HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, Iliade, chant III

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ς  =  366 formes différentes pour 569 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
7 ἐς
15 Ὣς
7 ὣς
1 ὧς
1 Ὡς
8 ὡς
1 ἧός
5 ὥς
2 ἠΰς
3 σ
6 ὅς
3 ὃς
1 Αἴας
1 φάλαγγας
3 μέγας
1 ἔοργας
1 Φρύγας
4 ἐϋκνήμιδας
1 Κνημῖδας
1 πόδας
1 ἐγχείας
1 ὄχθας
1 μείνειας
1 ὑποστρέψειας
1 ὠκέας
1 κήρυκας
1 πολέας
1 νῆας
1 κραναῆς
1 ἄρνας
1 φρένας
1 ἐπαΐξας
1 πήξας
1 ἁρπάξας
1 ἑλίκωπας
2 εὐρέας
1 ἀγείρας
3 χεῖρας
1 ἐρίηρας
1 ἀνέρας
6 Τρῶας
1 δείσας
1 ἐνείκεσας
1 νικήσας
1 ἐπιπλώσας
1 ἐπιδινήσας
1 ἀκούσας
1 πάσας
1 κύρσας
1 καμόντας
1 ἀσπαίροντας
4 πάντας
1 εἰσορόωντας
1 ἀραρυίας
1 τρίχας
3 στίχας
1 ἐπιστρέψας
1 ἐγγὺς
2 δὸς
1 εἰδὼς
1 φιλομειδὴς
2 θεοειδὴς
2 θεοειδής
5 εἰς
1 εἷσ
1 ἀνῆγες
2 παῖδες
2 ἐϋκνήμιδες
1 ἀερσίποδες
1 Ζεὺς
1 θεός
1 θεὸς
1 θεῇς
1 θεᾶς
1 ὄρνιθες
1 ἤλυθες
1 μιχθεὶς
1 Κήρυκες
2 κήρυκες
1 ὄφελες
1 ὤφελες
1 βασιλεύς
2 ὑμεῖς
2 ἡμεῖς
1 δαμεὶς
1 Ἰδομενεὺς
1 Ἀμαζόνες
1 κύνες
1 μείζονες
1 δειδήμονες
1 φρένες
1 ἔειπες
1 ἑλίκωπες
1 ἐρίηρες
1 ἡγήτορες
5 Τρῶες
3 Ὀδυσσεὺς
2 Ὀδυσσεύς
1 Ὀδυσεὺς
1 μεμαῶτες
1 δειδιότες
1 ἐοικότες
1 ἰόντες
1 ἅπαντες
1 ἀποβάντες
1 ἰδόντες
1 ἑλόντες
2 ταμόντες
1 πνείοντες
1 δημογέροντες
1 πάντες
1 φάντες
2 κομόωντες
1 ὀχεὺς
1 ταχέες
1 γαίης
2 φαίης
1 Φρυγίης
8 Ἀτρεΐδης
1 Λαερτιάδης
1 Δαρδανίδης
1 Ἀντηνορίδης
1 μιγείης
1 τρυφαλείης
1 ἱπποδασείης
1 ἀπίθησ
1 Ἰθάκης
1 ἀγγελίης
1 Ἑλένης
1 Μῃονίης
1 γνοίης
1 ἀπίης
1 ἀρούρης
1 ἐούσης
1 χρυσέης
2 Ἀφροδίτης
1 παρέστης
1 μάχης
2 ἀγαθὸς
1 ξανθὸς
2 γεραιός
2 Ἀχαιὸς
5 Διὸς
1 χαμάδις
1 ἐθέλεις
1 ἄξεις
1 ἐπακούεις
1 παρειάς
1 ἔχεις
1 Ἰλιὰς
1 ἅλις
1 Ἠέλιός
1 Ἀργείοις
1 ἐπισφυρίοις
1 ἀρίστοις
1 πάϊς
1 βοῶπις
2 Ἶρις
1 κίθαρις
1 Πάρις
1 νέμεσις
2 πόσις
1 ὅτις
11 τις
2 αὖτις
1 ἐξαῦτις
3 πολύμητις
2 ἄκοιτις
1 κακὸς
1 ἐοικώς
1 ἐοικὼς
2 χαλκός
1 γλυκὺς
1 καλάς
1 μεταλλᾷς
1 ἀελλὴς
1 ἐμῆς
1 ἐμῇς
2 ἐμὸς
1 ἱμὰς
1 ἄγαμός
1 δαμήῃς
1 αἰνῶς
1 γυναιμανὲς
1 μοιρηγενὲς
1 προπρηνὲς
1 φαεινῆς
1 δεινός
3 ἐρατεινῆς
1 ποινῆς
1 ἐξονομήνῃς
1 ἄγονός
2 χθονὸς
1 ἄρνάς
1 οἷς
2 οὕς
1 ἐοῦσ
1 Ἰδαῖος
1 λαοὺς
13 Μενέλαος
1 βοὸς
1 θάμβος
1 ἄλγος
2 Ἄργος
3 δῖος
1 αἰδοῖός
5 εἶδος
1 Ἄϊδος
1 κυνώπιδος
1 ἔριδος
1 κῦδος
1 ἀσπίδος
1 θεοῖς
1 ἰσόθεος
1 στήθεος
1 ὄρεος
1 οὔρεος
1 ἄστεος
1 ξίφεος
1 πηούς
2 Ἄρηος
2 θοῶς
1 Πιτθῆος
1 πολύμυθος
2 κόρυθος
3 Ἀχαιοὺς
5 Ἀχαιούς
1 ἀρήϊος
1 πελώριος
1 Πάριος
1 νεῖκος
1 θώρηκος
1 ἕρκος
1 σάκος
2 τέκος
1 κονίσαλος
1 ἐγκέφαλος
1 ἄγγελος
4 ἀρηΐφιλος
3 ἄλλος
2 κορυθαίολος
1 τανύπεπλος
2 τέλος
1 κτίλος
1 φίλος
4 Πρίαμος
1 πόλεμος
1 τρόμος
1 νόος
1 Μυγδόνος
1 Κεῖνος
1 ἀμειβόμενος
1 ἐπευξάμενος
2 ἐρυσσάμενος
1 παριστάμενος
1 ἀνασχόμενος
1 ἀνθερεῶνος
1 ἔθνος
1 μένος
1 πεπνυμένος
1 οἶνος
1 Λυκάονος
2 Λακεδαίμονος
1 Ἀγαμέμνονος
1 φυσίζοος
3 ἔπος
9 Ἀλέξανδρος
1 ἵμερος
1 ὀλοώτερος
3 ὁππότερος
1 Ὁππότερος
1 γεραρώτερος
1 εὐρύτερος
2 πρότερος
1 φέρτερος
1 ὕστερος
1 κλῆρος
1 ἀνέρος
1 Ἀτρέος
1 Ὀτρῆος
1 κρητῆρος
1 ἐπίκουρος
1 αἰσχροῖς
1 παλίνορσος
1 Ὀδυσῆος
3 τοὺς
1 θάνατος
1 ἀτάρβητος
1 κακότητος
1 Νότος
1 πεσόντος
2 οὗτος
1 πολύκεστος
1 γνωτούς
1 λόφος
4 ξίφος
7 ἔγχος
2 λέχος
1 ἔξοχος
1 ἀφαμαρτοεπής
1 ἀνδρός
1 ἀνδρὸς
1 Ἀλέξανδρός
1 κρατερός
1 ἀτειρὴς
1 χειρός
2 μακρῇς
1 ἐφορᾷς
1 πρὸς
1 Τρῶές
1 Τρῶάς
1 Τρῳὰς
2 δουρὸς
1 γλαφυρὰς
1 ὦχρός
1 νέεσσ
1 βήσσῃς
4 τίς
1 τὼς
2 αὐτὸς
2 αὐτός
1 θάνατός
1 αἰχμητής
1 νυκτὸς
1 οὗτός
1 βροτὸς
1 νημερτὲς
1 φωτὸς
1 πέλεκυς
1 Ἀργείους
1 μύθους
1 καλέουσ
1 δόλους
1 ἀέθλους
1 Ἄλλους
2 ἄλλους
1 ἀλλήλους
1 αἰολοπώλους
1 φίλους
2 ὤμους
1 ἱπποδάμους
1 δευομένους
1 οἴους
1 παντοίους
3 ἵππους
1 ἀνθρώπους
1 ἑταίρους
1 κλήρους
1 ἑτάρους
1 πλείστους
1 ἀρίστους
1 στομάχους
1 φώς
1 ἀμφὶς
1 ἀστεμφὲς
1 ἀρχῆς
1 λιγέως
1 ἀφραδέως
1 ὀτραλέως
1 καρπαλίμως
1 ἐσσυμένως
1 πως
1 ὅπως
1 ἔρως
1 ἥρως
2 αὔτως
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/10/2005