HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

Liste du vocabulaire (ordre alphabétique)


τ  =  370 formes différentes pour 6096 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Numéro d'ordre, fréquences d'attestations & formes
1      9 τ´
2      191 τὰ
3      2 τά
4      5 Τὰ
5      1 τάγμασι
6      4 τάγμασιν
7      2 τάγματα
8      1 ταγμάτων
9      1 Τάδε
10      2 τἀδελφοῦ
11      1 ταθέντος
12      89 ταῖς
13      1 τἀκριβὲς
14      13 τάλαντα
15      1 ταλάντων
16      1 τἀνδρὶ
17      1 τἀνδρὸς
18      1 τάξαντες
19      3 τάξας
20      3 τάξει
21      8 τάξεις
22      1 τάξεσιν
23      3 τάξεως
24      8 τάξιν
25      1 ταπεινὰ
26      1 ταπεινωθεῖσα
27      1 ταπεινῶσαι
28      1 ταπεινώσας
29      2 Τάραντα
30      1 Ταραντῖνοι
31      1 Ταραντίνοις
32      3 Ταραντίνους
33      4 Ταραντίνων
34      1 ταραχῇ
35      1 ταραχὴν
36      3 ταραχῆς
37      1 ταραχώδεις
38      1 ταραχωδεστάτους
39      1 τἀργύριον
40      1 ταριχείας
41      6 τάς
42      188 τὰς
43      1 ταττομένοις
44      3 ταῦθ´
45      1 Ταυρομενίου
46      1 Ταυρομενῖται
47      1 Ταυρομενιτῶν
48      2 ταῦρον
49      2 Ταῦρον
50      1 Ταύρου
51      5 ταῦτ´
52      61 ταῦτα
53      6 ταύταις
54      5 ταύτας
55      8 ταύτῃ
56      25 ταύτην
57      27 ταύτης
58      2 ταφὴν
59      1 ταφήν
60      3 ταφῆς
61      2 τάφον
62      2 τάφρον
63      1 τάφρου
64      1 τάφρους
65      1 τάφρῳ
66      1 τάχεσι
67      7 ταχέως
68      2 ταχθεὶς
69      1 τάχισθ´
70      1 τάχιστ´
71      2 τάχιστα
72      14 ταχίστην
73      4 τάχος
74      19 ταχὺ
75      1 τέ
76      144 τε
77      1 Τεγέαν
78      1 Τεγεάτας
79      1 τεθαρρηκότες
80      1 τεθαρρηκώς
81      1 τεθορυβημένοις
82      1 τεθραμμένος
83      2 τείχεσιν
84      1 τείχη
85      1 τειχίσας
86      1 τεῖχος
87      7 τείχους
88      6 τειχῶν
89      3 τέκνα
90      2 τέκνων
91      1 τελεσθέντος
92      1 τελεσθῆναι
93      2 Τελεσφόρον
94      4 Τελεσφόρος
95      2 Τελεσφόρου
96      3 τελευταῖον
97      1 τελευταῖος
98      3 τελευτὴν
99      2 τελευτῆς
100      1 τελευτῆσαι
101      1 τελευτήσαντας
102      3 τελευτήσαντος
103      1 τελευτήσει
104      1 τελευτήσῃ
105      5 τελέως
106      11 τέλος
107      1 τέλους
108      1 τεμένει
109      1 τεμένη
110      1 τεμνόντων
111      1 τέρμα
112      1 τέρψεως
113      13 τεσσαράκοντα
114      8 τέσσαρας
115      1 τέσσαρες
116      2 τεσσαρεσκαίδεκα
117      4 τεσσάρων
118      1 τεταγμένας
119      1 τεταγμένην
120      2 τεταγμένης
121      1 τεταγμένοι
122      1 τεταγμένον
123      5 τεταγμένος
124      5 τεταγμένους
125      1 τεταραγμένους
126      1 τεταριχευμένα
127      1 τετάρτην
128      2 τέταρτον
129      2 τετάχθαι
130      2 τετελευτηκόσιν
131      2 τετελευτηκότας
132      1 τετελευτηκότες
133      1 τετελευτηκότι
134      2 τετελευτηκότων
135      2 τετευχέναι
136      1 τετευχότα
137      1 τετραετῆ
138      1 τετρακισμυρίους
139      1 τετρακισχίλιοι
140      5 τετρακισχιλίους
141      5 τετρακισχιλίων
142      1 τετρακόσια
143      1 τετρακοσίας
144      1 τετρακόσιοι
145      4 τετρακοσίους
146      4 τετρακοσίων
147      1 τετραμμένην
148      1 τετραπόδων
149      1 τετρήρεις
150      2 τέτταρσι
151      2 Τεῦκρον
152      2 τεύξεσθαι
153      1 Τευτάμου
154      2 τέχνην
155      79 τῇ
156      2 τηλικαῦτα
157      1 τηλικαύτῃ
158      3 τηλικαύτην
159      1 τηλικαύτης
160      1 τηλικοῦτ´
161      1 τηλικοῦτον
162      1 τηλικοῦτος
163      1 τηλικούτου
164      2 τηλικούτους
165      1 τηλικούτων
166      838 τὴν
167      22 τήν
168      1 τηνικαῦτα
169      1 τηρεῖν
170      1 τηρήσοντας
171      1 τηρούμενοι
172      1 τηροῦντα
173      1 τηρούντων
174      2 Τῆς
175      539 τῆς
176      5 τί
177      11 τι
178      1 Τίγριδος
179      7 Τίγριν
180      1 Τιλφώσιον
181      1 τιμᾶν
182      1 τιμὰς
183      1 τιμῇ
184      1 τιμὴν
185      1 τιμήν
186      2 τιμῆς
187      1 τιμήσας
188      1 τιμήσειν
189      1 Τιμολεόντιον
190      1 Τιμολέοντος
191      1 Τιμολέων
192      1 τιμώμενοι
193      1 τιμώμενος
194      1 τιμωρήσασθαι
195      1 τιμωρίᾳ
196      4 τιμωρίαν
197      3 τιμωρίας
198      18 τινα
199      6 τινὰ
200      9 τινὰς
201      1 τινάς
202      8 τινας
203      1 τίνες
204      10 τινὲς
205      10 τινες
206      1 τινὶ
207      5 τινι
208      1 τίνος
209      2 τινὸς
210      13 τινος
211      7 τινων
212      12 τις
213      1 τισὶ
214      1 τισι
215      1 τισιν
216      1 τιτρωσκομένων
217      1 τιτρωσκόντων
218      1 Τληπόλεμον
219      1 Τληπόλεμος
220      313 τὸ
221      3 τό
222      1 τόδε
223      1 τοιάδε
224      4 τοιαῦτ´
225      1 τοιαύτας
226      4 τοιαύτην
227      3 τοιαύτης
228      2 τοιγαροῦν
229      1 τοίνυν
230      2 τοιοῦτο
231      1 τοιούτοις
232      5 τοιοῦτον
233      1 τοιούτους
234      3 τοιούτων
235      292 τοῖς
236      2 τόλμα
237      2 τόλμαις
238      1 τολμᾶν
239      1 τόλμης
240      1 τολμῆσαι
241      1 τολμησάντων
242      1 τολμῶντας
243      1 τολμῶντες
244      1 τολμώντων
245      400 τὸν
246      3 τόν
247      1 τόξα
248      1 τόξοις
249      2 τοξόται
250      1 τοξόταις
251      6 τοξότας
252      1 τοξοτῶν
253      5 τόποις
254      16 τόπον
255      5 τόπος
256      4 τόπου
257      12 τόπους
258      2 τόπῳ
259      17 τόπων
260      1 τοσαῦτα
261      2 τοσαύτη
262      1 τοσαύτην
263      1 τοσαύτης
264      3 τοσοῦτο
265      8 τοσοῦτον
266      1 τοσούτῳ
267      22 τότε
268      4 Τοῦ
269      237 τοῦ
270      2 τοὔμπροσθεν
271      8 τοὐναντίον
272      2 τοὐπίσω
273      466 τοὺς
274      11 τούς
275      1 τοῦτ´
276      20 τοῦτο
277      48 τούτοις
278      34 τοῦτον
279      21 τούτου
280      21 τούτους
281      16 τούτῳ
282      66 τούτων
283      1 τραγῳδίαν
284      1 Τράλλεις
285      1 τραπέντος
286      1 τραπέντων
287      1 τραύμασι
288      3 τραυματίαι
289      1 τραυματίαις
290      1 τραυματίαν
291      2 τραυματίας
292      1 τραυματιῶν
293      1 τραυμάτων
294      1 τραχέσι
295      1 τράχηλον
296      1 τραχύτερον
297      7 τρεῖς
298      1 τρεισκαίδεκα
299      1 τρέφειν
300      1 τρεφόμενος
301      1 τρέφουσι
302      1 τρεψάμενοι
303      2 τρεψάμενος
304      1 τρέψασθαι
305      2 τρία
306      10 τριάκοντα
307      1 τριακόσια
308      1 τριακόσιοι
309      8 τριακοσίους
310      3 τριακοσίων
311      2 τριήρεις
312      1 τριήρεσι
313      1 Τριπαραδείσῳ
314      1 τρίπλεθρον
315      1 Τριπόλει
316      2 Τρίπολιν
317      1 τρὶς
318      2 τρισὶ
319      1 τρισὶν
320      2 τρισμύριοι
321      2 τρισχίλιοι
322      11 τρισχιλίους
323      5 τρισχιλίων
324      1 τρίτην
325      1 τρίτης
326      2 τρίτον
327      1 τρίχας
328      6 τριῶν
329      1 Τροίας
330      1 τροπάς
331      1 τροπὴν
332      2 τροπῆς
333      20 τρόπον
334      3 τρόπου
335      7 τρόπῳ
336      1 τροφὰς
337      1 τροφῇ
338      1 τροφῆς
339      1 τρυφὴν
340      1 τρυφῆς
341      1 τυγχάνοντα
342      1 τύπτοντα
343      1 τυραννίδα
344      2 τυραννίδι
345      3 τυραννίδος
346      1 τυραννικῶς
347      1 τύραννοι
348      6 τύραννον
349      2 τύραννος
350      2 τυράννου
351      2 τυράννων
352      3 Τύρον
353      2 Τύρου
354      1 Τυρρηνίας
355      3 Τύρῳ
356      3 τυχεῖν
357      1 τύχῃ
358      3 τύχην
359      1 τύχης
360      1 τυχόντας
361      2 τυχόντες
362      1 τυχόντος
363      1 τυχοῦσα
364      1 τυχοῦσαι
365      1 τυχοῦσαν
366      1 τυχούσης
367      84 τῷ
368      5 Τῶν
369      937 τῶν
370      1 τῶνδε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006