HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, L'Iliade, chant XIX

ὈδυσσεύςTexte grec :

[19,150] οὐδὲ διατρίβειν· ἔτι γὰρ μέγα ἔργον ἄρεκτον·
ὥς κέ τις αὖτ᾽ Ἀχιλῆα μετὰ πρώτοισιν ἴδηται
ἔγχεϊ χαλκείῳ Τρώων ὀλέκοντα φάλαγγας.
ὧδέ τις ὑμείων μεμνημένος ἀνδρὶ μαχέσθω.
τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
155 μὴ δ᾽ οὕτως, ἀγαθός περ ἐών, θεοείκελ᾽ Ἀχιλλεῦ
νήστιας ὄτρυνε προτὶ Ἴλιον υἷας Ἀχαιῶν
Τρωσὶ μαχησομένους, ἐπεὶ οὐκ ὀλίγον χρόνον ἔσται
φύλοπις, εὖτ᾽ ἂν πρῶτον ὁμιλήσωσι φάλαγγες
ἀνδρῶν, ἐν δὲ θεὸς πνεύσῃ μένος ἀμφοτέροισιν.
160 ἀλλὰ πάσασθαι ἄνωχθι θοῇς ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιοὺς
σίτου καὶ οἴνοιο· τὸ γὰρ μένος ἐστὶ καὶ ἀλκή.
οὐ γὰρ ἀνὴρ πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ἄκμηνος σίτοιο δυνήσεται ἄντα μάχεσθαι·
εἴ περ γὰρ θυμῷ γε μενοινάᾳ πολεμίζειν,
165 ἀλλά τε λάθρῃ γυῖα βαρύνεται, ἠδὲ κιχάνει
δίψά τε καὶ λιμός, βλάβεται δέ τε γούνατ᾽ ἰόντι.
ὃς δέ κ᾽ ἀνὴρ οἴνοιο κορεσσάμενος καὶ ἐδωδῆς
ἀνδράσι δυσμενέεσσι πανημέριος πολεμίζῃ,
θαρσαλέον νύ οἱ ἦτορ ἐνὶ φρεσίν, οὐδέ τι γυῖα
170 πρὶν κάμνει πρὶν πάντας ἐρωῆσαι πολέμοιο.
ἀλλ᾽ ἄγε λαὸν μὲν σκέδασον καὶ δεῖπνον ἄνωχθι
ὅπλεσθαι· τὰ δὲ δῶρα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
οἰσέτω ἐς μέσσην ἀγορήν, ἵνα πάντες Ἀχαιοὶ
ὀφθαλμοῖσιν ἴδωσι, σὺ δὲ φρεσὶ σῇσιν ἰανθῇς.
175 ὀμνυέτω δέ τοι ὅρκον ἐν Ἀργείοισιν ἀναστὰς
μή ποτε τῆς εὐνῆς ἐπιβήμεναι ἠδὲ μιγῆναι·
ἣ θέμις ἐστὶν ἄναξ ἤ τ᾽ ἀνδρῶν ἤ τε γυναικῶν·
καὶ δὲ σοὶ αὐτῷ θυμὸς ἐνὶ φρεσὶν ἵλαος ἔστω.
αὐτὰρ ἔπειτά σε δαιτὶ ἐνὶ κλισίῃς ἀρεσάσθω
180 πιείρῃ, ἵνα μή τι δίκης ἐπιδευὲς ἔχῃσθα.
Ἀτρεΐδη σὺ δ᾽ ἔπειτα δικαιότερος καὶ ἐπ᾽ ἄλλῳ
ἔσσεαι. οὐ μὲν γάρ τι νεμεσσητὸν βασιλῆα
ἄνδρ᾽ ἀπαρέσσασθαι ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ.
τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
185 χαίρω σεῦ Λαερτιάδη τὸν μῦθον ἀκούσας·
ἐν μοίρῃ γὰρ πάντα διίκεο καὶ κατέλεξας.
ταῦτα δ᾽ ἐγὼν ἐθέλω ὀμόσαι, κέλεται δέ με θυμός,
οὐδ᾽ ἐπιορκήσω πρὸς δαίμονος. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
μιμνέτω αὐτόθι τεῖος ἐπειγόμενός περ Ἄρηος·
190 μίμνετε δ᾽ ἄλλοι πάντες ἀολλέες, ὄφρά κε δῶρα
ἐκ κλισίης ἔλθῃσι καὶ ὅρκια πιστὰ τάμωμεν.
σοὶ δ᾽ αὐτῷ τόδ᾽ ἐγὼν ἐπιτέλλομαι ἠδὲ κελεύω·
κρινάμενος κούρητας ἀριστῆας Παναχαιῶν
δῶρα ἐμῆς παρὰ νηὸς ἐνεικέμεν, ὅσσ᾽ Ἀχιλῆϊ
195 χθιζὸν ὑπέστημεν δώσειν, ἀγέμεν τε γυναῖκας.
Ταλθύβιος δέ μοι ὦκα κατὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν
κάπρον ἑτοιμασάτω ταμέειν Διί τ᾽ Ἠελίῳ τε.
τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
Ἀτρεΐδη κύδιστε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον

Traduction française :

[19,150] ni perdre notre temps : une grande oeuvre est encore
à faire. Comme chacun reverra Achille, au premier rang,
de sa pique de bronze massacrant les phalanges troyennes,
ainsi que chacun de vous se souvienne, et combatte un ennemi".
L'ingénieux Ulysse dit alors :
"Non, malgré ta valeur, Achille semblable à un dieu,
ne pousse pas les fils d'Achéens à aller, à jeun, vers
Ilion combattre les Troyens. Car elle ne sera pas courte,
cette bataille, une fois que seront aux prises les phalanges
de guerriers, et qu'un dieu aura inspiré de l'ardeur aux
deux adversaires. Presse les Achéens d'avaler, près des
vaisseaux fins, le pain et le vin : c'est là l'ardeur et la
vaillance. Un homme ne pourra pas, tout le jour, jusqu'au
coucher du soleil, sans avoir mangé de pain, faire face à
l'ennemi. Même si son âme est ardente au combat, à son
insu ses membres s'alourdissent, il est gagné par la soif
et la faim, et ses genoux fléchissent dans sa marche.
Mais celui qui, rassasié de vin et de nourriture, contre
l'ennemi combat même un jour entier, son coeur est hardi
dans son péricarde. et ses membres ne se fatiguent pas
avant que tous quittent le combat. Allons, fais rompre les
troupes, et préparer le repas.
Quant aux présents, que le roi de guerriers Agamemnon
les apporte au milieu de l'assemblée, afin que tous
les Achéens les voient, et que ton coeur en soit réchauffé.
Qu'il te jure, debout au milieu des Argiens, que jamais
il n'est entré dans le lit de Briséis et ne s'est uni à elle,
{suivant la loi, ô roi, des hommes et des femmes}. Et
qu'en toi-même ton coeur, dans ton péricarde, soit favorable.
Puis, qu'Agamemnon te satisfasse par un festin
dans sa baraque, opulent, afin que rien de ce qui est
juste ne te manque. Atride, toi, désormais tu seras plus
juste, même envers un autre qu'un roi : car les dieux ne
défendent pas qu'un roi donne satisfaction à un homme,
quand on l'a le premier offensé. »
Le roi de guerriers Agamemnon répondit :
« Je suis heureux, fils de Laërte, du discours que je
viens d'entendre : car tu as tout parcouru et exposé
comme il convient. Je veux prêter ce serment : mon coeur
m'y invite, et je ne me parjurerai pas devant une divinité.
Qu'Achille attende ici, quoique poussé par Arès; attendez,
vous autres tous, qui êtes assemblés, que les présents
soient arrivés de ma baraque, et que nous sacrifiions,
afin de garantir le serment. Pour toi-même, voici mes
prescriptions et ma demande : choisis les meilleurs jeunes
gens des Panachéens, et apporte de mon navire les présents,
tous ceux qu'à Achille nous avons, hier, promis;
amène les femmes; et que Talthybios, vite, dans la
vaste armée achéenne, prépare un verrat, pour le sacrifier
à Zeus et au Soleil. »
Achille aux pieds rapides répondit :
"Illustre Atride, roi de guerriers Agamernnon,

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/05/2006