HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ESCHYLE, Prométhée enchaînéTexte grec :

[500] τοιαῦτα μὲν δὴ ταῦτ´· ἔνερθε δὲ χθονὸς
501 κεκρυμμέν´ ἀνθρώποισιν ὠφελήματα,
502 χαλκόν, σίδηρον, ἄργυρον χρυσόν τε, τίς
503 φήσειεν ἂν πάροιθεν ἐξευρεῖν ἐμοῦ;
504 οὐδείς, σάφ´ οἶδα, μὴ μάτην φλῦσαι θέλων.
505 βραχεῖ δὲ μύθῳ πάντα συλλήβδην μάθε,
506 πᾶσαι τέχναι βροτοῖσιν ἐκ Προμηθέως.
507 (ΧΟΡΟΣ) μή νυν βροτοὺς μὲν ὠφέλει καιροῦ πέρα,
508 σαυτοῦ δ´ ἀκήδει δυστυχοῦντος· ὡς ἐγὼ
509 εὔελπίς εἰμι τῶνδέ ς´ ἐκ δεσμῶν ἔτι
510 λυθέντα μηδὲν μεῖον ἰσχύσειν Διός.
511 (ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) οὐ ταῦτα ταύτῃ Μοῖρά πω τελεσφόρος
512 κρᾶναι πέπρωται, μυρίαις δὲ πημοναῖς
513 δύαις τε καμφθεὶς ὧδε δεσμὰ φυγγάνω·
514 τέχνη δ´ ἀνάγκης ἀσθενεστέρα μακρῷ.
515 (ΧΟΡΟΣ) τίς οὖν ἀνάγκης ἐστὶν οἰακοστρόφος;
516 (ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) Μοῖραι τρίμορφοι μνήμονές τ´ Ἐρινύες.
517 (ΧΟΡΟΣ) τούτων ἄρα Ζεύς ἐστιν ἀσθενέστερος;
518 (ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) οὔκουν ἂν ἐκφύγοι γε τὴν πεπρωμένην.
519 (ΧΟΡΟΣ) τί γὰρ πέπρωται Ζηνὶ πλὴν ἀεὶ κρατεῖν;
520 (ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) τοῦτ´ οὐκέτ´ ἂν πύθοιο, μηδὲ λιπάρει.
521 (ΧΟΡΟΣ) ἦ πού τι σεμνόν ἐστιν ὃ ξυναμπέχεις.
522 (ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) ἄλλου λόγου μέμνησθε, τόνδε δ´ οὐδαμῶς
523 καιρὸς γεγωνεῖν, ἀλλὰ συγκαλυπτέος
524 ὅσον μάλιστα· τόνδε γὰρ σῴζων ἐγὼ
525 δεσμοὺς ἀεικεῖς καὶ δύας ἐκφυγγάνω.
526 (ΧΟΡΟΣ) μηδάμ´ πάντα νέμων
527 θεῖτ´ ἐμᾷ γνώμᾳ κράτος
528 ἀντίπαλον Ζεύς,
529 μηδ´ ἐλινύσαιμι θεοὺς σίαις
530 θοίναις ποτινισσομένα
531 βουφόνοις παρ´ Ὠκεανοῦ πατρὸς ἄσβεστον πόρον,
533 μηδ´ ἀλίτοιμι λόγοις·
534 ἀλλά μοι τόδ´ ἐμμένοι
535 καὶ μήποτ´ ἐκτακείη·
537 ἡδύ τι θαρσαλέαις
538 τὸν μακρὸν τείνειν βίον ἐλπίσι, φαναῖς
539 θυμὸν ἀλδαίνουσαν ἐν εὐφροσύναις,
540 φρίσσω δέ σε δερκομένα
541 μυρίοις μόχθοις διακναιόμενον.
542 Ζῆνα γὰρ οὐ τρομέων
543 ἰδίᾳ γνώμᾳ σέβῃ
544 θνατοὺς ἄγαν, Προμηθεῦ.
545 φέρε, πῶς χάρις ἁ χάρις, ὦ
546 φίλος; εἰπέ, ποῦ τις ἀλκά;
547 τίς ἐφαμερίων ἄρηξις; οὐδ´ ἐδέρχθης
548 ὀλιγοδρανίαν ἄκικυν,
549 ἰσόνειρον, ᾇ τὸ φωτῶν

Traduction française :

[500] Ce n'est pas tout : ces biens utiles, enfouis dans la terre,
l'airain, le fer, l'argent et l'or, qui se vantera de les avoir
découverts avant moi? nul, sans doute, s'il ne veut être un
imposteur. En un mot, tous les arts, chez les humains,
sont dus à Prométhée.
LE CHOEUR.
Après avoir trop fait pour les mortels, ne t'abandonne
point toi-même dans le malheur. Je suis persuadée
que tu pourrais, délivré de ces liens, être
encore aussi puissant que Jupiter.
PROMÉTHÉE.
Non; ce n'est pas ainsi que l'a réglé le sort inévitable.
C'est après avoir subi des tortures, des peines
infinies, que je sortirai de ces fers;
l'art est faible contre la nécessité.
LE CHOEUR.
Et la nécessité, qui donc la dirige?
PROMÉTHÉE.
La triple Parque, et les Furies qui n'oublient rien.
LE CHOEUR.
Quoi! Jupiter est moins fort que ces Déesses?
PROMÉTHÉE.
Oui, lui-mêm n'évitera point son destin.
LE CHOEUR.
Son destin! quel est-il, sinon de régner toujours ?
PROMÉTHÉE.
Ne me le demande point; n'insiste pas.
LE CHOEUR.
Il est donc bien redoutable, ce secret que tu gardes?
PROMÉTHÉE.
Brisons là : il n'est pas temps de révéler ce mystère :
qu'il reste plus caché que jamais; c'est de ma discrétion
que dépend ma délivrance de ces indignes fers,
et la fini de mes peines.
LE CHOEUR.
Que jamais celui qui règle tout, Jupiter, ne mette
sa force en opposition avec mes désirs! Que jamais je
ne sois lente à honorer les Dieux par des hécatombes
sacrées, près des sources intarissables de l'Océan
mon père! Que jamais je ne pèche en mes discours!
Puissent ces maximes, gravées clans mon esprit, ne
s'en effacer jamais!
Il est doux de passer une vie immortelle dans une
sécurité parfaite, en nourrissant son âme des plaisirs
les plus purs. Je frémis, quand je te vois ainsi déchiré
de mille maux.
Ah! Prométhée, tu n'as point craint Jupiter; par un
penchant naturel, tu as trop flatté les humains.
Où est le fruit de cette infructueuse amitié ? malheureux !
dis: quel secours, quelle ressource t'apportent
ces créatures éphémères? Ne connaissais-tu pas la
faiblesse impuissante, pareille aux songes,

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006