HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts

μέμνηνταιTexte grec :

[2] ΧΑΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΝΙΠΠΟΥ
<1> ΧΑΡΩΝ
Ἀπόδος͵ ὦ κατάρατε͵ τὰ πορθμεῖα.
ΜΕΝΙΠΠΟΣ
Βόα͵ εἰ τοῦτό σοι͵ ὦ Χάρων͵ ἥδιον.
ΧΑΡΩΝ
Ἀπόδος͵ φημί͵ ἀνθ΄ ὧν σε διεπορθμεύσαμεν.
ΜΕΝΙΠΠΟΣ
Οὐκ ἂν λάβοις παρὰ τοῦ μὴ ἔχοντος.
ΧΑΡΩΝ
Ἔστι δέ τις ὀβολὸν μὴ ἔχων;
ΜΕΝΙΠΠΟΣ
Εἰ μὲν καὶ ἄλλος τις οὐκ οἶδα͵ ἐγὼ δ΄ οὐκ ἔχω.
ΧΑΡΩΝ
Καὶ μὴν ἄγξω σε νὴ τὸν Πλούτωνα͵ ὦ μιαρέ͵ ἢν μὴ ἀποδῷς.
ΜΕΝΙΠΠΟΣ
Κἀγὼ τῷ ξύλῳ σου πατάξας διαλύσω τὸ κρανίον.
ΧΑΡΩΝ
Μάτην οὖν ἔσῃ πεπλευκὼς τοσοῦτον πλοῦν.
ΜΕΝΙΠΠΟΣ
Ὁ Ἑρμῆς ὑπὲρ ἐμοῦ σοι ἀποδότω͵ ὅς με παρέδωκέ σοι.
ΕΡΜΗΣ
<2> Νὴ Δί΄ ὀναίμην γε͵ εἰ μέλλω καὶ ὑπερεκτίνειν τῶν νεκρῶν.
ΧΑΡΩΝ
Οὐκ ἀποστήσομαί σου.
ΜΕΝΙΠΠΟΣ
Τούτου γε ἕνεκα νεωλκήσας τὸ πορθμεῖον παράμενε· πλὴν ἀλλ΄ ὅ γε
μὴ ἔχω͵ πῶς ἂν λάβοις;
ΧΑΡΩΝ
Σὺ δ΄ οὐκ ᾔδεις κομίζειν δέον;
ΜΕΝΙΠΠΟΣ
῎Ηιδειν μέν͵ οὐκ εἶχον δέ. τί οὖν; ἐχρῆν διὰ τοῦτο μὴ ἀποθανεῖν;
ΧΑΡΩΝ
Μόνος οὖν αὐχήσεις προῖκα πεπλευκέναι;
ΜΕΝΙΠΠΟΣ
Οὐ προῖκα͵ ὦ βέλτιστε· καὶ γὰρ ἤντλησα καὶ τῆς κώπης
συνεπελαβόμην καὶ οὐκ ἔκλαον μόνος τῶν ἄλλων ἐπιβατῶν.
ΧΑΡΩΝ
Οὐδὲν ταῦτα πρὸς πορθμέα· τὸν ὀβολὸν ἀποδοῦναί σε δεῖ· οὐ θέμις
ἄλλως γενέσθαι.
ΜΕΝΙΠΠΟΣ
<3> Οὐκοῦν ἄπαγέ με αὖθις ἐς τὸν βίον.
ΧΑΡΩΝ
Χάριεν λέγεις͵ ἵνα καὶ πληγὰς ἐπὶ τούτῳ παρὰ τοῦ Αἰακοῦ
προσλάβω.
ΜΕΝΙΠΠΟΣ
Μὴ ἐνόχλει οὖν.
ΧΑΡΩΝ
Δεῖξον τί ἐν τῇ πήρᾳ ἔχεις.
ΜΕΝΙΠΠΟΣ
Θέρμους͵ εἰ θέλεις͵ καὶ τῆς Ἑκάτης τὸ δεῖπνον.
ΧΑΡΩΝ
Πόθεν τοῦτον ἡμῖν͵ ὦ Ἑρμῆ͵ τὸν κύνα ἤγαγες; οἷα δὲ καὶ ἐλάλει παρὰ
τὸν πλοῦν τῶν ἐπιβατῶν ἁπάντων καταγελῶν καὶ ἐπισκώπτων καὶ μόνος
ᾄδων οἰμωζόντων ἐκείνων.
ΕΡΜΗΣ
Ἀγνοεῖς, ὦ Χάρων͵ ὅντινα ἄνδρα διεπόρθμευσας; ἐλεύθερον ἀκριβῶς·
οὐδένος αὐτῷ μέλει. οὗτός ἐστιν ὁ Μένιππος.
ΧΑΡΩΝ
Καὶ μὴν ἄν σε λάβω ποτέ
ΜΕΝΙΠΠΟΣ
Ἂν λάβῃς, ὦ βέλτιστε· δὶς δὲ οὐκ ἂν λάβοις.

Traduction française :

[2] CHARON, MÉNIPPE ET MERCURE CHARON. Paie-moi ton passage, misérable. MÉNIPPE. Tu peux crier, Charon, si cela t'amuse. CHARON. Paie-moi, te dis-je, la peine que j'ai prise de te passer MÉNIPPE. Qui n'a rien, ne peut rien donner. CHARON. Qui donc n'a pas une obole ? MÉNIPPE. Tout le monde en a peut-être ; mais moi, je n'en ai pas. CHARON. J'en atteste Pluton, vaurien, je t'étrangle, si tu ne me paies. MÉNIPPE. Et moi, d'un coup de bâton, je te brise la tête CHARON. C'est donc pour rien que tu auras fait une si longue traversée ? MÉNIPPE. Que Mercure paie pour moi, puisque c'est lui qui m'amène. MERCURE. Par Zeus, où en serais-je, s'il me fallait payer pour les morts ? CHARON. Je ne te lâcherai pas MÉNIPPE. A ce compte, tu peux tirer ta barque au sec et attendre. Aussi bien, ce que je n'ai pas, comment pourrais-tu le prendre ? CHARON. Tu ne savais pas qu'il fallait apporter de l'argent ? MÉNIPPE. Je le savais, mais je n'en avais pas. Et quoi ! fallait-il pour cela ne pas mourir ? CHARON. Toi seul, donc, tu te vanteras d'avoir navigué gratis ? MÉNIPPE. Pas gratis, mon cher, car j'ai écopé, je t'ai aidé à ramer, et je suis le seul de tous les autres passagers à ne pas avoir pleuré. CHARON. Ce n'est pas le problème du nocher. Tu dois payer ton obole, car il n'est pas permis qu'il en soit autrement. MÉNIPPE. Ramène-moi donc à la vie CHARON. Tu plaisantes, pour cela je devrais recevoir des coups de la part d'Éaque. MÉNIPPE. Ne m'embête donc pas. CHARON. Montre ce que tu as dans ta besace. MÉNIPPE. Des lupins, si tu veux, et le dîner d'Hécate. CHARON. D'où nous sors-tu ce chien-là, Mercure ? Comme il bavardait tout au long de la traversée, se moquant et riant de tous les autres passagers, lui seul chantait, alors qu'eux pleuraient. MERCURE. Ignores-tu, Charon, quel homme véritablement libre tu viens de faire traverser ? C'est Ménippe. CHARON. Ah, si jamais je t'attrape… MÉNIPPE. Si tu m'attrapes, mon cher ? Tu ne saurais m'attraper deux fois.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006