HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LIII

οἱTexte grec :

[53,23] μετὰ δὲ δὴ τοῦτο αὐτός τε τὸ ὄγδοον σὺν τῷ Ταύρῳ τῷ Στατιλίῳ ὑπάτευσε, καὶ ὁ Ἀγρίππας τὰ Σέπτα ὠνομασμένα καθιέρωσεν· ὁδὸν μὲν γὰρ οὐδεμίαν ἐπισκευάσειν ὑπέσχετο, ταῦτα δὲ ἐν τῷ Ἀρείῳ πεδίῳ στοαῖς πέριξ ὑπὸ τοῦ Λεπίδου πρὸς τὰς φυλετικὰς ἀρχαιρεσίας συνῳκοδομημένα καὶ πλαξὶ λιθίναις καὶ ζωγραφήμασιν ἐπεκόσμησεν, Ἰούλια αὐτὰ ἀπὸ τοῦ Αὐγούστου προσαγορεύσας. καὶ ὁ μὲν οὐχ ὅπως φθόνον τινὰ ἐπ´ αὐτοῖς ὠφλίσκανεν, ἀλλὰ καὶ πάνυ καὶ πρὸς αὐτοῦ ἐκείνου καὶ πρὸς τῶν ἄλλων ἁπάντων ἐτιμᾶτο (αἴτιον δὲ ὅτι τὰ φιλανθρωπότατα καὶ τὰ εὐκλεέστατα τά τε συμφορώτατα καὶ συμβουλεύων οἱ καὶ συμπράττων οὐδ´ ἐπὶ βραχὺ τῆς δόξης αὐτῶν ἀντεποιεῖτο, ταῖς τε παρ´ αὐτοῦ τιμαῖς οὔτε ἐς πλεονεξίαν οὔτε ἐς ἀπόλαυσιν ἰδίαν ἐχρῆτο, ἀλλ´ ἔς τε τὸ αὐτῷ ἐκείνῳ καὶ ἐς τὸ τῷ δημοσίῳ συμφέρον), ὁ δὲ δὴ Γάλλος Κορνήλιος καὶ ἐξύβρισεν ὑπὸ τῆς τιμῆς. πολλὰ μὲν γὰρ καὶ μάταια ἐς τὸν Αὔγουστον ἀπελήρει, πολλὰ δὲ καὶ ἐπαίτια παρέπραττε· καὶ γὰρ καὶ εἰκόνας ἑαυτοῦ ἐν ὅλῃ ὡς εἰπεῖν τῇ Αἰγύπτῳ ἔστησε, καὶ τὰ ἔργα ὅσα ἐπεποιήκει ἐς τὰς πυραμίδας ἐσέγραψε. κατηγορήθη τε οὖν ἐπ´ αὐτοῖς ὑπὸ Οὐαλερίου Λάργου, ἑταίρου τέ οἱ καὶ συμβιωτοῦ ὄντος, καὶ ἠτιμώθη ὑπὸ τοῦ Αὐγούστου, ὥστε καὶ ἐν τοῖς ἔθνεσιν αὐτοῦ κωλυθῆναι διαιτᾶσθαι. γενομένου δὲ τούτου καὶ ἄλλοι αὐτῷ συχνοὶ ἐπέθεντο καὶ γραφὰς κατ´ αὐτοῦ πολλὰς ἀπήνεγκαν, καὶ ἡ γερουσία ἅπασα ἁλῶναί τε αὐτὸν ἐν τοῖς δικαστηρίοις καὶ φυγεῖν τῆς οὐσίας στερηθέντα, καὶ ταύτην τε τῷ Αὐγούστῳ δοθῆναι καὶ ἑαυτοὺς βουθυτῆσαι ἐψηφίσατο. καὶ ὁ μὲν περιαλγήσας ἐπὶ τούτοις ἑαυτὸν προκατεχρήσατο,

Traduction française :

[53,23] Après cela, il fut lui-même consul pour la huitième fois, avec Statilius Taurus, et Agrippa fit la dédicace de l'enceinte appelée les Septa (il ne s'était engagé à réparer aucune route ; or, ces Septa, bâtis par Lépidus dans le Champ-de-Mars avec des portiques à l'entour, pour la tenue des comices par tribus, furent décorés de bancs de pierre et de peintures par Agrippa qui les nomma Septa Julia en l'honneur d'Auguste. Agrippa, loin d'être, à raison de ce fait, en butte à l'envie, s'acquit au contraire l'estime du prince et celle de tous les autres citoyens (la cause en est que, tout en conseillant les mesures les plus clémentes, les plus glorieuses et les plus utiles, et en aidant à leur exécution, il ne s'en attribuait pas le moins du monde l'honneur, et qu'il usait des distinctions qu'il recevait d'Auguste non dans l'intérêt de son ambition ou de son propre plaisir, mais pour l'avantage de l'empereur et pour celui du public) ; tandis que les honneurs rendirent Cornélius Gallus insolent. Il se laissa aller contre Auguste à une foule de paroles insensées et même d'actes coupables : il s'éleva à lui-même des statues dans toute l'Égypte, pour ainsi dire, et inscrivit toutes ses actions sur les pyramides. Il fut accusé, à raison de ces faits, par Valérius Largus, son compagnon et son commensal, et noté d'infamie par Auguste, avec défense d'habiter dans les provinces de César. A la suite de cela, un grand nombre d'autres attaquèrent Gallus et intentèrent une foule d'accusations contre lui ; le sénat tout entier décréta qu'il serait condamné judiciairement et exilé, ses biens confisqués, pour être donnés à Auguste, et que les sénateurs offriraient un sacrifice à cette occasion. Gallus, pénétré de douleur, se déroba au supplice par la mort.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006