Alphabétiquement     [«   »]
ταῦθ 1
ταῦτ 1
Ταῦτ 1
ταῦτα 29
ταῦτά 1
Ταῦτα 1
ταὐτὰ 2
Fréquences     [«    »]
29 γάρ
29 τὰς
28 ὥσπερ
29 ταῦτα
31 ἀλλ
31 εἰ
33 τὸν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre VI

ταῦτα


Livre, Chap.
[6, 493]   Διομηδεία λεγομένη ἀνάγκη ποιεῖν αὐτῷ  ταῦτα   ἂν οὗτοι ἐπαινῶσιν· ὡς
[6, 510]   καὶ τἆλλα οὕτως, αὐτὰ μὲν  ταῦτα   πλάττουσίν τε καὶ γράφουσιν,
[6, 509]   τὸ ὄνομα. ἀλλ’ οὖν ἔχεις  ταῦτα   διττὰ εἴδη, ὁρατόν, νοητόν; Εχω.
[6, 495]   οὖν, ἔφη, τά γε λεγόμενα  ταῦτα.   Εἰκότως γε, ἦν δ’ ἐγώ,
[6, 510]   διανοούμενοι, ἀλλ’ ἐκείνων πέρι οἷς  ταῦτα   ἔοικε, τοῦ τετραγώνου αὐτοῦ ἕνεκα
[6, 493]   ἄδικον, ὀνομάζοι δὲ πάντα  ταῦτα   ἐπὶ ταῖς τοῦ μεγάλου ζῴου
[6, 503]   τι δέῃ τοιοῦτον διαπονεῖν. Εστι  ταῦτα,   ἔφη. Ημεῖς δέ γέ φαμεν
[6, 504]   τέλος οὔποτε ἥξει. Οὐ γὰρ  ταῦτα,   ἔφη, μέγιστα, ἀλλ’ ἔτι τι
[6, 485]   ὁμολογήσειν καὶ ὅτι οἷοί τε  ταῦτα   ἔχειν οἱ αὐτοί, ὅτι τε
[6, 485]   ἔσονται οἱ αὐτοὶ κἀκεῖνα καὶ  ταῦτα   ἔχειν; Πάνυ μὲν οὖν. Ο
[6, 503]   λέγεις. Οὐκοῦν τὰ βέβαια αὖ  ταῦτα   ἤθη καὶ οὐκ εὐμετάβολα, οἷς
[6, 507]   ἔστιν” ἕκαστον προσαγορεύομεν. Εστι  ταῦτα.   Καὶ τὰ μὲν δὴ ὁρᾶσθαί
[6, 509]   ἀλήθειαν παρέχει, αὐτὸ δ’ ὑπὲρ  ταῦτα   κάλλει ἐστίν· οὐ γὰρ δήπου
[6, 492]   λόγου, ἀλλ’ οὐκ αὐτοὺς τοὺς  ταῦτα   λέγοντας μεγίστους (μὲν εἶναι σοφιστάς,
[6, 487]   ἀκούσας, Οἴει οὖν, εἶπον, τοὺς  ταῦτα   λέγοντας ψεύδεσθαι; Οὐκ οἶδα,
[6, 510]   τούτων ἀδελφὰ καθ’ ἑκάστην μέθοδον,  ταῦτα   μὲν ὡς εἰδότες, ποιησάμενοι ὑποθέσεις
[6, 500]   πάντα καὶ κατὰ λόγον ἔχοντα,  ταῦτα   μιμεῖσθαί τε καὶ ὅτι μάλιστα
[6, 501]   ὀρθῶς γ’ ἔφη. Οὐκοῦν μετὰ  ταῦτα   οἴει ὑπογράψασθαι ἂν τὸ σχῆμα
[6, 506]   ἡδονήν, ἄλλο τι παρὰ  ταῦτα;   Οὗτος, ἦν δ’ ἐγώ, ἀνήρ,
[6, 511]   ἐπὶ τοῖς τέτταρσι τμήμασι τέτταρα  ταῦτα   παθήματα ἐν τῇ ψυχῇ γιγνόμενα
[6, 496]   καὶ τοῖς ἄλλοις ἂν γένοιτο—  ταῦτα   πάντα λογισμῷ λαβών, ἡσυχίαν ἔχων
[6, 493]   τε καὶ ἀγριαίνει, καταμαθὼν δὲ  ταῦτα   πάντα συνουσίᾳ τε καὶ χρόνου
[6, 506]   αὑτοῦ μή, τοσοῦτον (χρόνον περὶ  ταῦτα   πραγματευόμενον. Τί δέ; ἦν δ’
[6, 505]   κἂν εἰ> μὴ εἴη, ὅμως  ταῦτα   πράττειν καὶ κεκτῆσθαι καὶ δοκεῖν,
[6, 499]   χάριν, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ  ταῦτα   προορώμενοι (ἡμεῖς τότε καὶ δεδιότες
[6, 511]   οἷς ἐστιν ἀληθείας μετέχει, οὕτω  ταῦτα   σαφηνείας ἡγησάμενος μετέχειν. Μανθάνω, ἔφη,
[6, 493]   ἡγοῦνται, μὴ ἄλλα παιδεύειν  ταῦτα   τὰ τῶν πολλῶν δόγματα,
[6, 490]   ἐξ ἀνάγκης ὡρισάμεθα. (Εστιν, ἔφη,  ταῦτα.   Ταύτης δή, ἦν δ’ ἐγώ,
[6, 493]   δὲ καὶ ἀγαθὰ καὶ καλὰ  ταῦτα   τῇ ἀληθείᾳ, ἤδη πώποτέ του
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/03/2006