HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

ναῦςTexte grec :

[19,68] ἀπαλλαγέντος δὲ ἐκ τῆς Αἰτωλίας τοῦ Κασάνδρου συστραφέντες τῶν Αἰτωλῶν εἰς τρισχιλίους καὶ περιχαρακώσαντες Ἀγρίνιον ἐπολιόρκουν, τῶν δὲ κατοικούντων τὸ χωρίον ὁμολογίας ποιησαμένων ὥστε τὴν μὲν πόλιν παραδοῦναι, τῆς δ´ ἀσφαλείας τυχόντας αὐτοὺς ἀπαλλαγῆναι, οὗτοι μὲν πιστεύοντες ταῖς σπονδαῖς ἀπῄεσαν, οἱ δ´ Αἰτωλοὶ παραβάντες τὰς συνθήκας καὶ καταδιώξαντες τοὺς οὐδὲν ἐλπίζοντας πείσεσθαι δεινὸν πλὴν ὀλίγων πάντας ἀπέσφαξαν. ὁ δὲ Κάσανδρος παραγενόμενος εἰς Μακεδονίαν, καὶ πυθόμενος πολεμεῖσθαι τὰς ἐν Καρίᾳ πόλεις ὅσαι συνεμάχουν τοῖς περὶ Πτολεμαῖον καὶ Σέλευκον, ἐξέπεμψε δύναμιν εἰς τὴν Καρίαν, ἅμα μὲν βουλόμενος βοηθεῖν τοῖς συμμάχοις, ἅμα δὲ σπεύδων εἰς περισπασμοὺς ἐμβαλεῖν Ἀντίγονον, ἵνα μὴ σχολὴν ἔχῃ διαβαίνειν εἰς τὴν Εὐρώπην. ἔγραψε δὲ καὶ πρὸς Δημήτριον τὸν Φαληρέα καὶ Διονύσιον τὸν φρουροῦντα τὴν Μουνυχίαν, προστάττων εἴκοσι ναῦς εἰς Λῆμνον ἐκπέμψαι. ἀποστειλάντων δ´ αὐτῶν εὐθὺς τὰ σκάφη καὶ ναύαρχον ἐπ´ αὐτῶν Ἀριστοτέλη οὗτος μὲν καταπλεύσας εἰς Λῆμνον καὶ μεταπεμψάμενος Σέλευκον μετὰ στόλου τοὺς Λημνίους ἔπειθεν ἀποστῆναι τῶν περὶ Ἀντίγονον· οὐ προσεχόντων δ´ αὐτῶν τήν τε χώραν ἐδῄωσε καὶ τὴν πόλιν περιχαρακώσας ἐπολιόρκει. μετὰ δὲ ταῦτα Σέλευκος μὲν ἀπέπλευσεν εἰς Κῶν, Διοσκουρίδης δὲ κατασταθεὶς ναύαρχος ὑπ´ Ἀντιγόνου, πυθόμενος τὸν πλοῦν Σελεύκου, κατῆρεν εἰς Λῆμνον καὶ τὸν μὲν Ἀριστοτέλη ἐξέβαλεν ἐκ τῆς νήσου, τῶν δὲ νεῶν τὰς πλείους αὐτάνδρους εἷλε. Κάσανδρος δὲ καὶ Πρεπέλαος ἀφηγοῦντο μὲν τῆς ὑπὸ Κασάνδρου πεμφθείσης δυνάμεως εἰς τὴν Καρίαν, πυθόμενοι δὲ Πτολεμαῖον τὸν Ἀντιγόνου στρατηγὸν τὴν δύναμιν εἰς παραχειμασίαν διῃρηκέναι καὶ αὐτὸν ἀσχολεῖσθαι περὶ τὴν ταφὴν τοῦ πατρός, Εὐπόλεμον ἀπέστειλαν ἐνεδρεῦσαι τοῖς πολεμίοις περὶ Κάπριμα τῆς Καρίας· συνεξέπεμψαν δ´ αὐτῷ πεζοὺς μὲν ὀκτακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ διακοσίους. καθ´ ὃν δὴ χρόνον Πτολεμαῖος παρά τινων αὐτομόλων ἀκούσας τὴν προαίρεσιν τῶν πολεμίων ἤθροισε μὲν τῶν πλησίον χειμαζόντων στρατιωτῶν πεζοὺς μὲν ὀκτακισχιλίους τριακοσίους, ἱππεῖς δ´ ἑξακοσίους. ἀνελπίστως δὲ περὶ μέσας νύκτας ἐπιβαλὼν τῷ χάρακι τῶν ἐναντίων καὶ καταλαβὼν ἀφυλάκτους καὶ κοιμωμένους αὐτόν τε τὸν Εὐπόλεμον ἐζώγρησε καὶ τοὺς στρατιώτας συνηνάγκασε παραδοῦναι σφᾶς αὐτούς. τὰ μὲν οὖν συμβάντα περὶ τοὺς ἀποσταλέντας ὑπὸ Κασάνδρου στρατηγοὺς εἰς τὴν Ἀσίαν τοιαῦτ´ ἦν.

Traduction française :

[19,68] Après que Cassandre se fut éloigné de l'Étolie, trois mille Étoliens vinrent de concert assiéger Agrinium, et entourèrent la ville de retranchements. Les habitants conclurent un accommodement à la condition qu'ils rendraient la ville et qu'ils se retireraient en sécurité. Mais les Étoliens, violant le traité, se mirent à la poursuite des Acarnaniens inoffensifs, et les passèrent presque tous au fil de l'épée. Arrivé en Macédoine, Cassandre apprit que les villes de la Carie, alliées de Ptolémée et de Seleucus, étaient attaquées par l'ennemi. Il fit aussitôt partir une armée en Carie, tant pour secourir les alliés que pour donner à Antigone assez d'embarras pour l'empêcher de faire une descente en Europe. A cet effet, il écrivit à Démétrius de Phalère et à Denys, commandant la garnison de Munychie, pour leur enjoindre d'envoyer à Lemnos vingt navires. Cet ordre fut promptement exécuté. Les navires partirent sous les ordres d'Aristote qui aborda à Lemnos, rallia la flotte de Seleucus et engagea les Lemniens à se détacher d'Antigone. Comme ceux-ci ne prêtèrent point l'oreille à cette proposition, Aristote ravagea leur territoire et mit leur ville en état de siége ; Seleucus remit ensuite à la voile pour l'île de Cos. En apprenant le départ de Selecus, Discoride, nauarque d'Antigone, vint mouiller en face de Lemnos; il expulsa de cette île Aristote, et lui prit la plupart des bâtiments avec tout leur équipage. Cassandre et Prépélaüs eurent le commandement de l'armée envoyée par Cassandre en Carie. A la nouvelle que Ptolémée, lieutenant d'Antigone, avait distribué ses troupes dans les cantonnements d'hiver, et qu'il était en ce moment occupé aux funérailles de son père, Prépélaüs et Cassandre détachèrent Eupolémus avec huit mille hommes d'infanterie et deux mille cavaliers, pour surprendre les ennemis près de Caprima en Carie. Mais au même moment Ptolémée, instruit par quelques transfuges du plan de l'ennemi, fit venir des cantonnements huit mille trois cents hommes d'infanterie et six cents cavaliers; puis, tombant tout à coup, au milieu de la nuit, sur le camp des ennemis qu'il surprit pendant le sommeil, il fit prisonnier Eupolémus et força les soldats à se rendre. Telle était la situation des généraux envoyés en Asie par Cassandre.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006