Alphabétiquement     [«   »]
τοιοῦτος 4
τοιούτου 2
τοιούτῳ 1
τοιούτων 3
τοῖς 40
τολμῶντας 1
τομῇ 1
Fréquences     [«    »]
3 τινῶν
3 τοι
3 τοιούτοις
3 τοιούτων
3 τοῦτό
3 τούτους
3 φασὶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Au peuple d'Alexandrie (discours 32; traduction anglaise)

τοιούτων


Discours, par.
[32, 80]   καὶ ἀνοίας ὅμοιος ἐκ τῶν  τοιούτων   ἀνθρώπων τοῖς παρ´ ὑμῖν (πλὴν
[32, 5]   δέος μήποτε ἐπιλίπῃ· τῶν δὲ  τοιούτων   λόγων, δι´ οὓς ἄνθρωποι εὐδαιμονοῦσι
[32, 85]   τις ἂν〉 ὀρθῶς τὴν ἐκ  τοιούτων,   οὐδέ γε χορὸν τοὺς ὁποίους
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007