HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ESCHYLE, Prométhée enchaînéTexte grec :

[1000] πρὸς τὰς παρούσας πημονὰς ὀρθῶς φρονεῖν.
1001 (ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) ὀχλεῖς μάτην με κῦμ´ ὅπως παρηγορῶν.
1002 εἰσελθέτω σε μήποθ´ ὡς ἐγὼ Διὸς
1003 γνώμην φοβηθεὶς θηλύνους γενήσομαι,
1004 καὶ λιπαρήσω τὸν μέγα στυγούμενον
1005 γυναικομίμοις ὑπτιάσμασιν χερῶν
1006 λῦσαί με δεσμῶν τῶνδε· τοῦ παντὸς δέω.
1007 (ΕΡΜΗΣ) λέγων ἔοικα πολλὰ καὶ μάτην ἐρεῖν·
1008 τέγγῃ γὰρ οὐδὲν οὐδὲ μαλθάσσῃ λιταῖς
1009 ἐμαῖς· δακὼν δὲ στόμιον ὡς νεοζυγὴς
1010 πῶλος βιάζῃ καὶ πρὸς ἡνίας μάχῃ.
1011 ἀτὰρ σφοδρύνῃ γ´ ἀσθενεῖ σοφίσματι.
1012 αὐθαδία γὰρ τῷ φρονοῦντι μὴ καλῶς
1013 αὐτὴ καθ´ αὑτὴν οὐδενὸς μεῖζον σθένει.
1014 σκέψαι δ´, ἐὰν μὴ τοῖς ἐμοῖς πεισθῇς λόγοις,
1015 οἷός σε χειμὼν καὶ κακῶν τρικυμία
1016 ἔπεις´ ἄφυκτος· πρῶτα μὲν γὰρ ὀκρίδα
1017 φάραγγα βροντῇ καὶ κεραυνίᾳ φλογὶ
1018 πατὴρ σπαράξει τήνδε, καὶ κρύψει δέμας
1019 τὸ σόν, πετραία δ´ ἀγκάλη σε βαστάσει.
1020 μακρὸν δὲ μῆκος ἐκτελευτήσας χρόνου
1021 ἄψορρον ἥξεις εἰς φάος· Διὸς δέ σοι
1022 πτηνὸς κύων, δαφοινὸς αἰετός, λάβρως
1023 διαρταμήσει σώματος μέγα ῥάκος,
1024 ἄκλητος ἕρπων δαιταλεὺς πανήμερος,
1025 κελαινόβρωτον δ´ ἧπαρ ἐκθοινήσεται.
1026 τοιοῦδε μόχθου τέρμα μή τι προσδόκα,
1027 πρὶν ἂν θεῶν τις διάδοχος τῶν σῶν πόνων
1028 φανῇ, θελήσῃ τ´ εἰς ἀναύγητον μολεῖν
1029 Ἅιδην κνεφαῖά τ´ ἀμφὶ Ταρτάρου βάθη.
1030 πρὸς ταῦτα βούλευ´· ὡς ὅδ´ οὐ πεπλασμένος
1031 κόμπος, ἀλλὰ καὶ λίαν εἰρημένος·
1032 ψευδηγορεῖν γὰρ οὐκ ἐπίσταται στόμα
1033 τὸ Δῖον, ἀλλὰ πᾶν ἔπος τελεῖ. σὺ δὲ
1034 πάπταινε καὶ φρόντιζε, μηδ´ αὐθαδίαν
1035 εὐβουλίας ἀμείνον´ ἡγήσῃ ποτέ.
1036 (ΧΟΡΟΣ) ἡμῖν μὲν Ἑρμῆς οὐκ ἄκαιρα φαίνεται
1037 λέγειν· ἄνωγε γάρ σε τὴν αὐθαδίαν
1038 μεθέντ´ ἐρευνᾶν τὴν σοφὴν εὐβουλίαν.
1039 πιθοῦ· σοφῷ γὰρ αἰσχρὸν ἐξαμαρτάνειν.
1040 (ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) εἰδότι τοί μοι τάσδ´ ἀγγελίας
1041 ὅδ´ ἐθώυξεν, πάσχειν δὲ κακῶς
1042 ἐχθρὸν ὑπ´ ἐχθρῶν οὐδὲν ἀεικές.
1043 πρὸς ταῦτ´ ἐπ´ ἐμοὶ ῥιπτέσθω μὲν
1044 πυρὸς ἀμφήκης βόστρυχος, αἰθὴρ δ´
1045 ἐρεθιζέσθω βροντῇ σφακέλῳ τ´
1046 ἀγρίων ἀνέμων· χθόνα δ´ ἐκ πυθμένων
1047 αὐταῖς ῥίζαις πνεῦμα κραδαίνοι,
1048 κῦμα δὲ πόντου τραχεῖ ῥοθίῳ
1049 συγχώσειεν τῶν οὐρανίων

Traduction française :

[1000] apprendre de tes malheurs à devenir sage.
PROMÉTHÉE.
En vain tu m'importunes : je suis sourd comme les flots.
Ne te figure jamais, que, redoutant les desseins
de Jupiter, devenu timide comme une femme, j'aille
tendre les mains, et conjurer l'objet de toute ma haine,
de me délivrer de mes liens; j'en suis bien éloigné.
MERCURE.
Tous les discours, je le vois, sont inutiles; mes
prières ne peuvent te toucher ni t'amollir. Tel qu'un
coursier fougueux, au joug inaccoutumé, tu mords le
frein, et résistes à la rêne. Mais, en vain tu redoubles
de rage, l'effort est impuissant. Rien de plus faible par
soi-même, que l'orgueil d'un insensé. Si je ne puis te
persuader, envisage, au moins, l'orage inévitable, la
tempête de maux qui va t'affaiblir. Jupiter, à coups de
foudre et de tonnerre, brisera ce roc escarpé; et ton
corps enseveli demeurera caché sous les éclats de la
pierre. Longtemps après, tu reparaîtras; mais, alors
viendra un aigle insatiable, chien ailé de Jupiter, qui
arrachera de ton corps de vastes lambeaux; convive
ininvité, qui se repaitra chaque jour de ton foie noir et
sanglant. Et, de ce tourment, n'espère point voir la
fin, à moins que quelque Dieu ne veuille succéder à ta
place, et descendre chez l'invisible Pluton, dans les
abîmes obscurs du Tartare. Maintenant, consulte-toi
ce n'est point ici un vain étalage de menaces ; l'arrêt
est porté. La bouche de Jupiter ne sait point mentir :
toujours sa parole s'accomplit. Considère et réfléchis
crois, enfin, que l'opiniàtreté ne vaut pas la sagesse.
LE CHOEUR.
Mercure veut que, quittant l'orgueil, tu prennes un
parti sage et prudent; ce qu'il dit ne nous semble pas
déplacé : crois-le; il est honteux pour un sage de
persévérer dans sa faute.
PROMÉTHÉE.
Je savais déjà ce qu'il vient de m'annoncer. Qu'un
ennemi souffre de lu part de son ennemi, rien n'est
plus simple. Après cela, tombent sur moi les carreaux
tortueux de la foudre; que le tonnerre et le tourbillon
des vents furieux enflamment les cieux; que la tempête,
secouant la terre dans ses fondements, en ébranle les racines;
qu'un effort impétueux confonde les flots de la mer

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006