HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Euripide, Iphigenie à Aulis

Vers 1100-1149

  Vers 1100-1149

[1100] ἐν δακρύοισι δ´ τάλαινα παῖς ἐμή,
1101 πολλὰς ἱεῖσα μεταβολὰς ὀδυρμάτων,
1102 θάνατον ἀκούσας´ ὃν πατὴρ βουλεύεται.
1103 μνήμην δ´ ἄρ´ εἶχον πλησίον βεβηκότος
1104 Ἀγαμέμνονος τοῦδ´, ὃς ἐπὶ τοῖς αὑτοῦ τέκνοις
1105 ἀνόσια πράσσων αὐτίχ´ εὑρεθήσεται.
1106 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) Λήδας γένεθλον, ἐν καλῶι ς´ ἔξω δόμων
1107 ηὕρηχ´, ἵν´ εἴπω παρθένου χωρὶς λόγους
1108 οὓς οὐκ ἀκούειν τὰς γαμουμένας πρέπει.
1109 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) τί δ´ ἔστιν οὗ σοι καιρὸς ἀντιλάζυται;
1110 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) ἔκπεμπε παῖδα δωμάτων πατρὸς μέτα·
1111 ὡς χέρνιβες πάρεισιν ηὐτρεπισμέναι
1112 προχύται τε, βάλλειν πῦρ καθάρσιον χεροῖν,
1113 μόσχοι τε, πρὸ γάμων ἃς θεᾶι πεσεῖν χρεὼν
1114 Ἀρτέμιδι μέλανος αἵματος φυσήματι.
1115 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) τοῖς ὀνόμασιν μὲν εὖ λέγεις, τὰ δ´ ἔργα σου
1116 οὐκ οἶδ´ ὅπως χρή μ´ ὀνομάσασαν εὖ λέγειν.
1117 χώρει δέ, θύγατερ, ἐκτός - οἶσθα γὰρ πατρὸς
1118 πάντως μέλλει - χὐπὸ τοῖς πέπλοις ἄγε
1119 λαβοῦς´ Ὀρέστην, σὸν κασίγνητον, τέκνον.
1120 ἰδού, πάρεστιν ἥδε πειθαρχοῦσά σοι·
1121 τὰ δ´ ἄλλ´ ἐγὼ πρὸ τῆσδε κἀμαυτῆς φράσω.
1122 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) τέκνον, τί κλαίεις οὐδ´ ἔθ´ ἡδέως μ´ ὁρᾶις,
1123 ἐς γῆν δ´ ἐρείσας´ ὄμμα πρόσθ´ ἔχεις πέπλους;
1124 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) φεῦ·
1124 τίν´ ἂν λάβοιμι τῶν ἐμῶν ἀρχὴν κακῶν;
1125 ἅπασι γὰρ πρώτοισι χρήσασθαι πάρα
1126 κἀν ὑστάτοισι κἀν μέσοισι πανταχοῦ.
1127 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) τί δ´ ἔστιν; ὥς μοι πάντες εἰς ἓν ἥκετε,
1128 σύγχυσιν ἔχοντες καὶ ταραγμὸν ὀμμάτων.
1129 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) εἴφ´ ἃν ἐρωτήσω σε γενναίως, πόσι.
1130 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) οὐδὲν κελευσμοῦ δεῖ ς´· ἐρωτᾶσθαι θέλω.
1131 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) τὴν παῖδα τὴν σὴν τήν τ´ ἐμὴν μέλλεις κτανεῖν;
1132 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) ἔα·
1132 τλήμονά γ´ ἔλεξας ὑπονοεῖς θ´ μή σε χρή.
1133 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) ἔχ´ ἥσυχος·
1133 κἀκεῖνό μοι τὸ πρῶτον ἀπόκριναι πάλιν.
1134 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) σὺ δ´, ἤν γ´ ἐρωτᾶις εἰκότ´, εἰκότ´ ἂν κλύοις.
1135 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) οὐκ ἄλλ´ ἐρωτῶ, καὶ σὺ μὴ λέγ´ ἄλλα μοι.
1136 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) πότνια μοῖρα καὶ τύχη δαίμων τ´ ἐμός.
1137 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) κἀμός γε καὶ τῆσδ´, εἷς τριῶν δυσδαιμόνων.
1138 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) τί δ´ ἠδίκησαι; (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) τοῦτ´ ἐμοῦ πεύθηι πάρα;
1139 νοῦς ὅδ´ αὐτὸς νοῦν ἔχων οὐ τυγχάνει.
1140 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) ἀπωλόμεσθα· προδέδοται τὰ κρυπτά μου.
1141 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) πάντ´ οἶδα καὶ πεπύσμεθ´ σὺ μέλλεις με δρᾶν·
1142 αὐτὸ δὲ τὸ σιγᾶν ὁμολογοῦντός ἐστί σου
1143 καὶ τὸ στενάζειν· πολλὰ μὴ κάμηις λέγων.
1144 (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ) ἰδού, σιωπῶ· τὸ γὰρ ἀναίσχυντον τί δεῖ
1145 ψευδῆ λέγοντα προσλαβεῖν τῆι συμφορᾶι;
1146 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) ἄκουε δή νυν· ἀνακαλύψω γὰρ λόγους
1147 κοὐκέτι παρωιδοῖς χρησόμεσθ´ αἰνίγμασιν.
1148 πρῶτον μέν, ἵνα σοι πρῶτα τοῦτ´ ὀνειδίσω,
1149 ἔγημας ἄκουσάν με κἄλαβες βίαι,
[1100] Ma malheureuse enfant est dans les larmes, et ne fait que gémir,
depuis qu'elle sait la mort que lui prépare son père. Mais, au moment
même où je parle d'Agamemnon, je le vois près de moi :
il va être tout à l'heure convaincu d'attentats impies contre
ses propres enfants.
AGAMEMNON. Fille de Léda, je te rencontre à propos hors de
ta demeure : j'ai à te dire, loin d'Iphigénie, ce que ne doivent
pas entendre des jeunes filles qui vont se marier.
CLYTEMNESTRE. Quelle est cette confidence dont l'occasion
te parait si favorable?
AGAMEMNON. Fais sortir ta fille de la tente, et remets-la aux
mains de son père : les libations sont prêtes, ainsi que les
grains d'orge à jeter des deux mains dans le feu lustral, et
les génisses qui doivent, avant l'hymen, tomber à l'autel
d'Artémis, en exhalant un sang noir.
CLYTEMNESTRE. Tes paroles sont irréprochables ; mais tes
actes, comment les qualifier, pour en dire ce qu'ils méritent ?
Sors donc, ma fille, car tu connais bien les projets de
ton père; prends aussi dans tes voiles et amène ici ton frère
Oreste, ô mon enfant. La voilà devant toi : elle t'obéit: C'est
à moi maintenant de parler et pour elle et pour moi-même.
AGAMEMNON. Pourquoi pleures-tu, ma fille? pourquoi ne
plus me donner un joyeux regard, et baisser le front vers la
terre, en te couvrant les yeux de ton voile ?
CLYTEMNESTRE. Hélas! {par où commencer le récit de mes
maux ? Je puis tous les dire au commencement, à la fin, au
milieu de mon discours, où que ce soit.}
AGAMEMNON. Qu'y a-t-il? Comme vous avez tous l'air troublé,
le regard éperdu!
CLYTEMNESTRE. Réponds franchement à mes questions.
AGAMEMNON. Il est inutile de m'en prier : interroge-moi, je
le veux bien.
CLYTEMNESTRE. Cette enfant, qui est ta fille et la mienne,
est-il vrai que tu veux la tuer?
AGAMEMNON. Ah! quelle horrible chose dis-tu là! Quel indigne
soupçon !
CLYTEMNESTRE. Calme-toi, et d'abord fais une autre réponse
à ma question,
AGAMEMNON. Que tes questions soient raisonnables : mes
réponses le seront aussi.
CLYTEMNESTRE. Je ne te demande rien d'autre que ce qui
est : réponds-moi de même.
AGAMEMNON. O puissance du destin ! ô Fortune ! ô mauvais
Génie d'Agamemnon.
CLYTEMNESTRE. Il est aussi le mien et le sien : un seul nous
perd tous les trois.
AGAMEMNON. De qui te plains-tu?
CLYTEMNESTRE. Tu me le demandes? Voilà une habileté qui
n'est guère habile.
AGAMEMNON. Je suis perdu : on a trahi mon secret.
CLYTEMNESTRE. Je sais tout, et j'ai appris ce que tu vas faire.
Ton silence même est un aveu, tes fréquents soupirs aussi :
épargne-toi la peine de nier.
AGAMEMNON. Oui, je me tais. Pourquoi par un mensonge
ajouter l'impudence à l'infortune ?
CLYTEMNESTRE. Écoute donc : je vais développer mes griefs,
sans détours cette fois ni équivoques. Et d'abord, — c'est mon
premier reproche, — tu m'as épousée malgré moi, tu m'as prise de force,


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/11/2006