HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, Iliade, chant II

ἔθνεαTexte grec :

[2,50] αὐτὰρ ὃ κηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κέλευσε
κηρύσσειν ἀγορὴν δὲ κάρη κομόωντας Ἀχαιούς·
οἳ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ᾽ ἠγείροντο μάλ᾽ ὦκα·
βουλὴν δὲ πρῶτον μεγαθύμων ἷζε γερόντων
Νεστορέῃ παρὰ νηῒ Πυλοιγενέος βασιλῆος·
τοὺς ὅ γε συγκαλέσας πυκινὴν ἀρτύνετο βουλήν·
κλῦτε φίλοι· θεῖός μοι ἐνύπνιον ἦλθεν ὄνειρος
ἀμβροσίην διὰ νύκτα· μάλιστα δὲ Νέστορι δίῳ
εἶδός τε μέγεθός τε φυήν τ᾽ ἄγχιστα ἐῴκει·
στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ κεφαλῆς καί με πρὸς μῦθον ἔειπεν·
60 εὕδεις Ἀτρέος υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο·
οὐ χρὴ παννύχιον εὕδειν βουληφόρον ἄνδρα,
ᾧ λαοί τ᾽ ἐπιτετράφαται καὶ τόσσα μέμηλε·
νῦν δ᾽ ἐμέθεν ξύνες ὦκα· Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι,
ὃς σεῦ ἄνευθεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ᾽ ἐλεαίρει·
θωρῆξαί σε κέλευσε κάρη κομόωντας Ἀχαιοὺς
πανσυδίῃ· νῦν γάρ κεν ἕλοις πόλιν εὐρυάγυιαν
Τρώων· οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἀμφὶς Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες
ἀθάνατοι φράζονται· ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας
Ἥρη λισσομένη, Τρώεσσι δὲ κήδε᾽ ἐφῆπται
70 ἐκ Διός· ἀλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσίν· ὣς ὃ μὲν εἰπὼν
ᾤχετ᾽ ἀποπτάμενος, ἐμὲ δὲ γλυκὺς ὕπνος ἀνῆκεν.
Ἀλλ᾽ ἄγετ᾽ αἴ κέν πως θωρήξομεν υἷας Ἀχαιῶν·
πρῶτα δ᾽ ἐγὼν ἔπεσιν πειρήσομαι, ἣ θέμις ἐστί,
καὶ φεύγειν σὺν νηυσὶ πολυκλήϊσι κελεύσω·
ὑμεῖς δ᾽ ἄλλοθεν ἄλλος ἐρητύειν ἐπέεσσιν.
Ἤτοι ὅ γ᾽ ὣς εἰπὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο, τοῖσι δ᾽ ἀνέστη
Νέστωρ, ὅς ῥα Πύλοιο ἄναξ ἦν ἠμαθόεντος,
ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
80 εἰ μέν τις τὸν ὄνειρον Ἀχαιῶν ἄλλος ἔνισπε
ψεῦδός κεν φαῖμεν καὶ νοσφιζοίμεθα μᾶλλον·
νῦν δ᾽ ἴδεν ὃς μέγ᾽ ἄριστος Ἀχαιῶν εὔχεται εἶναι·
ἀλλ᾽ ἄγετ᾽ αἴ κέν πως θωρήξομεν υἷας Ἀχαιῶν.
Ὣς ἄρα φωνήσας βουλῆς ἐξῆρχε νέεσθαι,
οἳ δ᾽ ἐπανέστησαν πείθοντό τε ποιμένι λαῶν
σκηπτοῦχοι βασιλῆες· ἐπεσσεύοντο δὲ λαοί.
Ἠΰτε ἔθνεα εἶσι μελισσάων ἁδινάων
πέτρης ἐκ γλαφυρῆς αἰεὶ νέον ἐρχομενάων,
βοτρυδὸν δὲ πέτονται ἐπ᾽ ἄνθεσιν εἰαρινοῖσιν·
90 αἳ μέν τ᾽ ἔνθα ἅλις πεποτήαται, αἳ δέ τε ἔνθα·
ὣς τῶν ἔθνεα πολλὰ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων
ἠϊόνος προπάροιθε βαθείης ἐστιχόωντο
ἰλαδὸν εἰς ἀγορήν· μετὰ δέ σφισιν ὄσσα δεδήει
ὀτρύνουσ᾽ ἰέναι Διὸς ἄγγελος· οἳ δ᾽ ἀγέροντο.
Τετρήχει δ᾽ ἀγορή, ὑπὸ δὲ στεναχίζετο γαῖα
λαῶν ἱζόντων, ὅμαδος δ᾽ ἦν· ἐννέα δέ σφεας
κήρυκες βοόωντες ἐρήτυον, εἴ ποτ᾽ ἀϋτῆς
σχοίατ᾽, ἀκούσειαν δὲ διοτρεφέων βασιλήων.
Σπουδῇ δ᾽ ἕζετο λαός, ἐρήτυθεν δὲ καθ᾽ ἕδρας

Traduction française :

[2,50] Alors le roi ordonna aux hérauts à la voix claire de
convoquer sur la place les Achéens chevelus. Ils les
convoquèrent, et eux se réunirent vite.
Ce fut d'abord le conseil des Anciens au grand coeur
qu'Agamemnon fit siéger, près du vaisseau de Nestor, le roi né
à Pylos. Les ayant convoqués, il leur exposa ce dessein bien tramé :
«Écoutez, mes amis : le Songe divin, pendant mon
sommeil, est venu à moi, dans la nuit surhumaine. Du
divin Nestor, il avait tout à fait les traits, la taille et la
tournure. S'arrêtant au-dessus de ma tête, il m'a dit : «Tu
dors, fils de l'ardent Atrée dompteur de chevaux ! Il ne
doit pas dormir toute la nuit, l'homme qui assiste au
conseil, auquel sont confiées des troupes, et qui a tant
de soucis. Maintenant, écoute-moi vite. C'est Zeus qui
m'envoie vers toi; quoiqu'éloigné il s'inquiète de toi et te
prend en pitié. Fais armer, il t'y invite, les Achéens chevelus,
en masse : maintenant, tu pourrais prendre la ville
aux larges rues des Troyens. Car les habitants des
demeures olympiennes, les immortels, ne sont plus en
désaccord; tous ont été fléchis par les supplications d'Héra,
et sur les Troyens des deuils sont suspendus, envoyés par
Zeus. Garde, toi, cet avis en ton âme.» Ayant ainsi parlé,
il s'est envolé, et le doux sommeil m'a quitté. Allons,
voyons si nous ferons armer les fils d'Achéens. Je les
éprouverai d'abord par mon discours, comme les dieux
le permettent, je les inviterai à fuir sur leurs navires aux nombreux
rameurs; et vous, chacun d'un côté, retenez-les par vos paroles.»
A ces mots il s'assit, et parmi eux se leva Nestor, roi
de Pylos sablonneuse. Bienveillant, il parla ainsi :
«Amis, guides et conseillers des Argiens, si un autre
des Achéens nous avait rapporté ce rêve, nous le traiterions
de mensonge et ne l'écarterions que davantage.
Mais l'homme qui eut cette apparition, c'est celui qui se
glorifie d'être le plus noble des Achéens. Allons, voyons
si nous ferons armer les fils d'Achéens.»
A ces mots il quitta le premier le conseil; après lui
se levèrent, obéissant au pasteur de troupes, les rois
porte-sceptre. Et les troupes affluaient. Ainsi des tribus
d'abeilles serrées sortent d'un rocher creux, et toujours
il en vient de nouvelles. Comme des grappes, elles s'envolent
vers les fleurs printanières; et elles voltigent en
foule, les unes ici, les autres là. De même, des tribus
nombreuses sortaient des vaisseaux et des baraques
devant le rivage du golfe profond, et marchaient en foule
vers la place. Parmi elles flambait la Rumeur qui les
poussait à venir, messagère de Zeus; et l'on se rassemblait.
La place s'agitait, la terre gémissait sous les troupes
qui s'asseyaient, en tumulte. Neuf hérauts, à grands cris,
cherchaient à les ranger, afin d'arrêter, si possible, les
clameurs, et de laisser entendre les rois issus de Zeus.
A grand'peine, les troupes s'assirent et se rangèrent sur leurs sièges,

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/03/2005