Alphabétiquement     [«   »]
μεθορίων 1
μεῖζον 2
μείζονος 1
μειζόνων 2
μείζοσι 1
μείζους 1
μείζω 1
Fréquences     [«    »]
2 μεγέθη
2 μεγίστοις
2 μεῖζον
2 μειζόνων
2 Μελέαγρος
2 μεμονωμένοις
2 Μενέλαον
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

μειζόνων


Livre, Chap.
[19, 1]   γὰρ εἶναι τὸ πλεονεκτεῖν τοῖς  μειζόνων   ὀρεγομένοις καὶ τὰς ἐπιθυμίας ἔχειν
[19, 34]   κατ´ ὀλίγον ἀεὶ καθ´ ὑπέρθεσιν  μειζόνων.   τὸ δὲ τελευταῖον ἀσπασαμένη τοὺς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006