Alphabétiquement     [«   »]
ἐπιμέλειαν 2
ἐπιμελείας 3
ἐπιμεληταὶ 1
ἐπιμελητὰς 2
ἐπισκεπτέον 1
ἐπισκέψασθαι 1
ἐπισκοπεῖν 1
Fréquences     [«    »]
2 ἐπιεικεῖς
2 ἐπιμέλειαί
2 ἐπιμέλειαν
2 ἐπιμελητὰς
2 ἐργάζεσθαι
2 ἐργασίας
2 ἔργων
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre VI

ἐπιμελητὰς


Livre, pages
[6, 1322]   τε καὶ τειχῶν φυλακῆς ὁμοίως  ἐπιμελητὰς   εἶναι καὶ ἐξετάσεως καὶ συντάξεως
[6, 1321]   πόλεσιν, οἷον τειχοποιοὺς καὶ κρηνῶν  ἐπιμελητὰς   καὶ λιμένων φύλακας. ἄλλη δ'
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007