ἐρεῖ μαντεύματ´ Ἀργείων στρατῶι.
519 (ΜΕΝΕΛΑΟΣ) οὔκ, ἢν θάνηι γε πρόσθε· τοῦτο δ´ εὐμαρές.
520 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) τὸ μαντικὸν πᾶν σπέρμα φιλότιμον κακόν.
521 (ΜΕΝΕΛΑΟΣ) κοὐδέν γ´ ἄχρηστον οὐδὲ χρήσιμον παρόν.
522 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) ἐκεῖνο δ´ οὐ δέδοικας οὕμ´ ἐσέρχεται;
523 (ΜΕΝΕΛΑΟΣ) ὃν μὴ σὺ φράζεις πῶς ὑπολάβοιμ´ ἂν λόγον;
524 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) τὸ Σισύφειον σπέρμα πάντ´ οἶδεν τάδε.
525 (ΜΕΝΕΛΑΟΣ) οὐκ ἔστ´ Ὀδυσσεὺς ὅτι σὲ κἀμὲ πημανεῖ.
526 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) ποικίλος ἀεὶ πέφυκε τοῦ τ´ ὄχλου μέτα.
527 (ΜΕΝΕΛΑΟΣ) φιλοτιμίαι μὲν ἐνέχεται, δεινῶι κακῶι.
528 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) οὔκουν δοκεῖς νιν στάντ´ ἐν Ἀργείοις μέσοις
529 λέξειν Κάλχας θέσφατ´ ἐξηγήσατο,
530 κἄμ´ ὡς ὑπέστην θῦμα, κἆιτ´ ἐψευδόμην
531 Ἀρτέμιδι θύσειν; οὐ ξυναρπάσας στρατόν,
532 σὲ κἄμ´ ἀποκτείναντας Ἀργείους κόρην
533 σφάξαι κελεύσει; κἂν πρὸς Ἄργος ἐκφύγω,
534 ἐλθόντες αὐτοῖς τείχεσιν Κυκλωπίοις
535 ἀναρπάσουσι καὶ κατασκάψουσι γῆν.
536 τοιαῦτα τἀμὰ πήματ´· τάλας ἐγώ,
537 ὡς ἠπόρημαι πρὸς θεῶν τὰ νῦν τάδε.
538 ἕν μοι φύλαξον, Μενέλεως, ἀνὰ στρατὸν
539 ἐλθών, ὅπως ἂν μὴ Κλυταιμήστρα τάδε
540 μάθηι, πρὶν Ἅιδηι παῖδ´ ἐμὴν προσθῶ λαβών,
541 ὡς ἐπ´ ἐλαχίστοις δακρύοις πράσσω κακῶς.
542 ὑμεῖς δὲ σιγήν, ξέναι, φυλάσσετε.
543 (ΧΟΡΟΣ) μάκαρες οἳ μετρίας θεοῦ
544 μετά τε σωφροσύνας μετέσχον
545 λέκτρων Ἀφροδίτας,
546 γαλανείαι χρησάμενοι
547 μαινομένων οἴστρων, ὅθι δὴ
548 δίδυμ´ χρυσοκόμας Ἔρως
549 τόξ´ ἐντείνεται χαρίτων,
[500] Mais n'est-il pas naturel que l'amour d'un frère m'ait fait
changer d'avis? Se rendre toujours aux meilleures raisons n'est pas
le fait d'un homme endurci dans le mal.
LE CHOEUR. Généreuses paroles, bien dignes de Tantale, fils
de Zeus! tu ne démens pas tes ancêtres.
AGAMEMNON. Bien, Ménélas! voilà, contre mon attente, un
nouveau langage plus raisonnable et plus digne de toi. Ce
qui divise les frères, c'est l'amour ou l'ambition : si nous
sommes unis par le sang, que ce ne soit pas pour nous perdre
l'un l'autre. Mais je ne puis plus échapper à la fatale nécessité
d'accomplir le sanglant sacrifice de ma fille.
MÉNÉLAS. Comment? qui te forcera de tuer celle qui est ton enfant?
AGAMEMNON. L'armée grecque tout entière, réunie contre moi.
MÉNÉLAS. Non, si tu as pris soin d'abord de renvoyer Iphigénie à Argos.
AGAMEMNON. Je pourrais leur cacher ce départ, mais il y a
une chose qui ne leur échappera pas.
MÉNÉLAS. Quoi donc? il ne faut pas trop craindre la multitude.
AGAMEMNON. Calchas révélera les oracles à l'armée grecque.
MÉNÉLAS. A moins qu'il ne meure d'abord, et rien n'est plus facile.
AGAMEMNON. Toute cette engeance des devins est une peste
d'ambition.
MÉNÉLAS. Et leur présence n'est bonne, n'est utile à rien.
AGAMEMNON. Ne crains-tu pas aussi un autre danger qui me
vient à l'esprit?
MÉNÉLAS. Si tu ne parles, comment le devinerais-je?
AGAMEMNON. Le bâtard de Sisyphe sait tout.
MÉNÉLAS. En quoi Ulysse pourrait-il nous nuire?
AGAMEMNON. Il est habile, et toujours du côté de la foule.
MiÉNÉLAS. Oui, l'ambition le dévore, et c'est un mal terrible.
AGAMEMNON. Figure-toi donc Ulysse debout au milieu des
Grecs : il leur dit et les oracles de Calchas, et la promesse
que j'ai faite de sacrifier ma fille à Artémis, et mon mensonge.
Il entraîne l'armée, il excite les Grecs à me tuer
d'abord, ainsi que toi, puis à égorger ma fille. Et, si je m'enfuis
à Argos, accourus à ma poursuite, ils m'en arracheront
avec les murailles mêmes des Cyclopes, et ravageront mon
pays. Voilà les maux qui m'accablent. Infortuné, quelle n'est
pas ma détresse! Au nom des dieux, je t'en prie, Ménélas,
retourne au camp, et prends bien garde que Clytemnestre
ne sache la vérité, avant que j'aie saisi ma fille pour la livrer
à Hadès : épargne le plus de larmes possible à ma misère.
Et vous, étrangères, gardez le silence.
LE CHOEUR. Heureux ceux qui, retenus par la déesse dans la
mesure et dans la pudeur, ne goûtent sur la couche d'Aphrodite
qu'un bonheur paisible, étranger au délire des passions,
quand Éros, le dieu à la chevelure d'or, lance tour à tour les
deux flèches du plaisir,


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/11/2006