Alphabétiquement     [«   »]
χριστόν 1
χροιὰν 1
χροιᾶς 1
χρόνον 3
χρόνος 2
χρόνου 1
χρυσόν 1
Fréquences     [«    »]
3 φρενῶν
3 χρεών
3 χρῄζεις
3 χρόνον
3 Ὠκεανοῦ
4 ἄλγος
4 ἄλλος
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ESCHYLE, Prométhée enchaîné

χρόνον


Vers
[50]   οἵαις αἰκείαισιν ~διακναιόμενος τὸν μυριετῆ  ~χρόνον   ἀθλεύσω. ~τοιόνδ´ νέος ταγὸς
[800]   ~ἀφ´ οὗ παλιμπλάγκτοισι χειμάζῃ δρόμοις·  ~χρόνον   δὲ τὸν μέλλοντα πόντιος μυχός,
[900]   ~δράτω, κρατείτω τόνδε τὸν βραχὺν  χρόνον   ~ὅπως θέλει· δαρὸν γὰρ οὐκ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006