HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

EURIPIDE, Alceste (tragédie complète)

θιγεῖνTexte grec :

[1100] (ΑΔΜΗΤΟΣ) καὶ δρῶν γε λύπηι καρδίαν δηχθήσομαι.
1101 (ΗΡΑΚΛΗΣ) πιθοῦ· τάχ´ ἂν γὰρ ἐς δέον πέσοι χάρις.
1102 (ΑΔΜΗΤΟΣ) φεῦ·
1102 εἴθ´ ἐξ ἀγῶνος τήνδε μὴ ´λαβές ποτε.
1103 (ΗΡΑΚΛΗΣ) νικῶντι μέντοι καὶ σὺ συννικᾶις ἐμοί.
1104 (ΑΔΜΗΤΟΣ) καλῶς ἔλεξας· ἡ γυνὴ δ´ ἀπελθέτω.
1105 (ΗΡΑΚΛΗΣ) ἄπεισιν, εἰ χρή· πρῶτα δ´ εἰ χρεὼν ἄθρει.
1106 (ΑΔΜΗΤΟΣ) χρή, σοῦ γε μὴ μέλλοντος ὀργαίνειν ἐμοί.
1107 (ΗΡΑΚΛΗΣ) εἰδώς τι κἀγὼ τήνδ´ ἔχω προθυμίαν.
1108 (ΑΔΜΗΤΟΣ) νίκα νυν· οὐ μὴν ἁνδάνοντά μοι ποιεῖς.
1109 (ΗΡΑΚΛΗΣ) ἀλλ´ ἔσθ´ ὅθ´ ἡμᾶς αἰνέσεις· πιθοῦ μόνον.
1110 (ΑΔΜΗΤΟΣ) κομίζετ´, εἰ χρὴ τήνδε δέξασθαι δόμοις.
1111 (ΗΡΑΚΛΗΣ) οὐκ ἂν μεθείην σοῖς γυναῖκα προσπόλοις.
1112 (ΑΔΜΗΤΟΣ) σὺ δ´ αὐτὸς αὐτὴν εἴσαγ´, εἰ δοκεῖ, δόμους.
1113 (ΗΡΑΚΛΗΣ) ἐς σὰς μὲν οὖν ἔγωγε θήσομαι χέρας.
1114 (ΑΔΜΗΤΟΣ) οὐκ ἂν θίγοιμι· δῶμα δ´ εἰσελθεῖν πάρα.
1115 (ΗΡΑΚΛΗΣ) τῆι σῆι πέποιθα χειρὶ δεξιᾶι μόνηι.
1116 (ΑΔΜΗΤΟΣ) ἄναξ, βιάζηι μ´ οὐ θέλοντα δρᾶν τάδε.
1117 (ΗΡΑΚΛΗΣ) τόλμα προτεῖναι χεῖρα καὶ θιγεῖν ξένης.
1118 (ΑΔΜΗΤΟΣ) καὶ δὴ προτείνω, Γοργόν´ ὡς καρατομῶν.
1119 {(ΗΡΑΚΛΗΣ) ἔχεις; (ΑΔΜΗΤΟΣ) ἔχω, ναί. (ΗΡΑΚΛΗΣ) σῶιζέ νυν καὶ τὸν Διὸς
1120 φήσεις ποτ´ εἶναι παῖδα γενναῖον ξένον.}
1121 βλέψον πρὸς αὐτήν, εἴ τι σῆι δοκεῖ πρέπειν
1122 γυναικί· λύπης δ´ εὐτυχῶν μεθίστασο.
1123 (ΑΔΜΗΤΟΣ) ὦ θεοί, τί λέξω; θαῦμ´ ἀνέλπιστον τόδε·
1124 γυναῖκα λεύσσω τὴν ἐμὴν ἐτητύμως,
1125 ἢ κέρτομός μ´ ἐκ θεοῦ τις ἐκπλήσσει χαρά;
1126 (ΗΡΑΚΛΗΣ) οὐκ ἔστιν, ἀλλὰ τήνδ´ ὁρᾶις δάμαρτα σήν.
1127 (ΑΔΜΗΤΟΣ) ὅρα δὲ μή τι φάσμα νερτέρων τόδ´ ἧι.
1128 (ΗΡΑΚΛΗΣ) οὐ ψυχαγωγὸν τόνδ´ ἐποιήσω ξένον.
1129 (ΑΔΜΗΤΟΣ) ἀλλ´ ἣν ἔθαπτον εἰσορῶ δάμαρτ´ ἐμήν;
1130 (ΗΡΑΚΛΗΣ) σάφ´ ἴσθ´· ἀπιστεῖν δ´ οὔ σε θαυμάζω τύχηι.
1131 (ΑΔΜΗΤΟΣ) θίγω, προσείπω ζῶσαν ὡς δάμαρτ´ ἐμήν;
1132 (ΗΡΑΚΛΗΣ) πρόσειπ´· ἔχεις γὰρ πᾶν ὅσονπερ ἤθελες.
1133 (ΑΔΜΗΤΟΣ) ὦ φιλτάτης γυναικὸς ὄμμα καὶ δέμας,
1134 ἔχω ς´ ἀέλπτως, οὔποτ´ ὄψεσθαι δοκῶν.
1135 (ΗΡΑΚΛΗΣ) ἔχεις· φθόνος δὲ μὴ γένοιτό τις θεῶν.
1136 (ΑΔΜΗΤΟΣ) ὦ τοῦ μεγίστου Ζηνὸς εὐγενὲς τέκνον,
1137 εὐδαιμονοίης καί ς´ ὁ φιτύσας πατὴρ
1138 σώιζοι· σὺ γὰρ δὴ τἄμ´ ἀνώρθωσας μόνος.
1139 πῶς τήνδ´ ἔπεμψας νέρθεν ἐς φάος τόδε;
1140 (ΗΡΑΚΛΗΣ) μάχην συνάψας δαιμόνων τῶι κυρίωι.
1141 (ΑΔΜΗΤΟΣ) ποῦ τόνδε Θανάτωι φὴις ἀγῶνα συμβαλεῖν;
1142 (ΗΡΑΚΛΗΣ) τύμβον παρ´ αὐτόν, ἐκ λόχου μάρψας χεροῖν.
1143 (ΑΔΜΗΤΟΣ) τί γάρ ποθ´ ἥδ´ ἄναυδος ἕστηκεν γυνή;
1144 (ΗΡΑΚΛΗΣ) οὔπω θέμις σοι τῆσδε προσφωνημάτων
1145 κλύειν, πρὶν ἂν θεοῖσι τοῖσι νερτέροις
1146 ἀφαγνίσηται καὶ τρίτον μόληι φάος.
1147 ἀλλ´ εἴσαγ´ εἴσω τήνδε· καὶ δίκαιος ὢν
1148 τὸ λοιπόν, Ἄδμητ´, εὐσέβει περὶ ξένους.
1149 καὶ χαῖρ´· ἐγὼ δὲ τὸν προκείμενον πόνον

Traduction française :

[1100] ADMÈTE. Et si je le fais, mon cœur sera déchiré de douleur. HERCULE. Suis mon conseil ; peut-être tu m'en sauras gré. ADMÈTE. Ah! je voudrais que tu ne l'eusses jamais reçue comme prix du combat ! HERCULE. Cependant tu partages aussi ma victoire. ADMÈTE. C'est bien dit; mais que cette femme se retire. HERCULE. Elle se retirera, s'il le faut ; mais vois d'abord s'il le faut. ADMÈTE. Il le faut, à moins que tu ne doives t'en irriter. HERCULE. Je sais bien ce que je fais quand je te presse avec tant d'instance. ADMÈTE. Eh bien, sois content ; mais ce que tu fais ne m'est pas agréable. HERCULE. Le moment viendra où tu m'en sauras gré : fais seulement ce que je te dis. ADMÈTE, à ses serviteurs. Conduisez-la, puisqu'il faut la recevoir dans ce palais. HERCULE. Je ne confierai pas cette femme à tes serviteurs. ADMÈTE. Introduis-la toi-même dans le palais, si tu veux. HERCULE. C'est dans tes mains que je veux la remettre. ADMÈTE. Je ne la toucherai pas ; mais elle peut entrer dans la maison. HERCULE. C'est à ta main seule que je la confie. ADMÈTE. Tu me fais violence, c'est tout à fait contre mon gré. HERCULE. Allons, tends la main, et touche l'étrangère. ADMÈTE. Eh bien, voilà ma main. Mais je frémis comme à l'aspect de la Gorgone. HERCULE. La tiens-tu ? ADMÈTE. Je la tiens. HERCULE. Garde-la maintenant, et tu pourras dire que le fils de Jupiter est un hôte reconnaissant. (Il lève le voile dont la femme est couverte.) Regarde-la, et vois si elle n'a pas quelque ressemblance avec Alceste. Te voilà heureux; plus de regrets. ADMÈTE. Odieux, que dire? quel prodige inespéré ! Est-ce vraiment Alceste que je vois? ou quelque dieu m'abuse-t-il par une joie trompeuse? HERCULE. Non. C'est vraiment ton épouse que tu vois. ADMÈTE. Prends garde, ne serait-ce point un fantôme sorti des enfers? HERCULE. Ton hôte n'est pas devenu un magicien. ADMÈTE. Quoi ! je vois réellement l'épouse que j'ensevelissais tout à l'heure? HERCULE. C'est elle-même ; mais je ne m'étonne pas que tu n'oses croire à ton bonheur. ADMÈTE. Puis-je donc lui parler, la toucher, comme mon épouse vivante? HERCULE. Parle-lui ; tu vois tous tes vœux réalisés. ADMÈTE. C'est donc toi, épouse chérie ! c'est ton visage, c'est ton corps ! Contre tout espoir, je te possède, moi qui croyais ne plus te revoir ! HERCULE. Oui, tu la possèdes : puisse la jalousie des dieux t'épargner ! ADMÈTE. O noble fils du grand Jupiter, sois heureux, et que ton père veille sur toi. Toi seul m'as rendu le bonheur. Mais comment l'as-tu ramenée des enfers à la lumière ? HERCULE. J'ai livré un combat au tyran des morts. ADMÈTE. Où donc as-tu engagé cette lutte avec la Mort? HERCULE. Sur le tombeau même, où je l'ai saisie entre mes bras, au moyen d'une embuscade. ADMÈTE. Mais pourquoi Alceste est-elle immobile et sans voix ? HERCULE. Il ne te sera pas permis d'entendre sa voix avant qu'elle ne soit purifiée de sa consécration aux divinités infernales, et que le troisième jour n'ait paru. Mais fais entrer Alceste; et conserve toujours, Admète, ce religieux respect pour l'hospitalité. Adieu. Pour moi, je vais de ce pas accomplir le travail

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/10/2009