Alphabétiquement     [«   »]
οὐσίας 1
οὕστινας 1
οὔτ 9
οὔτε 40
οὔτι 1
οὔτοι 2
οὗτοι 4
Fréquences     [«    »]
38 αὖ
39 γάρ
39 ὑπὸ
40 οὔτε
40 τῇ
41 Σώκρατες
43 λόγων
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Phedre

οὔτε


Pages
[237]   εἰκὸς ἀποδιδόασιν· οὔτε γὰρ ἑαυτοῖς  οὔτε   ἀλλήλοις ~ὁμολογοῦσιν. ἐγὼ οὖν καὶ
[245]   οὔτε αὐτή ποτε ἔκ του  οὔτε   ἄλλο ἐξ ἐκείνης γενήσεται, εἴπερ
[240]   ἄλλης κτήσεως οὔτε ~εὐάλωτον ὁμοίως  οὔτε   ἁλόντα εὐμεταχείριστον ἡγήσεται· ἐξ ὧν
[241]   τὴν τῆς ψυχῆς παίδευσιν, ἧς  οὔτε   ~ἀνθρώποις οὔτε θεοῖς τῇ ἀληθείᾳ
[245]   εἶναι. ἀρχῆς γὰρ δὴ ~ἀπολομένης  οὔτε   αὐτή ποτε ἔκ του οὔτε
[275]   βοηθοῦ· αὐτὸς γὰρ οὔτ᾽ ἀμύνασθαι  οὔτε   βοηθῆσαι δυνατὸς αὑτῷ. ~(Φαῖδρος) καὶ
[267]   τέχνην· δεῖν δὲ οὔτε μακρῶν  οὔτε   ~βραχέων ἀλλὰ μετρίων. ~(Φαῖδρος) σοφώτατά
[237]   προελθόντες δὲ τὸ εἰκὸς ἀποδιδόασιν·  οὔτε   γὰρ ἑαυτοῖς οὔτε ἀλλήλοις ~ὁμολογοῦσιν.
[234]   ἐρῶντας ταύτην ἔχειν ~τὴν (διάνοιαν.  οὔτε   γὰρ τῷ λαμβάνοντι χάριτος ἴσης
[245]   κινοῦν. ~τοῦτο δὲ οὔτ᾽ ἀπόλλυσθαι  οὔτε   γίγνεσθαι δυνατόν, πάντα τε
[239]   κρεῖττον δὲ καὶ ἴσον ἐχθρόν.  ~(οὔτε   δὴ κρείττω οὔτε ἰσούμενον ἑκὼν
[241]   διαλεγόμενος· δὲ ὑπ᾽ αἰσχύνης  οὔτε   ~εἰπεῖν τολμᾷ ὅτι ἄλλος γέγονεν,
[241]   οὔτε θεοῖς τῇ ἀληθείᾳ τιμιώτερον  οὔτε   ἔστιν οὔτε ποτὲ ἔσται. ταῦτά
[240]   χρυσοῦ τινος ἄλλης κτήσεως  οὔτε   ~εὐάλωτον ὁμοίως οὔτε ἁλόντα εὐμεταχείριστον
[256]   μεῖζον ἀγαθὸν οὔτε σωφροσύνη ἀνθρωπίνη  οὔτε   θεία μανία ~δυνατὴ πορίσαι ἀνθρώπῳ.
[241]   ψυχῆς παίδευσιν, ἧς οὔτε ~ἀνθρώποις  οὔτε   θεοῖς τῇ ἀληθείᾳ τιμιώτερον οὔτε
[246]   ἑνὸς λόγου λελογισμένου, ἀλλὰ πλάττομεν  οὔτε   ἰδόντες οὔτε ἱκανῶς ~νοήσαντες (θεόν,
[246]   λελογισμένου, ἀλλὰ πλάττομεν οὔτε ἰδόντες  οὔτε   ἱκανῶς ~νοήσαντες (θεόν, ἀθάνατόν τι
[239]   ἴσον ἐχθρόν. ~(οὔτε δὴ κρείττω  οὔτε   ἰσούμενον ἑκὼν ἐραστὴς παιδικὰ ἀνέξεται,
[254]   ἐπιπηδᾶν ~τῷ ἐρωμένῳ· δὲ  οὔτε   κέντρων ἡνιοχικῶν οὔτε μάστιγος ἔτι
[267]   δεῖ λόγων τέχνην· δεῖν δὲ  οὔτε   μακρῶν οὔτε ~βραχέων ἀλλὰ μετρίων.
[254]   δὲ οὔτε κέντρων ἡνιοχικῶν  οὔτε   μάστιγος ἔτι ἐντρέπεται, σκιρτῶν δὲ
[251]   (οὖσα οὔτε νυκτὸς δύναται καθεύδειν  οὔτε   μεθ᾽ ἡμέραν οὗ ἂν
[260]   τοῦ ~ἀληθείας ἧφθαι οὔτ᾽ ἔστιν  οὔτε   μή ποτε ὕστερον γένηται. ~(Φαῖδρος)
[251]   ἀποροῦσα λυττᾷ, καὶ ~ἐμμανὴς (οὖσα  οὔτε   νυκτὸς δύναται καθεύδειν οὔτε μεθ᾽
[240]   γὰρ πρεσβύτερος ~συνὼν οὔθ᾽ ἡμέρας  οὔτε   νυκτὸς ἑκὼν ἀπολείπεται, ἀλλ᾽ ὑπ᾽
[250]   ~τῶνδε ἐκεῖνα οὐ ῥᾴδιον ἁπάσῃ,  οὔτε   ὅσαι βραχέως εἶδον τότε τἀκεῖ,
[241]   τῇ ἀληθείᾳ τιμιώτερον οὔτε ἔστιν  οὔτε   ποτὲ ἔσται. ταῦτά ~τε οὖν
[247]   ὕμνησέ πω τῶν τῇδε ποιητὴς  οὔτε   ποτὲ ~ὑμνήσει κατ᾽ ἀξίαν. ἔχει
[234]   τῷ λαμβάνοντι χάριτος ἴσης ἄξιον,  οὔτε   σοὶ ~βουλομένῳ τοὺς ἄλλους λανθάνειν
[256]   ἓν ~νενικήκασιν, οὗ μεῖζον ἀγαθὸν  οὔτε   σωφροσύνη ἀνθρωπίνη οὔτε θεία μανία
[231]   οὔτε τοὺς παρεληλυθότας ~πόνους ὑπολογίζεσθαι,  οὔτε   τὰς πρὸς τοὺς προσήκοντας διαφορὰς
[231]   ἐρωμένοις· τοῖς δὲ μὴ ἐρῶσιν  οὔτε   τὴν τῶν ~οἰκείων ἀμέλειαν διὰ
[271]   τέχνῃ ποτὲ λεχθήσεται ~ἢ γραφήσεται  οὔτε   τι (ἄλλο οὔτε τοῦτο. ἀλλ᾽
[277]   πέφυκε μεταχειρισθῆναι τὸ ~λόγων γένος,  οὔτε   τι πρὸς τὸ διδάξαι οὔτε
[277]   οὔτε τι πρὸς τὸ διδάξαι  οὔτε   τι πρὸς τὸ πεῖσαι, ὡς
[238]   ἐπωνυμίαν ~ὀνομαζόμενον τὸν ἔχοντα παρέχεται,  οὔτε   τινὰ καλὴν οὔτ᾽ ἐπαξίαν κεκτῆσθαι.
[247]   οὐρανοῦ. ~τὸν δὲ ὑπερουράνιον τόπον  οὔτε   τις ὕμνησέ πω τῶν τῇδε
[231]   ἀμέλειαν διὰ τοῦτο ἔστιν προφασίζεσθαι,  οὔτε   τοὺς παρεληλυθότας ~πόνους ὑπολογίζεσθαι, οὔτε
[271]   ~ἢ γραφήσεται οὔτε τι (ἄλλο  οὔτε   τοῦτο. ἀλλ᾽ οἱ νῦν γράφοντες,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/10/2007