HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Euripide, Iphigenie à Aulis

Vers 1000-1049

  Vers 1000-1049

[1000] στρατὸς γὰρ ἀθρόος, ἀργὸς ὢν τῶν οἴκοθεν,
1001 λέσχας πονηρὰς καὶ κακοστόμους φιλεῖ.
1002 πάντως δέ μ´ ἱκετεύοντέ θ´ ἥξετ´ εἰς ἴσον
1003 ἐπ´ ἀνικετεύτοις θ´· εἷς ἐμοὶ γάρ ἐστ´ ἀγὼν
1004 μέγιστος, ὑμᾶς ἐξαπαλλάξαι κακῶν.
1005 ὡς ἕν γ´ ἀκούσας´ ἴσθι, μὴ ψευδῶς μ´ ἐρεῖν·
1006 ψευδῆ λέγων δὲ καὶ μάτην ἐγκερτομῶν,
1007 θάνοιμι· μὴ θάνοιμι δ´, ἢν σώσω κόρην.
1008 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) ὄναιο συνεχῶς δυστυχοῦντας ὠφελῶν.
1009 (ΑΧΙΛΛΕΥΣ) ἄκουε δή νυν, ἵνα τὸ πρᾶγμ´ ἔχηι καλῶς.
1010 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) τί τοῦτ´ ἔλεξας; ὡς ἀκουστέον γέ σου.
1011 (ΑΧΙΛΛΕΥΣ) πείθωμεν αὖθις πατέρα βέλτιον φρονεῖν.
1012 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) κακός τίς ἐστι καὶ λίαν ταρβεῖ στρατόν.
1013 (ΑΧΙΛΛΕΥΣ) ἀλλ´ οἱ λόγοι γε καταπαλαίουσιν φόβους.
1014 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) ψυχρὰ μὲν ἐλπίς· ὅτι δὲ χρή με δρᾶν φράσον.
1015 (ΑΧΙΛΛΕΥΣ) ἱκέτευ´ ἐκεῖνον πρῶτα μὴ κτείνειν τέκνα·
1016 ἢν δ´ ἀντιβαίνηι, πρὸς ἐμέ σοι πορευτέον.
1017 εἴη γὰρ τὸ χρῆζον ἐπίθετ´ οὐ τοὐμὸν χρεὼν
1018 χωρεῖν· ἔχει γὰρ τοῦτο τὴν σωτηρίαν.
1019 κἀγώ τ´ ἀμείνων πρὸς φίλον γενήσομαι
1020 στρατός τ´ ἂν οὐ μέμψαιτό μ´, εἰ τὰ πράγματα
1021 λελογισμένως πράσσοιμι μᾶλλον σθένει.
1022 καλῶς δὲ κρανθέντων καὶ πρὸς ἡδονὴν φίλοις
1023 σοί τ´ ἂν γένοιτο κἂν ἐμοῦ χωρὶς τάδε.
1024 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) ὡς σώφρον´ εἶπας· δραστέον δ´ σοι δοκεῖ.
1025 ἢν δ´ αὖ τι μὴ πράσσωμεν ὧν ἐγὼ θέλω,
1026 ποῦ ς´ αὖθις ὀψόμεσθα; ποῦ χρή μ´ ἀθλίαν
1027 ἐλθοῦσαν εὑρεῖν σὴν χέρ´ ἐπίκουρον κακῶν;
1028 (ΑΧΙΛΛΕΥΣ) ἡμεῖς σε, φύλακος οὗ χρέος, φυλάξομεν,
1029 μή τίς ς´ ἴδηι στείχουσαν ἐπτοημένην
1030 Δαναῶν δι´ ὄχλου. μηδὲ πατρῶιον δόμον
1031 αἴσχυν´· γάρ τοι Τυνδάρεως οὐκ ἄξιος
1032 κακῶς ἀκούειν· ἐν γὰρ Ἕλλησιν μέγας.
1033 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) ἔσται τάδ´· ἄρχε· σοί με δουλεύειν χρεών.
1034 εἰ δ´ εἰσὶ συνετοὶ θεοί, δίκαιος ὢν ἀνὴρ
1035 ἐσθλῶν κυρήσεις· εἰ δὲ μή, τί δεῖ πονεῖν;
1036 (ΧΟΡΟΣ) τίν´ ἄρ´ Ὑμέναιος διὰ λωτοῦ Λίβυος
1037 μετά τε φιλοχόρου κιθάρας
1038 συρίγγων θ´ ὑπὸ καλαμοεσσᾶν
1039 ἔστασεν ἰαχάν,
1040 ὅτ´ ἀνὰ Πήλιον αἱ καλλιπλόκαμοι
1041 Πιερίδες ἐν δαιτὶ θεῶν
1042 χρυσεοσάνδαλον ἴχνος
1043 ἐν γᾶι κρούουσαι
1044 Πηλέως ἐς γάμον ἦλθον,
1045-1046 : μελωιδοῖς Θέτιν ἀχήμασι τόν τ´ Αἰακίδαν
1047 Κενταύρων ἐν ὄρεσι κλέουσαι
1048 Πηλιάδα καθ´ ὕλαν;
1049 δὲ Δαρδανίδας, Διὸς
[1000] Une armée nombreuse, et qui n'a pas à s'occuper de ses
propres affaires, aime à répandre de méchants propos et à médire
d'autrui. Priez-moi, ne me priez pas, il en sera tout à fait de
même pour vous; je suis prêt à lutter de toutes mes forces
pour vous sauver. Ecoute donc, et retiens bien ceci : ma parole
ne te trompera pas. Si je te trompe, si je me joue de
toi par une vaine promesse, que je meure !
Mais que je vive, si je sauve ta fille!
CLYTEMNESTRE. Sois heureux, et continue d'être secourable
à l'infortune.
ACHILLE. Écoute donc ce qu'il faut faire pour réussir.
CLYTEMNESTRE. Qu'as-tu dit là? mon devoir n'est-il pas de
t'écouter?
ACHILLE. Essayons de ramener le père à de meilleurs sentiments.
CLYTEMNESTRE. C'est un lâche : il a trop peur de l'armée.
ACHILLE. Mais on combat les raisons par des raisons.
CLYTEMNESTRE. Faible espoir! dis-moi pourtant ce que je dois faire.
ACHILLE. Supplie-le d'abord de ne pas tuer ses enfants. S'il
résiste, alors viens à moi. Si tu obtiens par la persuasion
ce que tu désires, je n'ai plus besoin d'intervenir. Ce serait
le salut, et, en même temps que je me serais mieux conduit
envers mon ami, l'armée n'aurait rien à me reprocher,
si j'avais eu recours à la raison plutôt qu'à la force.
{Grâce à ce succès, tout irait à souhait, même sans mon aide,
et pour toi et pour ceux qui te sont chers.}
CLYTEMNESTRE. Quelle sagesse dans tes paroles! Je ferai
donc ce que tu me conseilles. Mais, si nous n'obtenons pas ce
que je désire, où te reverrai-je? Où dois-je aller, malheureuse,
pour trouver ta main secourable?
ACHILLE. Nous nous tiendrons où il le faudra pour veiller
sur toi : prends garde qu'on ne te voie courir effarée à travers
l'armée des Grecs. La honte en rejaillirait sur la maison de ton père.
Tyndare ne mérite pas cette mauvaise renommée :
il est grand parmi les Grecs.
CLYTEMNESTRE. Je ferai ce que tu veux. Commande : je dois
obéir. S'il y a des dieux, tu seras récompensé de ta vertu.
S'il n'y en a pas, à quoi bon se donner tant de peine?
LE CHOEUR. Quel chant d'hyménée s'est fait entendre, aux
sons de la flûte libyenne, de la cithare chère aux choeurs, et
des roseaux sonores, quand, sur le Pélion, pour prendre part
au banquet des dieux, les Piérides à la belle chevelure, frappant
le sol en cadence de leurs sandales d'or, accoururent
aux noces de Pélée, et célébrèrent de leurs accents mélodieux
Thétis et le fils d'AEaque sur la montagne des Centaures, dans
la forêt du Pélion. Le rejeton de Dardanos,


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/11/2006