HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

EURIPIDE, Alceste (tragédie complète)

τοὺςTexte grec :

[50] (ΑΠΟΛΛΩΝ) οὔκ, ἀλλὰ τοῖς μέλλουσι θάνατον ἀμβαλεῖν.
51 (ΘΑΝΑΤΟΣ) ἔχω λόγον δὴ καὶ προθυμίαν σέθεν.
52 (ΑΠΟΛΛΩΝ) ἔστ´ οὖν ὅπως Ἄλκηστις ἐς γῆρας μόλοι;
53 (ΘΑΝΑΤΟΣ) οὐκ ἔστι· τιμαῖς κἀμὲ τέρπεσθαι δόκει.
54 (ΑΠΟΛΛΩΝ) οὔτοι πλέον γ´ ἂν ἢ μίαν ψυχὴν λάβοις.
55 (ΘΑΝΑΤΟΣ) νέων φθινόντων μεῖζον ἄρνυμαι γέρας.
56 (ΑΠΟΛΛΩΝ) κἂν γραῦς ὄληται, πλουσίως ταφήσεται.
57 (ΘΑΝΑΤΟΣ) πρὸς τῶν ἐχόντων, Φοῖβε, τὸν νόμον τίθης.
58 (ΑΠΟΛΛΩΝ) πῶς εἶπας; ἀλλ´ ἦ καὶ σοφὸς λέληθας ὤν;
59 (ΘΑΝΑΤΟΣ) ὠνοῖντ´ ἂν οἷς πάρεστι γηραιοὶ θανεῖν.
60 (ΑΠΟΛΛΩΝ) οὔκουν δοκεῖ σοι τήνδε μοι δοῦναι χάριν;
61 (ΘΑΝΑΤΟΣ) οὐ δῆτ´· ἐπίστασαι δὲ τοὺς ἐμοὺς τρόπους.
62 (ΑΠΟΛΛΩΝ) ἐχθρούς γε θνητοῖς καὶ θεοῖς στυγουμένους.
63 (ΘΑΝΑΤΟΣ) οὐκ ἂν δύναιο πάντ´ ἔχειν ἃ μή σε δεῖ.
64 (ΑΠΟΛΛΩΝ) ἦ μὴν σὺ πείσηι καίπερ ὠμὸς ὢν ἄγαν·
65 τοῖος Φέρητος εἶσι πρὸς δόμους ἀνὴρ
66 Εὐρυσθέως πέμψαντος ἵππειον μετὰ
67 ὄχημα Θρήικης ἐκ τόπων δυσχειμέρων,
68 ὃς δὴ ξενωθεὶς τοῖσδ´ ἐν Ἀδμήτου δόμοις
69 βίαι γυναῖκα τήνδε ς´ ἐξαιρήσεται.
70 κοὔθ´ ἡ παρ´ ἡμῶν σοι γενήσεται χάρις
71 δράσεις θ´ ὁμοίως ταῦτ´ ἀπεχθήσηι τ´ ἐμοί.
72 (ΘΑΝΑΤΟΣ) πόλλ´ ἂν σὺ λέξας οὐδὲν ἂν πλέον λάβοις·
73 ἡ δ´ οὖν γυνὴ κάτεισιν εἰς Ἅιδου δόμους.
74 στείχω δ´ ἐπ´ αὐτήν, ὡς κατάρξωμαι ξίφει·
75 ἱερὸς γὰρ οὗτος τῶν κατὰ χθονὸς θεῶν
76 ὅτου τόδ´ ἔγχος κρατὸς ἁγνίσηι τρίχα.
77 (ΧΟΡΟΣ)
77 τί ποθ´ ἡσυχία πρόσθεν μελάθρων;
78 τί σεσίγηται δόμος Ἀδμήτου;
79 —ἀλλ´ οὐδὲ φίλων πέλας ἔστ´ οὐδείς,
80 ὅστις ἂν εἴποι πότερον φθιμένην
81 χρὴ βασίλειαν πενθεῖν ἢ ζῶς´
82 ἔτι φῶς λεύσσει Πελίου τόδε παῖς
83 Ἄλκηστις, ἐμοὶ πᾶσί τ´ ἀρίστη
84 δόξασα γυνὴ
85 πόσιν εἰς αὑτῆς γεγενῆσθαι.
86 —κλύει τις ἢ στεναγμὸν ἢ
87 χειρῶν κτύπον κατὰ στέγας
88 ἢ γόον ὡς πεπραγμένων;
89 —οὐ μὰν οὐδέ τις ἀμφιπόλων
90 στατίζεται ἀμφὶ πύλας.
91 εἰ γὰρ μετακοίμιος ἄτας,
92 ὦ Παιάν, φανείης.
93 —οὔ τἂν φθιμένας γ´ ἐσιώπων.
94 —οὐ γὰρ δὴ φροῦδός γ´ ἐξ οἴκων νέκυς ἤδη.
95 —πόθεν; οὐκ αὐχῶ. τί σε θαρσύνει;
96 —πῶς ἂν ἔρημον τάφον Ἄδμητος
97 κεδνῆς ἂν ἔπραξε γυναικός;
98 —πυλῶν πάροιθε δ´ οὐχ ὁρῶ
99 πηγαῖον ὡς νομίζεται

Traduction française :

[50] APOLLON. Non ; mais d'enlever ceux qui tardent à mourir. LA MORT. Je comprends ta pensée et ton désir. APOLLON. Eh bien ! y a-t-il moyen qu'Alceste parvienne à la vieillesse? LA MORT. Non : je veux aussi jouir de mes prérogatives. APOLLON. Du moins, tu ne pourras toujours disposer que d'une seule vie. LA MORT. Quand les morts sont jeunes, ma gloire en est plus grande. APOLLON. Si elle meurt vieille, elle sera ensevelie avec plus de magnificence. LA MORT. Apollon, cela n'est bon que pour les riches. APOLLON. Que dis-tu? serais-tu devenue subtile sans t'en douter? LA MORT. Les riches achèteraient le privilège de mourir vieux. APOLLON. Ne te plaît-il pas de m'accorder cette faveur? LA MORT. Non certes ; tu connais mon caractère. APOLLON. Haï des mortels, et détesté des dieux. LA MORT. Tu n'obtiendras rien de ce que tu ne dois pas obtenir. APOLLON. Tu t'adouciras, tout impitoyable que tu es. Déjà s'avance vers le séjour de Phérès le héros qu'Eurysthée a envoyé ravir les coursiers de Diomède, dans les contrées glacées de la Thrace ; bientôt il recevra l'hospitalité dans le palais d'Admète, et il t'enlèvera son épouse de force. Tu n'auras aucune reconnaissance à attendre de moi, tout en faisant ce que je désire, et tu ne m'en seras pas moins odieuse. 72 LA MORT. Malgré toutes tes paroles, tu ne gagneras rien : cette femme descendra au séjour de Pluton. Je marche sur elle pour l'initier de mon glaive ; car ceux dont ce glaive a consacré la chevelure sont dévoués dès lors aux dieux infernaux. 77 LE CHŒUR, composé de vieillards, habitants de Phère. PREMIER DEMI-CHOEUR. D'où vient ce calme funeste devant le palais? Pourquoi ce silence dans la maison d'Admète? DEUXIÈME DEMI-CHOEUR. Eh quoi ! il n'y a pas même un ami qui puisse nous dire s'il faut pleurer la mort de la reine, ou si la fille de Pélias vit encore, si elle voit encore le jour, cette Alceste dont j'admire, comme le peuple entier, le dévouement pour son époux? PREMIER DEMI-CHOEUR. Entend-on dans l'intérieur les gémissements et les sanglots? entend-on résonner les coups qui annoncent que tout est fini ? Aucun même des serviteurs ne se tient aux portes. O Apollon ! viens repousser les flots de l'adversité qui nous envahissent ! DEUXIÈME DEMI-CHOEUR. Si elle était morte, on ne garderait pas le silence ; et le corps n'a pas encore été enlevé du palais. PREMIER DEMI-CHOEUR. D'où te vient cet espoir? qui t'inspire cette confiance? DEUXIÈME DEMI-CHOEUR. Comment Admète aurait-il fait sans pompe les funérailles d'une épouse si digne d'amour? LE CHOEUR. Je ne vois point devant les portes le bassin d'eau lustrale

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/10/2009