HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ESCHYLE, Prométhée enchaînéTexte grec :

[750] ἀπηλλάγην; κρεῖσσον γὰρ εἰσάπαξ θανεῖν
751 ἢ τὰς ἁπάσας ἡμέρας πάσχειν κακῶς.
752 (ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) ἦ δυσπετῶν ἂν τοὺς ἐμοὺς ἄθλους φέροις,
753 ὅτῳ θανεῖν μέν ἐστιν οὐ πεπρωμένον·
754 αὕτη γὰρ ἦν ἂν πημάτων ἀπαλλαγή·
755 νῦν δ´ οὐδέν ἐστι τέρμα μοι προκείμενον
756 μόχθων, πρὶν ἂν Ζεὺς ἐκπέσῃ τυραννίδος.
757 (ΙΩ) ἦ γάρ ποτ´ ἔστιν ἐκπεσεῖν ἀρχῆς Δία;
758 (ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) ἥδοι´ ἄν, οἶμαι, τήνδ´ ἰδοῦσα συμφοράν.
759 (ΙΩ) πῶς δ´ οὐκ ἄν, ἥτις ἐκ Διὸς πάσχω κακῶς;
760 (ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) ὡς τοίνυν ὄντων τῶνδε γαθεῖν σοι πάρα.
761 (ΙΩ) πρὸς τοῦ τύραννα σκῆπτρα συληθήσεται;
762 (ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) πρὸς αὐτὸς αὐτοῦ κενοφρόνων βουλευμάτων.
763 (ΙΩ) ποίῳ τρόπῳ; σήμηνον, εἰ μή τις βλάβη.
764 (ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) γαμεῖ γάμον τοιοῦτον ᾧ ποτ´ ἀσχαλεῖ.
765 (ΙΩ) θέορτον, ἢ βρότειον; εἰ ῥητόν, φράσον.
766 (ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) τί δ´ ὅντιν´; οὐ γὰρ ῥητὸν αὐδᾶσθαι τόδε.
767 (ΙΩ) ἦ πρὸς δάμαρτος ἐξανίσταται θρόνων;
768 (ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) ἣ τέξεταί γε παῖδα φέρτερον πατρός.
769 (ΙΩ) οὐδ´ ἔστιν αὐτῷ τῆσδ´ ἀποστροφὴ τύχης;
770 (ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) οὐ δῆτα, πλὴν ἔγωγ´ ἂν ἐκ δεσμῶν λυθείς.
771 (ΙΩ) τίς οὖν λύσων ἐστὶν ἄκοντος Διός;
772 (ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) τῶν σῶν τιν´ αὐτὸν ἐγγόνων εἶναι χρεών.
773 (ΙΩ) πῶς εἶπας; ἦ ´μὸς παῖς ς´ ἀπαλλάξει κακῶν;
774 (ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) τρίτος γε γένναν πρὸς δέκ´ ἄλλαισιν γοναῖς.
775 (ΙΩ) ἥδ´ οὐκέτ´ εὐξύμβλητος ἡ χρησμῳδία.
776 (ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) καὶ μηδὲ σαυτῆς ἐκμαθεῖν ζήτει πόνους.
777 (ΙΩ) μή μοι προτείνων κέρδος εἶτ´ ἀποστέρει.
778 (ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) δυοῖν λόγοιν σε θατέρῳ δωρήσομαι.
779 (ΙΩ) ποίοιν; πρόδειξον, αἵρεσίν τ´ ἐμοὶ δίδου.
780 (ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) δίδωμ´· ἑλοῦ γάρ, ἢ πόνων τὰ λοιπά σοι
781 φράσω σαφηνῶς, ἢ τὸν ἐκλύσοντ´ ἐμέ.
782 (ΧΟΡΟΣ) τούτων σὺ τὴν μὲν τῇδε, τὴν δ´ ἐμοὶ χάριν
783 θέσθαι θέλησον, μηδ´ ἀτιμάσῃς λόγου·
784 καὶ τῇδε μὲν γέγωνε τὴν λοιπὴν πλάνην,
785 ἐμοὶ δὲ τὸν λύσοντα· τοῦτο γὰρ ποθῶ.
786 (ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) ἐπεὶ προθυμεῖσθ´, οὐκ ἐναντιώσομαι
787 τὸ μὴ οὐ γεγωνεῖν πᾶν ὅσον προσχρῄζετε.
788 σοὶ πρῶτον, Ἰοῖ, πολ´ύδονον πλάνην φράσω
789 ἥν ἑγγράφου σὺ μνήμοσιν δέλτοις φρενῶν.
790 Ὅταν περάσῃς ῥεῖθρον ἠπείρων ὅρον,
791 πρὸς ἀντολὰς φλογῶπας ἡλιοστιβεῖς
792 πόντου περῶσα φλοῖσβον, ἔστ´ ἂν ἐξίκῃ
793 πρὸς Γοργόνεια πεδία Κισθήνης, ἵνα
794 αἱ Φορκίδες ναίουσι, δηναιαὶ κόραι
795 τρεῖς κυκνόμορφοι, κοινὸν ὄμμ´ ἐκτημέναι,
796 μονόδοντες, ἃς οὔθ´ ἥλιος προσδέρκεται
797 ἀκτῖσιν οὔθ´ ἡ νύκτερος μήνη ποτέ.
798 πέλας δ´ ἀδελφαὶ τῶνδε τρεῖς κατάπτεροι,
799 δρακοντόμαλλοι Γοργόνες βροτοστυγεῖς,

Traduction française :

[750] il vaut mieux mourir une fois, que souffrir tous les jours.
PROMÉTHÉE.
Comment supporterais-tu les tourments que j'éprouve,
moi, à qui le sort défend de mourir ? La mort,
au moins, termine les souffrances ; mes peines n'auront
de fin, que quand Jupiter sera dépouillé de sa puissance.
IO.
Quoi ! Jupiter un jour perdrait son empire ! Que
j'aurais (le plaisir à en être témoin ! puis-je ne le pas
désirer, moi, qu'il traite si cruellement ?
PROMÉTHÉE.
Il le perdra, tu peux en être assurée.
IO.
Et qui lui arrachera son sceptre tyrannique ?
PROMÉTHÉE.
Lui-même, par sa folle imprudence.
IO.
Comment ? explique-toi, s'il n'y a pas de danger.
PROMÉTHÉE.
Pour son repentir, il prendra une épouse telle qu'il
s'en repentira.
IO.
Déesse, ou mortelle ? Dis-le, s'il est permis.
PROMETHÉE.
Que t'importe? sur ce point je dois me taire.
IO.
Sera-ce elle qui le renversera du trône ?
PROMÉTHÉE.
Elle accouchera d'un fils plus fort que son père.
IO.
Mais, ne pourra-t-il point détourner ce malheur?
PROMÉTHÉE.
Non; et auparavant je serai délivré de ces liens.
IO.
Et, qui t'en délivrera malgré Jupiter ?
PROMÉTHÉE.
Un de tes descendants ; il faut que cela soit ainsi.
IO.
Que dis-tu ? un de mes fils terminera tes peines?
PROMÉTHÉE.
Oui : le dixième après ton arrière-neveu.
IO.
Que cet oracle est encore difficile à comprendre
PROMÉTHÉE.
Ne cherche point, même à connaître ton sort.
IO.
Tu m'as flattée d'un plaisir, ne m'en prive point.
PROMÉTHÉE.
De deux éclaircissements, je t'en accorde un.
IO.
Quels sont-ils ! parle, donne m'en le choix.
PROMÉTHÉE.
Je te le donne ; choisis, de savoir, ou ce qui te reste
à souffrir, ou le nom de mon libérateur.
LE CHOEUR.
De ces deux grâces, qu'elle obtienne l'une, et moi
l'autre ; ne rejette pas ma prière : qu'Io sache de toi
où elle doit encore errer, et moi, le nom de ton libérateur ;
je brûle de l'apprendre.
PROMÉTHÉE.
Vous l'exigez, je ne puis refuser de répondre à tout
ce que vous souhaitez. Io, je te ferai d'abord le récit
de tes courses pénibles ; grave-le profondément dans
ta mémoire. Lorsque, franchissant la mer mugissante,
tu auras passé le détroit qui borne les deux continents,
tu t'avanceras vers les portes flamboyantes du soleil,
jusqu'aux champs Gorgoniens de Cisthine, où demeurent
les vieilles filles de Phorcys, trois soeurs au visage
de cygne, qui n'ont qu'une dent et un oeil en
commun, et que jamais n'ont aperçues les rayons du
soleil, ni l'astre de la nuit. Près d'elles sont leurs trois
autres soeurs, les Gorgones ailées, monstres abhorrés
des humains ; leur tète est hérissée de serpents;

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006