HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, Iliade, chant III

ἀσπαίρονταςTexte grec :

[3,250] ὄρσεο Λαομεδοντιάδη, καλέουσιν ἄριστοι
Τρώων θ᾽ ἱπποδάμων καὶ Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
ἐς πεδίον καταβῆναι ἵν᾽ ὅρκια πιστὰ τάμητε·
αὐτὰρ Ἀλέξανδρος καὶ ἀρηΐφιλος Μενέλαος
μακρῇς ἐγχείῃσι μαχήσοντ᾽ ἀμφὶ γυναικί·
255 τῷ δέ κε νικήσαντι γυνὴ καὶ κτήμαθ᾽ ἕποιτο·
οἳ δ᾽ ἄλλοι φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ ταμόντες
ναίοιμεν Τροίην ἐριβώλακα, τοὶ δὲ νέονται
Ἄργος ἐς ἱππόβοτον καὶ Ἀχαιΐδα καλλιγύναικα.
Ὣς φάτο ῥίγησεν δ᾽ ὃ γέρων, ἐκέλευσε δ᾽ ἑταίρους
260 ἵππους ζευγνύμεναι· τοὶ δ᾽ ὀτραλέως ἐπίθοντο.
Ἂν δ᾽ ἄρ᾽ ἔβη Πρίαμος, κατὰ δ᾽ ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω·
πὰρ δέ οἱ Ἀντήνωρ περικαλλέα βήσετο δίφρον·
τὼ δὲ διὰ Σκαιῶν πεδίον δ᾽ ἔχον ὠκέας ἵππους.
Ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἵκοντο μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιούς,
265 ἐξ ἵππων ἀποβάντες ἐπὶ χθόνα πουλυβότειραν
ἐς μέσσον Τρώων καὶ Ἀχαιῶν ἐστιχόωντο.
Ὄρνυτο δ᾽ αὐτίκ᾽ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
ἂν δ᾽ Ὀδυσεὺς πολύμητις· ἀτὰρ κήρυκες ἀγαυοὶ
ὅρκια πιστὰ θεῶν σύναγον, κρητῆρι δὲ οἶνον
270 μίσγον, ἀτὰρ βασιλεῦσιν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν.
Ἀτρεΐδης δὲ ἐρυσσάμενος χείρεσσι μάχαιραν,
ἥ οἱ πὰρ ξίφεος μέγα κουλεόν αἰὲν ἄωρτο,
ἀρνῶν ἐκ κεφαλέων τάμνε τρίχας· αὐτὰρ ἔπειτα
κήρυκες Τρώων καὶ Ἀχαιῶν νεῖμαν ἀρίστοις.
275 Τοῖσιν δ᾽ Ἀτρεΐδης μεγάλ᾽ εὔχετο χεῖρας ἀνασχών·
Ζεῦ πάτερ Ἴδηθεν μεδέων κύδιστε μέγιστε,
Ἠέλιός θ᾽, ὃς πάντ᾽ ἐφορᾷς καὶ πάντ᾽ ἐπακούεις,
καὶ ποταμοὶ καὶ γαῖα, καὶ οἳ ὑπένερθε καμόντας
ἀνθρώπους τίνυσθον ὅτις κ᾽ ἐπίορκον ὀμόσσῃ,
280 ὑμεῖς μάρτυροι ἔστε, φυλάσσετε δ᾽ ὅρκια πιστά·
εἰ μέν κεν Μενέλαον Ἀλέξανδρος καταπέφνῃ
αὐτὸς ἔπειθ᾽ Ἑλένην ἐχέτω καὶ κτήματα πάντα,
ἡμεῖς δ᾽ ἐν νήεσσι νεώμεθα ποντοπόροισιν·
εἰ δέ κ᾽ Ἀλέξανδρον κτείνῃ ξανθὸς Μενέλαος,
285 Τρῶας ἔπειθ᾽ Ἑλένην καὶ κτήματα πάντ᾽ ἀποδοῦναι,
τιμὴν δ᾽ Ἀργείοις ἀποτινέμεν ἥν τιν᾽ ἔοικεν,
ἥ τε καὶ ἐσσομένοισι μετ᾽ ἀνθρώποισι πέληται.
Εἰ δ᾽ ἂν ἐμοὶ τιμὴν Πρίαμος Πριάμοιό τε παῖδες
τίνειν οὐκ ἐθέλωσιν Ἀλεξάνδροιο πεσόντος,
290 αὐτὰρ ἐγὼ καὶ ἔπειτα μαχήσομαι εἵνεκα ποινῆς
αὖθι μένων, ἧός κε τέλος πολέμοιο κιχείω.
Ἦ, καὶ ἀπὸ στομάχους ἀρνῶν τάμε νηλέϊ χαλκῷ·
καὶ τοὺς μὲν κατέθηκεν ἐπὶ χθονὸς ἀσπαίροντας
θυμοῦ δευομένους· ἀπὸ γὰρ μένος εἵλετο χαλκός.
295 Οἶνον δ᾽ ἐκ κρητῆρος ἀφυσσόμενοι δεπάεσσιν
ἔκχεον, ἠδ᾽ εὔχοντο θεοῖς αἰειγενέτῃσιν.
Ὧδε δέ τις εἴπεσκεν Ἀχαιῶν τε Τρώων τε·
Ζεῦ κύδιστε μέγιστε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι
ὁππότεροι πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια πημήνειαν

Traduction française :

[3,250] "Lève-toi, fils de Laomédon à l'appel des meilleurs Troyens dompteurs de chevaux et Achéens vêtus de bronze, pour descendre dans la plaine sacrifier les gages des serments. Alexandre et Ménélas aimé d'Arès, avec leurs longues piques, vont se battre pour cette femme. Le vainqueur, femme et biens le suivraient; quant aux autres, nous étant garantis amitié et serments par des sacrifices, nous habiterions, nous, la Troade fertile; eux, ils s'en iront vers Argos nourricière de chevaux et l'Achaïe aux belles femmes. » Il dit, et le vieillard frémit. il ordonna à ses compagnons d'atteler les chevaux; eux s'empressèrent d'obéir. Priam monta, et tira les rênes en arrière. Près de lui, Anténor entra dans le char magnifique. Tous deux, par la porte Scée, menèrent dans la plaine les chevaux rapides. Quand ils furent arrivés au milieu des Troyens et des Achéens, quittant les chevaux pour le sol fécond, ils s'avancèrent entre les Troyens et les Achéens. Aussitôt se leva le roi de guerriers Agamemnon, et l'ingénieux Ulysse. Les hérauts admirables rassemblèrent les gages des serments prêtés au nom des dieux, mélangèrent le vin dans le cratère, versèrent l'eau sur les mains des rois. Alors 1'Atride tirant, de sa main, un coutelas toujours suspendu près du grand fourreau de son épée, coupa quelques poils sur la tête des agneaux. Les hérauts les distribuèrent aux plus nobles Troyens et Achéens. Pour eux, l'Atride pria d'une voix forte, les mains levées : Zeus père, qui gouvernes du haut de l'Ida, très glorieux, très grand, et toi, Soleil, qui vois tout et qui entends tout, Fleuves, Terre, et Vous, qui tous deux, là-bas, punissez, parmi les défunts, quiconque s'est parjuré, vous, soyez témoins, veillez sur la fidélité de ces serments. Si Alexandre abat Ménélas, qu'il garde lui-même Hélène et ses biens, et nous, partons sur nos vaisseaux coureurs de mer. Si, au contraire, le blond Ménélas tue Alexandre, aux Troyens de rendre Hélène et tous ses biens, et de payer aux Argiens un prix convenable, dont se souvien- nent même les hommes à venir. Si Priam et les fils de Priam refusent de me payer ce prix malgré la défaite d'Alexandre, je continuerai, moi, à combattre pour cette indemnité, restant ici jusqu'à ce que j'aie atteint la fin de la guerre. » Il dit, et trancha la gorge des agneaux avec le bronze impitoyable. Il les posa à terre encore palpitants, privés de vie : le bronze leur avait ôté l'ardeur vitale. Ensuite, puisant du vin dans le cratère avec les coupes, ils firent les libations, et prièrent les dieux éternels; et voici ce que répétait chacun des Achéens et des Troyens : Zeus très glorieux, très grand, et autres immortels, ceux des deux partis qui, les premiers, en se parjurant, feront le mal,

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/10/2005