HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

EURIPIDE, Alceste (tragédie complète)

ὄντοςTexte grec :

[700] εἰ τὴν παροῦσαν κατθανεῖν πείσεις ἀεὶ
701 γυναῖχ´ ὑπὲρ σοῦ· κἆιτ´ ὀνειδίζεις φίλοις
702 τοῖς μὴ θέλουσι δρᾶν τάδ´, αὐτὸς ὢν κακός;
703 σίγα· νόμιζε δ´, εἰ σὺ τὴν σαυτοῦ φιλεῖς
704 ψυχήν, φιλεῖν ἅπαντας· εἰ δ´ ἡμᾶς κακῶς
705 ἐρεῖς, ἀκούσηι πολλὰ κοὐ ψευδῆ κακά.
706 (ΧΟΡΟΣ) πλείω λέλεκται νῦν τε καὶ τὸ πρὶν κακά·
707 παῦσαι δέ, πρέσβυ, παῖδα σὸν κακορροθῶν.
708 (ΑΔΜΗΤΟΣ) λέγ´, ὡς ἐμοῦ λέξαντος· εἰ δ´ ἀλγεῖς κλύων
709 τἀληθές, οὐ χρῆν ς´ εἰς ἔμ´ ἐξαμαρτάνειν.
710 (ΦΕΡΗΣ) σοῦ δ´ ἂν προθνήισκων μᾶλλον ἐξημάρτανον.
711 (ΑΔΜΗΤΟΣ) ταὐτὸν γὰρ ἡβῶντ´ ἄνδρα καὶ πρέσβυν θανεῖν;
712 (ΦΕΡΗΣ) ψυχῆι μιᾶι ζῆν, οὐ δυοῖν, ὀφείλομεν.
713 (ΑΔΜΗΤΟΣ) καὶ μὴν Διός γε μείζονα ζώηις χρόνον.
714 (ΦΕΡΗΣ) ἀρᾶι γονεῦσιν οὐδὲν ἔκδικον παθών;
715 (ΑΔΜΗΤΟΣ) μακροῦ βίου γὰρ ἠισθόμην ἐρῶντά σε.
716 (ΦΕΡΗΣ) ἀλλ´ οὐ σὺ νεκρὸν ἀντὶ σοῦ τόνδ´ ἐκφέρεις;
717 (ΑΔΜΗΤΟΣ) σημεῖα τῆς σῆς γ´, ὦ κάκιστ´, ἀψυχίας.
718 (ΦΕΡΗΣ) οὔτοι πρὸς ἡμῶν γ´ ὤλετ´· οὐκ ἐρεῖς τόδε.
719 (ΑΔΜΗΤΟΣ) φεῦ·
719 εἴθ´ ἀνδρὸς ἔλθοις τοῦδέ γ´ ἐς χρείαν ποτέ.
720 (ΦΕΡΗΣ) μνήστευε πολλάς, ὡς θάνωσι πλείονες.
721 (ΑΔΜΗΤΟΣ) σοὶ τοῦτ´ ὄνειδος· οὐ γὰρ ἤθελες θανεῖν.
722 (ΦΕΡΗΣ) φίλον τὸ φέγγος τοῦτο τοῦ θεοῦ, φίλον.
723 (ΑΔΜΗΤΟΣ) κακὸν τὸ λῆμα κοὐκ ἐν ἀνδράσιν τὸ σόν.
724 (ΦΕΡΗΣ) οὐκ ἐγγελᾶις γέροντα βαστάζων νεκρόν.
725 (ΑΔΜΗΤΟΣ) θανῆι γε μέντοι δυσκλεής, ὅταν θάνηις.
726 (ΦΕΡΗΣ) κακῶς ἀκούειν οὐ μέλει θανόντι μοι.
727 (ΑΔΜΗΤΟΣ) φεῦ φεῦ· τὸ γῆρας ὡς ἀναιδείας πλέων.
728 (ΦΕΡΗΣ) ἥδ´ οὐκ ἀναιδής· τήνδ´ ἐφηῦρες ἄφρονα.
729 (ΑΔΜΗΤΟΣ) ἄπελθε κἀμὲ τόνδ´ ἔα θάψαι νεκρόν.
730 (ΦΕΡΗΣ) ἄπειμι· θάψεις δ´ αὐτὸς ὢν αὐτῆς φονεύς,
731 δίκας δὲ δώσεις σοῖσι κηδεσταῖς ἔτι·
732 ἦ τἄρ´ Ἄκαστος οὐκέτ´ ἔστ´ ἐν ἀνδράσιν,
733 εἰ μή ς´ ἀδελφῆς αἷμα τιμωρήσεται.
734 (ΑΔΜΗΤΟΣ) ἔρρων νυν αὐτὸς χἠ ξυνοικήσασά σοι,
735 ἄπαιδε παιδὸς ὄντος, ὥσπερ ἄξιοι,
736 γηράσκετ´· οὐ γὰρ τῶιδ´ ἔτ´ ἐς ταὐτὸν στέγος
737 νεῖσθ´· εἰ δ´ ἀπειπεῖν χρῆν με κηρύκων ὕπο
738 τὴν σὴν πατρώιαν ἑστίαν, ἀπεῖπον ἄν.
739 ἡμεῖς δέ, τοὐν ποσὶν γὰρ οἰστέον κακόν.
740 στείχωμεν, ὡς ἂν ἐν πυρᾶι θῶμεν νεκρόν.
741 (ΧΟΡΟΣ) ἰὼ ἰώ. σχετλία τόλμης,
742 ὦ γενναία καὶ μέγ´ ἀρίστη,
743 χαῖρε· πρόφρων σε χθόνιός θ´ Ἑρμῆς
744 Ἅιδης τε δέχοιτ´. εἰ δέ τι κἀκεῖ
745 πλέον ἔστ´ ἀγαθοῖς, τούτων μετέχους´
746 Ἅιδου νύμφηι παρεδρεύοις.
747 (ΘΕΡΑΠΩΝ)
747 πολλοὺς μὲν ἤδη κἀπὸ παντοίας χθονὸς
748 ξένους μολόντας οἶδ´ ἐς Ἀδμήτου δόμους,
749 οἷς δεῖπνα προύθηκ´· ἀλλὰ τοῦδ´ οὔπω ξένου

Traduction française :

[700] si tu peux toujours persuader à I'épouse que tu auras, de mourir pour toi. Et ensuite tu fais un reproche à tes amis qui se refusent à le faire, quand toi-même tu n'en as pas le courage. Tais-toi : songe que si tu tiens à la vie, les autres y tiennent de même ; et si tu m'outrages, tu entendras de moi des vérités peu agréables. LE CHOEUR. C'est trop d'outrages de part et d'autre : cesse, vieillard, d'injurier ton fils. ADMÈTE. Dis tes griefs, puisque j'ai dit les miens ; mais, si la vérité te blesse, il ne fallait pas avoir de tort envers moi. PHÉRÈS. Si j'étais mort pour toi, mon tort eût été plus grand. ADMÈTE. Est-ce donc la même chose, de mourir jeune ou vieux? PHÉRÈS. Nous n'avons qu'une vie, et non deux. ADMÈTE. Puisses-tu donc vivre plus que Jupiter ! PHÉRÈS. Quoi ! tu lances des imprécations contre des parents qui ne t'ont fait aucun mal ! ADMÈTE. Ne sais-je pas que tu désires une longue vie ? PHÉRÈS. Et toi, n'as-tu pas livré au tombeau ce cadavre à ta place? ADMÈTE. Méchant, c'est une preuve de ta lâcheté. PHÉRÈS. Du moins ce n'est pas pour moi qu'elle est morte ; tu ne pourras pas le dire. ADMÈTE. Ah ! puisses-tu avoir un jour besoin de moi ! PHÉRÈS. Prends plusieurs épouses, afin qu'un plus grand nombre meurent pour toi. ADMÈTE. Sur toi tombe le reproche, car tu as refusé de mourir. PHÉRÈS. Il est doux de voir la lumière du soleil ; oui, c'est bien doux. ADMÈTE. Sentiments bas, et indignes d'un homme ! PHÉRÈS. Tu n'as pas la joie de porter un vieillard au tombeau. ADMÈTE. Tu n'en mourras pas moins, mais sans gloire. PHÉRÈS. Qu'on parle mal de moi, peu m'importe après ma mort. ADMÈTE. Hélas! hélas! que la vieillesse a d'impudence! PHÉRÈS. Alceste ne fut pas impudente, mais elle fut insensée. ADMÈTE. Va-t'en, et laisse-moi ensevelir ce corps. PHÉRÈS. Je m'en vais : ensevelis-la, toi qui es son meurtrier. Mais tu seras puni par les parents de ta femme ; certes, Acaste ne comptera plus pour un homme, s'il ne venge sur toi le sang de sa sœur. ADMÈTE. Va donc, toi et ta femme ; vieillissez comme vous le méritez, sans enfants, quoique je vive encore. Car vous n'habiterez plus avec moi sous le même toit ; et s'il m'était possible de déclarer publiquement par des hérauts que je renonce à mes droits sur la maison paternelle, je le ferais. Mais nous (puisqu'il faut supporter le malheur), allons porter ce corps sur le bûcher. LE CHOEUR. O victime de ton courage, ô la plus généreuse et la meilleure des épouses, adieu. Que Mercure infernal et Pluton t'accueillent avec bienveillance ; et, s'il v a là-bas des récompenses pour les justes, puisses-tu y participer, et prendre place à côté de l'épouse de Pluton ! 747 UN SERVITEUR D'ADMÈTE. J'ai déjà vu bien des hôtes venir de tous les pays dans le palais d'Admète, et je leur ai servi à manger;

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/10/2009