HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ESCHYLE, Prométhée enchaînéTexte grec :

[200] στάσις τ´ ἐν ἀλλήλοισιν ὠροθύνετο,
201 οἱ μὲν θέλοντες ἐκβαλεῖν ἕδρας Κρόνον,
202 ὡς Ζεὺς ἀνάσσοι δῆθεν, οἱ δὲ τοὔμπαλιν
203 σπεύδοντες, ὡς Ζεὺς μήποτ´ ἄρξειεν θεῶν,
204 ἐνταῦθ´ ἐγὼ τὰ λῷστα βουλεύων πιθεῖν
205 Τιτᾶνας, Οὐρανοῦ τε καὶ Χθονὸς τέκνα,
206 οὐκ ἠδυνήθην· αἱμύλας δὲ μηχανὰς
207 ἀτιμάσαντες καρτεροῖς φρονήμασιν
208 ᾤοντ´ ἀμοχθὶ πρὸς βίαν τε δεσπόσειν·
209 ἐμοὶ δὲ μήτηρ οὐχ ἅπαξ μόνον Θέμις
210 καὶ Γαῖα, πολλῶν ὀνομάτων μορφὴ μία,
211 τὸ μέλλον ᾗ κρανοῖτο προυτεθεσπίκει,
212 ὡς οὐ κατ´ ἰσχὺν οὐδὲ πρὸς τὸ καρτερὸν
213 χρείη, δόλῳ δέ, τοὺς ὑπερσχόντας κρατεῖν.
214 τοιαῦτ´ ἐμοῦ λόγοισιν ἐξηγουμένου
215 οὐκ ἠξίωσαν οὐδὲ προσβλέψαι τὸ πᾶν.
216 κράτιστα δή μοι τῶν παρεστώτων τότε
217 ἐφαίνετ´ εἶναι προσλαβόντα μητέρα
218 ἑκόνθ´ ἑκόντι Ζηνὶ συμπαραστατεῖν.
219 ἐμαῖς δὲ βουλαῖς Ταρτάρου μελαμβαθὴς
220 κευθμὼν καλύπτει τὸν παλαιγενῆ Κρόνον
221 αὐτοῖσι συμμάχοισι. τοιάδ´ ἐξ ἐμοῦ
222 τῶν θεῶν τύραννος ὠφελημένος
223 κακαῖσι ποιναῖς ταῖσδέ μ´ ἐξημείψατο.
224 ἔνεστι γάρ πως τοῦτο τῇ τυραννίδι
225 νόσημα, τοῖς φίλοισι μὴ πεποιθέναι.
226 ὃ δ´ οὖν ἐρωτᾶτ´, αἰτίαν καθ´ ἥντινα
227 αἰκίζεταί με, τοῦτο δὴ σαφηνιῶ.
228 ὅπως τάχιστα τὸν πατρῷον ἐς θρόνον
229 καθέζετ´, εὐθὺς δαίμοσιν νέμει γέρα
230 ἄλλοισιν ἄλλα, καὶ διεστοιχίζετο
231 ἀρχήν, βροτῶν δὲ τῶν ταλαιπώρων λόγον
232 οὐκ ἔσχεν οὐδέν´, ἀλλ´ ἀιστώσας γένος
233 τὸ πᾶν ἔχρῃζεν ἄλλο φιτῦσαι νέον.
234 καὶ τοῖσιν οὐδεὶς ἀντέβαινε πλὴν ἐμοῦ.
235 ἐγὼ δ´ ἐτόλμης´· ἐξελυσάμην βροτοὺς
236 τὸ μὴ διαρραισθέντας εἰς Ἅιδου μολεῖν.
237 τῷ τοι τοιαῖσδε πημοναῖσι κάμπτομαι,
238 πάσχειν μὲν ἀλγειναῖσιν, οἰκτραῖσιν δ´ ἰδεῖν·
239 θνητοὺς δ´ ἐν οἴκτῳ προθέμενος, τούτου τυχεῖν
240 οὐκ ἠξιώθην αὐτός, ἀλλὰ νηλεῶς
241 ὧδ´ ἐρρύθμισμαι, Ζηνὶ δυσκλεὴς θέα.
242 (ΧΟΡΟΣ) σιδηρόφρων τοι κἀκ πέτρας εἰργασμένος
243 ὅστις, Προμηθεῦ, σοῖσιν οὐ συνασχαλᾷ
244 μόχθοις· ἐγὼ γὰρ οὔτ´ ἂν εἰσιδεῖν τάδε
245 ἔχρῃζον εἰσιδοῦσά τ´ ἠλγύνθην κέαρ.
246 (ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) καὶ μὴν φίλοις ἐλεινὸς εἰσορᾶν ἐγώ.
247 (ΧΟΡΟΣ) μή πού τι προύβης τῶνδε καὶ περαιτέρω;
248 (ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) θνητούς γ´ ἔπαυσα μὴ προδέρκεσθαι μόρον.
249 (ΧΟΡΟΣ) τὸ ποῖον εὑρὼν τῆσδε φάρμακον νόσου;

Traduction française :

[200] et la division régnait parmi eux.
Les uns voulaient, chassant Saturne, donner le sceptre à Jupiter;
les autres, au contraire, s'efforçaient d'écarter pour toujours
celui-ci du trône... Je donnai, mais en vain, les plus sages conseils
aux enfants du Ciel et de la Terre, aux Titans.
Leur superbe audace dédaignait la ruse et l'adresse; ils
croyaient triompher, sans effort, et par leur propre puissance.
Pour moi, Thémis ma mère, et la Terre elle-même, qui
est adorée sous tant de noms divers, m'avaient plus
d'une fois prophétisé, que, dans le combat qui se préparait,
la force et la violence ne seraient d'aucun avantage;
que la ruse seule déciderait de la victoire. Lorsque
je leur annonçais cet oracle, à peine daignaient-ils
m'écouter. Dans cette conjoncture, il me parut prudent,
me joignant à ma mère, d'embrasser de moi-même
le parti de Jupiter, qui, de lui-mêmme aussi, m'invitait
à me réunir à lui. Par moi, par mes avis, il sut
précipiter dans les noirs et profonds abîmes du Tartare
l'antique Saturne avec tous ses défenseurs. Après un
pareil service, voilà l'indigne prix dont m'a payé ce
tyran du ciel ; et tel est le vice ordinaire de la tyrannie,
l'ingratitude envers les amis. Mais, ce que vous demandez,
la cause de mon supplice, je vais vous l'apprendre.
A peine assis sur le trône de son père, distribuant à
tous les Dieux des honneurs et des récompenses, il
tâcha d'affermir son empire. Mais, quant aux malheureux
mortels, loin de les admettre à partager ses dons,
il voulait les anéantir, et créer une race nouvelle.
Personne ne parut s'y opposer ; seul je l'osai ; seul,
j'empêchai, qu'écrasés de la foudre, les humains n'allassent
peupler les Enfers. Voilà la cause des rigueurs
qui m'accablent, de ce tourment, douloureux à subir,
horrible même à voir. Parce que j'ai eu pitié des mortels,
on n'a point eu pitié de moi : mais, traité sans
miséricorde, je sers de reproche à Jupiter.
LE CHOEUR.
Ah ! Prométhée, quel coeur de roche ou de fer pourrait
ne pas compatir à tes souffrances? Pourquoi les
ai-je vues ? mon coeur en est percé de douleur.
PROMÉTHÉE.
Sans doute, mes amis en auront compassion.
LE CHOEUR.
Mais, n'as-tu rien fait de plus?
PROMÉTHÉE.
Par moi les hommes ne désirent plus la mort.
LE CHOEUR.
Quel remède leur as-tu donné contre le désespoir !

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006