HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, Iliade, chant II

ἔθνεαTexte grec :

[2,450] σὺν τῇ παιφάσσουσα διέσσυτο λαὸν Ἀχαιῶν
ὀτρύνουσ᾽ ἰέναι· ἐν δὲ σθένος ὦρσεν ἑκάστῳ
καρδίῃ ἄλληκτον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι.
Τοῖσι δ᾽ ἄφαρ πόλεμος γλυκίων γένετ᾽ ἠὲ νέεσθαι
ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν.
Ἠΰτε πῦρ ἀΐδηλον ἐπιφλέγει ἄσπετον ὕλην
οὔρεος ἐν κορυφῇς, ἕκαθεν δέ τε φαίνεται αὐγή,
ὣς τῶν ἐρχομένων ἀπὸ χαλκοῦ θεσπεσίοιο
αἴγλη παμφανόωσα δι᾽ αἰθέρος οὐρανὸν ἷκε.
Τῶν δ᾽ ὥς τ᾽ ὀρνίθων πετεηνῶν ἔθνεα πολλὰ
460 χηνῶν ἢ γεράνων ἢ κύκνων δουλιχοδείρων
Ἀσίω ἐν λειμῶνι Καϋστρίου ἀμφὶ ῥέεθρα
ἔνθα καὶ ἔνθα ποτῶνται ἀγαλλόμενα πτερύγεσσι
κλαγγηδὸν προκαθιζόντων, σμαραγεῖ δέ τε λειμών,
ὣς τῶν ἔθνεα πολλὰ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων
ἐς πεδίον προχέοντο Σκαμάνδριον· αὐτὰρ ὑπὸ χθὼν
σμερδαλέον κονάβιζε ποδῶν αὐτῶν τε καὶ ἵππων.
Ἔσταν δ᾽ ἐν λειμῶνι Σκαμανδρίῳ ἀνθεμόεντι
μυρίοι, ὅσσά τε φύλλα καὶ ἄνθεα γίγνεται ὥρῃ.
Ἠΰτε μυιάων ἁδινάων ἔθνεα πολλὰ
470 αἵ τε κατὰ σταθμὸν ποιμνήϊον ἠλάσκουσιν
ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ ὅτε τε γλάγος ἄγγεα δεύει,
τόσσοι ἐπὶ Τρώεσσι κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
ἐν πεδίῳ ἵσταντο διαρραῖσαι μεμαῶτες.
Τοὺς δ᾽ ὥς τ᾽ αἰπόλια πλατέ᾽ αἰγῶν αἰπόλοι ἄνδρες
ῥεῖα διακρίνωσιν ἐπεί κε νομῷ μιγέωσιν,
ὣς τοὺς ἡγεμόνες διεκόσμεον ἔνθα καὶ ἔνθα
ὑσμίνην δ᾽ ἰέναι, μετὰ δὲ κρείων Ἀγαμέμνων
ὄμματα καὶ κεφαλὴν ἴκελος Διὶ τερπικεραύνῳ,
Ἄρεϊ δὲ ζώνην, στέρνον δὲ Ποσειδάωνι.
480 Ἠΰτε βοῦς ἀγέληφι μέγ᾽ ἔξοχος ἔπλετο πάντων
ταῦρος· ὃ γάρ τε βόεσσι μεταπρέπει ἀγρομένῃσι·
τοῖον ἄρ᾽ Ἀτρεΐδην θῆκε Ζεὺς ἤματι κείνῳ
ἐκπρεπέ᾽ ἐν πολλοῖσι καὶ ἔξοχον ἡρώεσσιν.
Ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι·
ὑμεῖς γὰρ θεαί ἐστε πάρεστέ τε ἴστέ τε πάντα,
ἡμεῖς δὲ κλέος οἶον ἀκούομεν οὐδέ τι ἴδμεν·
οἵ τινες ἡγεμόνες Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἦσαν·
πληθὺν δ᾽ οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ᾽ ὀνομήνω,
οὐδ᾽ εἴ μοι δέκα μὲν γλῶσσαι, δέκα δὲ στόματ᾽ εἶεν,
490 φωνὴ δ᾽ ἄρρηκτος, χάλκεον δέ μοι ἦτορ ἐνείη,
εἰ μὴ Ὀλυμπιάδες Μοῦσαι Διὸς αἰγιόχοιο
θυγατέρες μνησαίαθ᾽ ὅσοι ὑπὸ Ἴλιον ἦλθον·
ἀρχοὺς αὖ νηῶν ἐρέω νῆάς τε προπάσας.
Βοιωτῶν μὲν Πηνέλεως καὶ Λήϊτος ἦρχον
Ἀρκεσίλαός τε Προθοήνωρ τε Κλονίος τε,
οἵ θ᾽ Ὑρίην ἐνέμοντο καὶ Αὐλίδα πετρήεσσαν
Σχοῖνόν τε Σκῶλόν τε πολύκνημόν τ᾽ Ἐτεωνόν,
Θέσπειαν Γραῖάν τε καὶ εὐρύχορον Μυκαλησσόν,
οἵ τ᾽ ἀμφ᾽ Ἅρμ᾽ ἐνέμοντο καὶ Εἰλέσιον καὶ Ἐρυθράς,

Traduction française :

[2,450] Portant cette égide et regardant de tous côtés, Athéné
parcourut les troupes des Achéens, en les poussant à marcher;
et elle fit naître dans le coeur de chaque soldat la force de
guerroyer et de combattre sans fin. Ils trouvèrent dès lors
plus de plaisir à la guerre qu'à retourner, sur leurs vaisseaux
creux, dans leur patrie.
Ainsi qu'un feu destructeur embrase une forêt immense,
sur les sommets d'une montagne, et de loin on voit sa
lueur, ainsi, des guerriers en marche, le bronze merveilleux
lançait son éclat resplendissant, à travers l'éther,
jusqu'au ciel. Comme des oiseaux ailés, en tribus nombreuses,
oies, grues ou cygnes au long cou, dans la prairie
d'Asias, sur le cours du Caystre, volent çà et là, fiers
de leurs ailes, se posent en criant et font retentir la prairie,
ainsi de nombreuses tribus, venant des vaisseaux et des
baraques, se répandaient dans la plaine du Scamandre.
La terre résonnait terriblement sous leurs pieds et ceux
de leurs chevaux; ils s'arrêtèrent dans les prés fleuris du
Scamandre, par milliers, aussi nombreux que les feuilles
et les fleurs en leur saison. Ainsi que les mouches serrées,
en tribus nombreuses, errent dans une bergerie, au printemps,
quand le lait inonde les vases, en aussi grand
nombre, face aux Troyens, les Achéens chevelus s'arrêtèrent
dans la plaine, impatients de les mettre en pièces.
Et comme, des troupeaux de chèvres s'étant dispersés,
les chevriers les trient facilement, après qu'elles se sont
mêlées au pâturage, de même les chefs mettaient les
hommes en ordre, ici et là, pour aller à la mêlée, avec,
parmi eux, le puissant Agamemnon, semblable, pour le
regard et la tête, à Zeus foudroyant, à Arès pour la ceinture,
pour la poitrine à Poseidon. Ainsi que, dans un
troupeau de boeufs, l'emporte de beaucoup, sur tous, le
taureau - on le remarque parmi les vaches assemblées -
tel l'Atride, grâce à Zeus, se faisait, en ce jour, remarquer
au milieu de la foule, et l'emportait sur les héros.
Dites-moi maintenant, Muses qui habitez les demeures
de l'Olympe (car vous êtes déesses, vous assistez aux
événements, vous les savez tous, et nous, nous n'entendons
que leur renommée, et ne savons rien), quels étaient les
guides et les chefs des Danaens. La foule des soldats, je ne
saurais la dire, ni les nommer, eussé-je dix langues, dix
bouches, une voix incassable et des poumons de bronze,
à moins que les muses olympiennes, filles de Zeus porte-égide,
ne me rappellent tous ceux qui vinrent sous Ilion. Mais les
chefs des vaisseaux, je les dirai, et le nombre total de ces vaisseaux.
Aux Béotiens commandaient Pénéléos et Loïtos,
Archésilas, Prothoénor et Clonios; c'étaient ceux qui habitaient
Hyria et Aulis la rocheuse, Schoinos, Scôlos et la
montagneuse Etéone, Thespie, Graia et la vaste Mycalèse,
ceux qui habitaient les environs d'Harma, Ilèse et Erythra,

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/03/2005