HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Phedre

ἹππίανTexte grec :

[267] (267a) (Σωκράτης)
τί μήν; καὶ ἔλεγχόν γε καὶ ἐπεξέλεγχον ὡς ποιητέον ἐν κατηγορίᾳ τε καὶ
ἀπολογίᾳ. τὸν δὲ κάλλιστον Πάριον Εὐηνὸν ἐς μέσον οὐκ ἄγομεν, ὃς
ὑποδήλωσίν τε πρῶτος ηὗρεν καὶ παρεπαίνους — οἱ δ᾽ αὐτὸν καὶ παραψόγους
φασὶν ἐν μέτρῳ λέγειν μνήμης χάριν — σοφὸς γὰρ ἁνήρ. Τεισίαν δὲ Γοργίαν τε
ἐάσομεν εὕδειν, οἳ πρὸ τῶν ἀληθῶν τὰ εἰκότα εἶδον ὡς τιμητέα μᾶλλον, τά τε αὖ
σμικρὰ μεγάλα καὶ τὰ μεγάλα σμικρὰ φαίνεσθαι ποιοῦσιν διὰ ῥώμην λόγου,
(267b) καινά τε ἀρχαίως τά τ᾽ ἐναντία καινῶς, συντομίαν τε λόγων καὶ ἄπειρα
μήκη περὶ πάντων ἀνηῦρον; ταῦτα δὲ ἀκούων ποτέ μου Πρόδικος ἐγέλασεν, καὶ
μόνος αὐτὸς ηὑρηκέναι ἔφη ὧν δεῖ λόγων τέχνην· δεῖν δὲ οὔτε μακρῶν οὔτε
βραχέων ἀλλὰ μετρίων.
(Φαῖδρος) σοφώτατά γε, ὦ Πρόδικε.
(Σωκράτης)
Ἱππίαν δὲ οὐ λέγομεν; οἶμαι γὰρ ἂν σύμψηφον αὐτῷ καὶ τὸν Ἠλεῖον ξένον
γενέσθαι.
(Φαῖδρος) τί δ᾽ οὔ;
(Σωκράτης)
τὰ δὲ Πώλου πῶς φράσωμεν αὖ μουσεῖα λόγων — ὡς (267c) διπλασιολογίαν καὶ
γνωμολογίαν καὶ εἰκονολογίαν — ὀνομάτων τε Λικυμνίων ἃ ἐκείνῳ ἐδωρήσατο
πρὸς ποίησιν εὐεπείας;
(Φαῖδρος) Πρωταγόρεια δέ, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἦν μέντοι τοιαῦτ᾽ ἄττα;
(Σωκράτης)
ὀρθοέπειά γέ τις, ὦ παῖ, καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ καλά. τῶν γε μὴν οἰκτρογόων ἐπὶ
γῆρας καὶ πενίαν ἑλκομένων λόγων κεκρατηκέναι τέχνῃ μοι φαίνεται τὸ τοῦ
Χαλκηδονίου σθένος, ὀργίσαι τε αὖ πολλοὺς ἅμα δεινὸς ἁνὴρ (267d) γέγονεν, καὶ
πάλιν ὠργισμένοις ἐπᾴδων κηλεῖν, ὡς ἔφη· διαβάλλειν τε καὶ ἀπολύσασθαι
διαβολὰς ὁθενδὴ κράτιστος. τὸ δὲ δὴ τέλος τῶν λόγων κοινῇ πᾶσιν ἔοικε
συνδεδογμένον εἶναι, ᾧ τινες μὲν ἐπάνοδον, ἄλλοι δ᾽ ἄλλο τίθενται ὄνομα.
(Φαῖδρος)
τὸ ἐν κεφαλαίῳ ἕκαστα λέγεις ὑπομνῆσαι ἐπὶ τελευτῆς τοὺς ἀκούοντας περὶ τῶν
εἰρημένων;
(Σωκράτης) ταῦτα λέγω, καὶ εἴ τι σὺ ἄλλο ἔχεις εἰπεῖν λόγων τέχνης πέρι.
(Φαῖδρος) σμικρά γε καὶ οὐκ ἄξια λέγειν.

Traduction française :

[267] - (SOCRATE) : Bien sûr! Il parle en outre de la « réfutation » (267a) et de la « réfutation de la réfutation », et dit comment il faut y procéder dans l'accusation ou dans la défense. Et le très distingué Evènos, de Paros, ne l'amenons-nous pas sur la scène? lui qui a, le premier, découvert l' « insinuation» et l' « éloge détourné »? lui qui encore a, dit-on, mis en vers mnémoniques les « blâmes détournés »? Habile homme, en effet! Et Tisias et Gorgias, les laisserons-nous dormir? eux qui ont vu que les vraisemblances méritent plus de considération que la vérité? eux qui, par la force de leur parole, font apparaître grandes les choses qui sont, au contraire, petites, et petites, celles qui sont grandes? (b) qui ont trouvé à dire des nouveautés d'une antique façon, et, d'une façon neuve, d'antiques choses? qui, sur tout sujet, ont trouvé aussi bien la concision que l'amplification sans limite? Un jour, pourtant, en m'entendant lui parler de tout cela, Prodicos se mit à rire : « Moi seul, dit-il, ai découvert quels discours exige l'Art : il n'en exige ni de longs, ni de courts, mais qui soient d'une juste mesure! » - (PHÈDRE) : Oui, Prodicos, ta parole est d'or! - (SOCRATE) : Et Hippias, nous n'en parlons pas? Notre homme, je crois bien, verrait aussi venir à lui le suffrage de l'étranger d'Élis! - (PHÈDRE) : Et pourquoi pas? - (SOCRATE) : Quant à Pôlos, comment encore nous sera-t-il possible de donner une idée de son « Musée du style »? (c) ainsi, de ses « style redoublé », « style sentencieux », « style imagé »? de son « Musée des termes licymniens », un présent à lui fait pour la composition de sa « Beauté de l'expression »? - (PHÈDRE) : Mais, Socrate, n'y avait-il pas cependant chez Protagoras des choses de ce genre? - (SOCRATE) : Oui, mon enfant, une « Propriété de l'expression », sans parler de quantité d'autres belles choses! A la vérité, pour ce qui est des discours à lamentations, où l'on s'étend sur la vieillesse et la pauvreté, il m'apparaît que celui dont l'art a eu le dessus en ce genre, c'est le puissant seigneur de Chalcédoine! lui qui, d'un autre côté, s'est révélé habile, comme il le dit lui-même, (d) en même temps à mettre une foule en fureur et, en retour, à apaiser cette fureur au moyen de ses enchantements! d'une égale et incomparable maîtrise pour saisir un motif quelconque à susciter la calomnie, aussi bien qu'à la dissiper!... Quant à la terminaison des discours, maintenant, la conception en a bien l'air d'être commune à tous, les uns, il est vrai, l'appelant « retour en arrière », les autres lui donnant un autre nom. - (PHÈDRE) : Est-ce la « récapitulation » que tu veux dire, consistant à rappeler, en finissant, aux auditeurs chacun des points de la question sur laquelle portait le discours? - (SOCRATE) : C'est là tout ce que je voulais dire. Mais il se peut que tu aies, toi, autre chose à exposer concernant l'art oratoire... - (PHÈDRE) : De petites choses, à la vérité, et qui ne valent pas qu'on les dise!

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/10/2007