HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Phedre

κωλύειTexte grec :

[268] (268a) (Σωκράτης)
ἐῶμεν δὴ τά γε σμικρά· ταῦτα δὲ ὑπ᾽ αὐγὰς μᾶλλον ἴδωμεν, τίνα καὶ πότ᾽ ἔχει
τὴν τῆς τέχνης δύναμιν.
(Φαῖδρος) καὶ μάλα ἐρρωμένην, ὦ Σώκρατες, ἔν γε δὴ πλήθους συνόδοις.
(Σωκράτης)
ἔχει γάρ. ἀλλ᾽, ὦ δαιμόνιε, ἰδὲ καὶ σὺ εἰ ἄρα καὶ σοὶ φαίνεται διεστηκὸς αὐτῶν τὸ
ἤτριον ὥσπερ ἐμοί.
(Φαῖδρος) δείκνυε μόνον.
(Σωκράτης)
εἰπὲ δή μοι· εἴ τις προσελθὼν τῷ ἑταίρῳ σου Ἐρυξιμάχῳ ἢ τῷ πατρὶ αὐτοῦ
Ἀκουμενῷ εἴποι ὅτι "ἐγὼ ἐπίσταμαι τοιαῦτ᾽ ἄττα σώμασι προσφέρειν, ὥστε
θερμαίνειν (268b) τ᾽ ἐὰν βούλωμαι καὶ ψύχειν, καὶ ἐὰν μὲν δόξῃ μοι, ἐμεῖν ποιεῖν,
ἐὰν δ᾽ αὖ, κάτω διαχωρεῖν, καὶ ἄλλα πάμπολλα τοιαῦτα· καὶ ἐπιστάμενος αὐτὰ
ἀξιῶ ἰατρικὸς εἶναι καὶ ἄλλον ποιεῖν ᾧ ἂν τὴν τούτων ἐπιστήμην παραδῶ," τί ἂν
οἴει ἀκούσαντας εἰπεῖν;
(Φαῖδρος)
τί δ᾽ ἄλλο γε ἢ ἐρέσθαι εἰ προσεπίσταται καὶ οὕστινας δεῖ καὶ ὁπότε ἕκαστα
τούτων ποιεῖν, καὶ μέχρι ὁπόσου;
(Σωκράτης)
εἰ οὖν εἴποι ὅτι "οὐδαμῶς· ἀλλ᾽ ἀξιῶ τὸν ταῦτα (268c) παρ᾽ ἐμοῦ μαθόντα αὐτὸν
οἷόν τ᾽ εἶναι (ποιεῖν) ἃ ἐρωτᾷς;"
(Φαῖδρος)
εἰπεῖν ἂν οἶμαι ὅτι μαίνεται ἅνθρωπος, καὶ ἐκ βιβλίου ποθὲν ἀκούσας ἢ
περιτυχὼν φαρμακίοις ἰατρὸς οἴεται γεγονέναι, οὐδὲν ἐπαΐων τῆς τέχνης.
(Σωκράτης)
τί δ᾽ εἰ Σοφοκλεῖ αὖ προσελθὼν καὶ Εὐριπίδῃ τις λέγοι ὡς ἐπίσταται περὶ σμικροῦ
πράγματος ῥήσεις παμμήκεις ποιεῖν καὶ περὶ μεγάλου πάνυ σμικράς, ὅταν τε
βούληται οἰκτράς, καὶ τοὐναντίον αὖ φοβερὰς καὶ ἀπειλητικὰς ὅσα τ᾽ (268d)
ἄλλα τοιαῦτα, καὶ διδάσκων αὐτὰ τραγῳδίας ποίησιν οἴεται παραδιδόναι;
(Φαῖδρος)
καὶ οὗτοι ἄν, ὦ Σώκρατες, οἶμαι καταγελῷεν εἴ τις οἴεται τραγῳδίαν ἄλλο τι εἶναι
ἢ τὴν τούτων σύστασιν πρέπουσαν ἀλλήλοις τε καὶ τῷ ὅλῳ συνισταμένην.
(Σωκράτης)
ἀλλ᾽ οὐκ ἂν ἀγροίκως γε οἶμαι λοιδορήσειαν, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἂν μουσικὸς ἐντυχὼν
ἀνδρὶ οἰομένῳ ἁρμονικῷ εἶναι, ὅτι δὴ τυγχάνει ἐπιστάμενος ὡς οἷόν τε ὀξυτάτην
καὶ βαρυτάτην (268e) χορδὴν ποιεῖν, οὐκ ἀγρίως εἴποι ἄν· "ὦ μοχθηρέ,
μελαγχολᾷς," ἀλλ᾽ ἅτε μουσικὸς ὢν πρᾳότερον ὅτι "ὦ ἄριστε, ἀνάγκη μὲν καὶ
ταῦτ᾽ ἐπίστασθαι τὸν μέλλοντα ἁρμονικὸν ἔσεσθαι, οὐδὲν μὴν κωλύει μηδὲ
σμικρὸν ἁρμονίας ἐπαΐειν τὸν τὴν σὴν ἕξιν ἔχοντα· τὰ γὰρ πρὸ ἁρμονίας
ἀναγκαῖα μαθήματα ἐπίστασαι ἀλλ᾽ οὐ τὰ ἁρμονικά."
(Φαῖδρος) ὀρθότατά γε.

Traduction française :

[268] - (SOCRATE) : Alors, les petites choses au moins, laissons-les! (268a) Ce sont les précédentes qu'il nous faut plutôt regarder bien au jour pour voir quelle en est, et dans quels cas, la vertu, j'entends la vertu qui est celle que possède l'art! - (PHÈDRE) : Une vertu tout à fait puissante, Socrate, au moins assurément dans les assemblées nombreuses. - (SOCRATE) : C'est bien vrai! Vois cependant par toi-même, homme divin, si par hasard le tissu, à toi, ne t'en apparaît pas, comme à moi, bien lâche. - (PHÈDRE) : Ce tissu, tu n'as qu'à me le faire voir! - (SOCRATE) : Sur ce, dis-moi, suppose qu'on vienne trouver ton ami Éryximaque ou son père, Acoumène, et qu'on leur tienne ce langage : « Moi, je possède une science qui est d'administrer au corps un traitement (b) aussi propre, à mon gré, à l'échauffer qu'à le refroidir; aussi propre, selon ma fantaisie, à le faire vomir qu'à le faire au contraire aller du bas; sans parler d'une quantité innombrable d'effets analogues. Possédant ladite connaissance, je m'estime capable d'exercer la médecine et d'en rendre un autre capable, quand je lui aurai communiqué la connaissance de ces procédés! » Que diraient-ils, selon toi, en entendant ce langage? - (PHÈDRE) : Eh! rien d'autre que de lui demander s'il possède en outre la connaissance, et des gens qu'il faut traiter ainsi, et quand il faut pratiquer chacun de ces traitements, et dans quelle mesure à ne point dépasser. - (SOCRATE) : Mais suppose qu'il leur réponde : « Je ne possède en aucune façon cette connaissance; j'estime cependant (c) que celui qui, auprès de moi, a acquis le savoir dont j'ai parlé est capable de faire ce que tu demandes.» - (PHÈDRE) : Ils diraient, je pense, que cet homme est fou, si, parce qu'il a, soit appris d'un livre quelques médicaments venant on ne sait d'où, soit rencontré ceux-ci par hasard, il s'imagine être médecin, lui qui n'entend rien à cet art! - (SOCRATE) : Mais quoi? suppose à présent qu'on vienne trouver Sophocle et Euripide, et qu'on leur tienne ce langage : « Je possède une science qui est, sur un mince sujet, de composer des tirades qui n'en finissent plus, aussi bien que de toutes petites sur un grand sujet; d'en composer, quand cela me plaît, qui excitent la compassion ou d'autres qui, au contraire, provoquent la peur (d) et sont des menaces... » Et tout ce que peut dire de ce genre un homme convaincu que, en enseignant cela, il communique à autrui la confection d'une tragédie. - (PHÈDRE) : Ceux-ci à leur tour, Socrate, riraient qu'on pût s'imaginer une tragédie autrement que comme une oeuvre qui s'est organisée avec ces éléments-là, mais de telle sorte qu'il y ait entre eux convenance mutuelle et convenance avec l'ensemble! - (SOCRATE) : Cependant ils ne l'insulteraient pas, je pense, avec brutalité; mais leur attitude serait, plutôt, celle d'un musicien ayant rencontré quelqu'un qui croit être compétent en harmonie, pour la bonne raison qu'il se trouve à connaître comment on peut tirer d'une corde le son le plus aigu ou le son le plus grave; (e) au lieu de lui dire avec violence : « Tu divagues, misérable! », au contraire, en sa qualité de musicien, il lui parlerait plus poliment : « Il est nécessaire, c'est vrai, excellent homme, de connaître aussi cette chose que tu sais, quand on veut être compétent en harmonie; rien n'empêche cependant que, avec la capacité que tu possèdes, on s'entende aussi peu que possible à l'harmonie! Tu possèdes des notions qui sont préalables et nécessaires à l'harmonie, mais qui ne sont pas la connaissance de l'harmonie.»-(PHÈDRE) : Oui, c'est très juste!

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/10/2007