HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ESCHYLE, Prométhée enchaînéTexte grec :

[50] ἐλεύθερος γὰρ οὔτις ἐστὶ πλὴν Διός.
51 (ΗΦΑΙΣΤΟΣ) ἔγνωκα τοῖσδε, κοὐδὲν ἀντειπεῖν ἔχω.
52 (ΚΡΑΤΟΣ) οὔκουν ἐπείξῃ τῷδε δεσμὰ περιβαλεῖν,
53 ὡς μή ς´ ἐλινύοντα προσδερχθῇ πατήρ;
54 (ΗΦΑΙΣΤΟΣ) καὶ δὴ πρόχειρα ψάλια δέρκεσθαι πάρα.
55 (ΚΡΑΤΟΣ) βαλών νιν ἀμφὶ χερσὶν ἐγκρατεῖ σθένει
56 ῥαιστῆρι θεῖνε, πασσάλευε πρὸς πέτραις.
57 (ΗΦΑΙΣΤΟΣ) περαίνεται δὴ κοὐ ματᾷ τοὔργον τόδε.
58 (ΚΡΑΤΟΣ) ἄρασσε μᾶλλον, σφίγγε, μηδαμῇ χάλα·
59 δεινὸς γὰρ εὑρεῖν κἀξ ἀμηχάνων πόρον.
60 (ΗΦΑΙΣΤΟΣ) ἄραρεν ἥδε γ´ ὠλένη δυσεκλύτως.
61 (ΚΡΑΤΟΣ) καὶ τήνδε νῦν πόρπασον ἀσφαλῶς, ἵνα
62 μάθῃ σοφιστὴς ὢν Διὸς νωθέστερος.
63 (ΗΦΑΙΣΤΟΣ) πλὴν τοῦδ´ ἂν οὐδεὶς ἐνδίκως μέμψαιτό μοι.
64 (ΚΡΑΤΟΣ) ἀδαμαντίνου νῦν σφηνὸς αὐθάδη γνάθον
65 στέρνων διαμπὰξ πασσάλευ´ ἐρρωμένως.
66 (ΗΦΑΙΣΤΟΣ) αἰαῖ, Προμηθεῦ, σῶν ὕπερ στένω πόνων.
67 (ΚΡΑΤΟΣ) σὺ δ´ αὖ κατοκνεῖς τῶν Διός τ´ ἐχθρῶν ὕπερ
68 στένεις; ὅπως μὴ σαυτὸν οἰκτιεῖς ποτε.
69 (ΗΦΑΙΣΤΟΣ) ρᾷς θέαμα δυσθέατον ὄμμασιν.
70 (ΚΡΑΤΟΣ) ρῶ κυροῦντα τόνδε τῶν ἐπαξίων.
71 ἀλλ´ ἀμφὶ πλευραῖς μασχαλιστῆρας βάλε.
72 (ΗΦΑΙΣΤΟΣ) δρᾶν ταῦτ´ ἀνάγκη, μηδὲν ἐγκέλευ´ ἄγαν.
73 (ΚΡΑΤΟΣ) ἦ μὴν κελεύσω κἀπιθωύξω γε πρός.
74 χώρει κάτω, σκέλη δὲ κίρκωσον βίᾳ.
75 (ΗΦΑΙΣΤΟΣ) καὶ δὴ πέπρακται τοὔργον οὐ μακρῷ πόνῳ.
76 (ΚΡΑΤΟΣ) ἐρρωμένως νῦν θεῖνε διατόρους πέδας·
77 ὡς οὑπιτιμητής γε τῶν ἔργων βαρύς.
78 (ΗΦΑΙΣΤΟΣ) ὅμοια μορφῇ γλῶσσά σου γηρύεται.
79 (ΚΡΑΤΟΣ) σὺ μαλθακίζου, τὴν δ´ ἐμὴν αὐθαδίαν
80 ὀργῆς τε τραχυτῆτα μὴ ´πίπλησσέ μοι.
81 (ΗΦΑΙΣΤΟΣ) στείχωμεν· ὡς κώλοισιν ἀμφίβληστρ´ ἔχει.
82 (ΚΡΑΤΟΣ) ἐνταῦθα νῦν ὕβριζε καὶ θεῶν γέρα
83 συλῶν ἐφημέροισι προστίθει. τί σοι
84 οἷοί τε θνητοὶ τῶνδ´ ἀπαντλῆσαι πόνων;
85 ψευδωνύμως σε δαίμονες Προμηθέα
86 καλοῦσιν· αὐτὸν γάρ σε δεῖ προμηθέως,
87 ὅτῳ τρόπῳ τῆσδ´ ἐκκυλισθήσῃ τέχνης.
88 (ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) ὦ δῖος αἰθὴρ καὶ ταχύπτεροι πνοαί,
89 ποταμῶν τε πηγαί, ποντίων τε κυμάτων
90 ἀνήριθμον γέλασμα, παμμῆτόρ τε γῆ,
91 καὶ τὸν πανόπτην κύκλον ἡλίου καλῶ·
92 ἴδεσθέ μ´ οἷα πρὸς θεῶν πάσχω θεός.
93 δέρχθηθ´ οἵαις αἰκείαισιν
94 διακναιόμενος τὸν μυριετῆ
95 χρόνον ἀθλεύσω.
96 τοιόνδ´ νέος ταγὸς μακάρων
97 ἐξηῦρ´ ἐπ´ ἐμοὶ δεσμὸν ἀεικῆ.
98 φεῦ φεῦ, τὸ παρὸν τό τ´ ἐπερχόμενον
99 πῆμα στενάχω· πῇ ποτε μόχθων

Traduction française :

[50] nul n'est libre, excepté Jupiter.
VULCAIN.
Je le sais, et ne puis le contester.
LA FORCE.
Hâte-toi donc d'enchaîner ce coupable ; déjà ton
père s'aperçoit de ta lenteur.
VULCAIN.
Les anneaux, pour ses bras, sont prêts : les voilà.
LA FORCE.
Prends-les ; fais-y passer ses mains, et, à grands
coups de marteau, cloue ces anneaux au rocher.
VULCAIN.
Ils sont cloués ; j'ai obéi avec soin.
LA FORCE.
Frappe encore; serre ; que rien ne se relàche : il est
habile, il pourrait s'échapper.
VULCAIN.
Ce bras est arrêté, rien ne le dégagera.
LA FORCE.
Attache l'autre également : qu'il connaisse, cet esprit
subtil, combien il est inférieur à Jupiter.
VULCAIN.
Va, Prométhée seul, pourra se plaindre de moi.
LA FORCE.
Enfonce, maintenant, avec force, ce coin aigu de
diamant, au travers de sa poitrine.
VULCAIN.
Ah ! Prométhée, Prométhée, je gémis de tes maux.
LA FORCE.
Tu tardes encore ? tu pleures sur les ennemis de
Jupiter ? Crains de pleurer bientôt sur toi-même.
VULCAIN.
Mais, vois donc ce spectacle horrible.
LA FORCE.
Je vois un audacieux dignement puni. Passe ces
autres chaines autour de ses reins,
VULCAIN.
Je dois le faire, je le sais : tes ordres sont superflus.
LA FORCE.
Mes ordres, mes cris te presseront. Descends plus
bas : enlace étroitement ses cuisses.
VULCAIN.
Eh bien, je l'ai fait; il m'a fallu peu de temps.
LA FORCE.
Allons, frappe ces fers : qu'ils lui percent les pieds.
Songe au juge de ton ouvrage : il est sévère.
VULCAIN.
Que tes discours s'assortissent bien à tes traits !
LA FORCE.
Sois tendre et sensible, si tu veux; pour moi, l'audace
et la dureté, tu le sais, sont mon partage.
VULCAIN.
Le voilà lié de toutes parts ; retirons-nous.
LA FORCE.
Maintenant, insulte les Dieux ; dépouille-les de leurs
honneurs, et transporte-les aux humains éphémères.
Qui, d'entre les mortels, adoucira ton supplice ? Prométhée !
ce nom te convient mal, c'est à toi-même qu'il
faudrait un Prométhée pour te délivrer de tes maux.
PROMÉTHEE.
O divin éther ; ô souffle ailé des vents ; sources des
fleuves; rides innombrables de la face des ondes ;
Terre, mère de tous les êtres ; et toi, Soleil, dont les
regards embrassent la nature ! voyez quel traitement
un Dieu éprouve de la part des Dieux.
Voyez quels maux déchirants je vais souffrir, pendant
des milliers d'années. Voilà donc les indignes
chaînes que le nouveau prince des immortels a forgées
pour moi! Hélas! mon sort présent et futur me fait soupirer.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006