HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

EURIPIDE, Alceste (tragédie complète)

κεδνοὺςTexte grec :

[0] ΑΛΚΗΣΤΙΣ.
1 (ΑΠΟΛΛΩΝ)
1 Ὦ δώματ´ Ἀδμήτει´, ἐν οἷς ἔτλην ἐγὼ
2 θῆσσαν τράπεζαν αἰνέσαι θεός περ ὤν.
3 Ζεὺς γὰρ κατακτὰς παῖδα τὸν ἐμὸν αἴτιος
4 Ἀσκληπιόν, στέρνοισιν ἐμβαλὼν φλόγα·
5 οὗ δὴ χολωθεὶς τέκτονας Δίου πυρὸς
6 κτείνω Κύκλωπας· καί με θητεύειν πατὴρ
7 θνητῶι παρ´ ἀνδρὶ τῶνδ´ ἄποιν´ ἠνάγκασεν.
8 ἐλθὼν δὲ γαῖαν τήνδ´ ἐβουφόρβουν ξένωι
9 καὶ τόνδ´ ἔσωιζον οἶκον ἐς τόδ´ ἡμέρας.
10 ὁσίου γὰρ ἀνδρὸς ὅσιος ὢν ἐτύγχανον
11 παιδὸς Φέρητος, ὃν θανεῖν ἐρρυσάμην,
12 Μοίρας δολώσας· ἤινεσαν δέ μοι θεαὶ
13 Ἄδμητον Ἅιδην τὸν παραυτίκ´ ἐκφυγεῖν,
14 ἄλλον διαλλάξαντα τοῖς κάτω νεκρόν.
15 πάντας δ´ ἐλέγξας καὶ διεξελθὼν φίλους,
16 {πατέρα γεραιάν θ´ ἥ σφ´ ἔτικτε μητέρα,}
17 οὐχ ηὗρε πλὴν γυναικὸς ὅστις ἤθελεν
18 θανὼν πρὸ κείνου μηκέτ´ εἰσορᾶν φάος·
19 ἣν νῦν κατ´ οἴκους ἐν χεροῖν βαστάζεται
20 ψυχορραγοῦσαν· τῆιδε γάρ σφ´ ἐν ἡμέραι
21 θανεῖν πέπρωται καὶ μεταστῆναι βίου.
22 ἐγὼ δέ, μὴ μίασμά μ´ ἐν δόμοις κίχηι,
23 λείπω μελάθρων τῶνδε φιλτάτην στέγην.
24 ἤδη δὲ τόνδε Θάνατον εἰσορῶ πέλας,
25 ἱερέα θανόντων, ὅς νιν εἰς Ἅιδου δόμους
26 μέλλει κατάξειν· συμμέτρως δ´ ἀφίκετο,
27 φρουρῶν τόδ´ ἦμαρ ὧι θανεῖν αὐτὴν χρεών.
28 (ΘΑΝΑΤΟΣ)
28 ἆ ἆ·
29 τί σὺ πρὸς μελάθροις; τί σὺ τῆιδε πολεῖς,
30 Φοῖβ´; ἀδικεῖς αὖ τιμὰς ἐνέρων
31 ἀφοριζόμενος καὶ καταπαύων;
32 οὐκ ἤρκεσέ σοι μόρον Ἀδμήτου
33 διακωλῦσαι, Μοίρας δολίωι
34 σφήλαντι τέχνηι; νῦν δ´ ἐπὶ τῆιδ´ αὖ
35 χέρα τοξήρη φρουρεῖς ὁπλίσας,
36 ἣ τόδ´ ὑπέστη, πόσιν ἐκλύσας´
37 αὐτὴ προθανεῖν Πελίου παῖς;
38 (ΑΠΟΛΛΩΝ) θάρσει· δίκην τοι καὶ λόγους κεδνοὺς ἔχω.
39 (ΘΑΝΑΤΟΣ) τί δῆτα τόξων ἔργον, εἰ δίκην ἔχεις;
40 (ΑΠΟΛΛΩΝ) σύνηθες αἰεὶ ταῦτα βαστάζειν ἐμοί.
41 (ΘΑΝΑΤΟΣ) καὶ τοῖσδέ γ´ οἴκοις ἐκδίκως προσωφελεῖν.
42 (ΑΠΟΛΛΩΝ) φίλου γὰρ ἀνδρὸς συμφοραῖς βαρύνομαι.
43 (ΘΑΝΑΤΟΣ) καὶ νοσφιεῖς με τοῦδε δευτέρου νεκροῦ;
44 (ΑΠΟΛΛΩΝ) ἀλλ´ οὐδ´ ἐκεῖνον πρὸς βίαν ς´ ἀφειλόμην.
45 (ΘΑΝΑΤΟΣ) πῶς οὖν ὑπὲρ γῆς ἐστι κοὐ κάτω χθονός;
46 (ΑΠΟΛΛΩΝ) δάμαρτ´ ἀμείψας, ἣν σὺ νῦν ἥκεις μέτα.
47 (ΘΑΝΑΤΟΣ) κἀπάξομαί γε νερτέραν ὑπὸ χθόνα.
48 (ΑΠΟΛΛΩΝ) λαβὼν ἴθ´· οὐ γὰρ οἶδ´ ἂν εἰ πείσαιμί σε.
49 (ΘΑΝΑΤΟΣ) κτείνειν γ´ ὃν ἂν χρῆι; τοῦτο γὰρ τετάγμεθα.

Traduction française :

[0] ALCESTE. (La scène est devant le palais d'Admète. dans la ville de Phère en Thessalie). APOLLON. 1 Ô palais d'Admète, où j'ai dû me contenter de la table des mercenaires, tout dieu que je suis! Jupiter en fut cause, en tuant mon fils Esculape, contre lequel il lança la foudre : dans mon ressentiment, je tue les Cyclopes, qui fabriquaient le feu céleste; et, pour m'en punir, mon père me força de me mettre au service d'un mortel. Arrivé dans ce pays, je fis paître les troupeaux pour un maître, et je fus le protecteur de cette maison jusqu'à ce jour ; car ce fut un homme pieux que je rencontrai, le fils de Phérès, et je le sauvai de la mort, en trompant les Parques : ces déesses m'accordèrent qu'Admète échapperait à Pluton, prêt à le saisir, en faisant descendre à sa place un autre mort dans les enfers. Mais après avoir tout essayé, après s'être adressé à tous ses amis, à son père, à la vieille mère qui l'a enfanté, il n'a trouvé que sa femme qui voulut mourir pour lui, et ne plus voir la lumière : et maintenant dans le palais, entre les bras de son époux, elle lutte contre la mort ; car c'est aujourd'hui que le destin veut qu'elle meure et qu'elle quitte la vie. Et moi, pour ne pas contracter de souillure dans le palais, je quitte ce toit chéri. Mais déjà je vois la Mort qui s'approche, cette prêtresse des enfers, qui doit entraîner Alceste dans le séjour de Pluton : elle est arrivée tout juste au moment fatal, elle guettait le jour où Alceste doit mourir. 28 LA MORT. Ah ! ah ! ah ! que fais-tu auprès de ce palais? pourquoi rôdes-tu ici, Apollon? tu violes encore la justice, en dérobant et en ravissant aux dieux infernaux leurs prérogatives. Ne te suffit-il pas d'avoir empêché la mort d'Admète, en trompant les Parques par tes artifices? Et maintenant, la main armée de ton arc, tu veilles encore sur la fille de Pélias, qui a promis, en délivrant son époux, de mourir elle-même à sa place. APOLLON . Rassure-toi; je ne demande rien que de juste et de raisonnable. LA MORT. A quoi bon cet arc, si tu ne veux que la justice ? APOLLON. C'est toujours mon habitude de le porter. LA MORT. Et de prêter à cette maison un injuste secours. APOLLON. Je souffre en effet des malheurs d'un homme que j'aime. LA MORT. Et tu veux me dérober ce second mort ? APOLLON. Mais je ne t'ai pas même enlevé l'autre de force. LA MORT. Pourquoi donc Admète est-il encore sur la terre, et non dans les enfers? APOLLON. Il a donné en échange son épouse, que tu viens chercher à présent. LA MORT. Et je l'emmènerai au fond des enfers. APOLLON. Prends-la donc, et va-t'en; car je ne sais si je te persuaderais.... LA MORT. De tuer celui qui m'appartenait ? Pour cela, je suis prête.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/10/2009