HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

ναῦςTexte grec :

[19,77] Τοῦ δ´ ἔτους τούτου διελθόντος Ἀθήνησι μὲν ἦρχε Πολέμων, ἐν Ῥώμῃ δ´ ὑπῆρχον ὕπατοι Λεύκιος Παπείριος τὸ πέμπτον καὶ Γάιος Ἰούνιος, ἤχθη δὲ καὶ ὀλυμπιὰς κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν ἑβδόμη πρὸς ταῖς ἑκατὸν καὶ δέκα, καθ´ ἣν ἐνίκα στάδιον Παρμενίων Μιτυληναῖος. ἐπὶ δὲ τούτων τῶν χρόνων Ἀντίγονος ἀπέστειλεν εἰς τὴν Ἑλλάδα στρατηγὸν Πτολεμαῖον τοὺς Ἕλληνας ἐλευθερώσοντα, συνέπεμψε δ´ αὐτῷ ναῦς μὲν μακρὰς ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα, Μήδιον ἐπιστήσας ναύαρχον, στρατιώτας δὲ πεζοὺς μὲν πεντακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ πεντακοσίους. ἐποιήσατο δὲ καὶ πρὸς Ῥοδίους συμμαχίαν καὶ προσελάβετο παρ´ αὐτῶν ναῦς ἐξηρτισμένας πρὸς τὸν πόλεμον δέκα πρὸς τὴν τῶν Ἑλλήνων ἐλευθέρωσιν. ὁ δὲ Πτολεμαῖος μετὰ παντὸς τοῦ στόλου καταπλεύσας τῆς Βοιωτίας εἰς τὸν Βαθὺν καλούμενον λιμένα παρὰ μὲν τοῦ κοινοῦ τῶν Βοιωτῶν προσελάβετο στρατιώτας πεζοὺς μὲν δισχιλίους διακοσίους, ἱππεῖς δὲ χιλίους τριακοσίους. μετεπέμψατο δὲ καὶ τὰς ἐξ Ὠρεοῦ ναῦς καὶ τειχίσας τὸν Σαλγανέα συνήγαγεν ἐνταῦθα πᾶσαν τὴν δύναμιν· ἤλπιζε γὰρ προσδέξασθαι τοὺς Χαλκιδεῖς, οἵπερ μόνοι τῶν Εὐβοέων ὑπὸ τῶν πολεμίων ἐφρουροῦντο. ὁ δὲ Κάσανδρος ἀγωνιῶν ὑπὲρ τῆς Χαλκίδος τὴν Ὠρεοῦ πολιορκίαν ἔλυσεν, εἰς δὲ τὴν Χαλκίδα παρῆλθεν καὶ τὰς δυνάμεις μετεπέμπετο. Ἀντίγονος δὲ πυθόμενος περὶ τὴν Εὔβοιαν ἐφεδρεύειν ἀλλήλοις τὰ στρατόπεδα, μετεπέμψατο τὸν Μήδιον εἰς τὴν Ἀσίαν μετὰ τοῦ στόλου, εὐθὺς δὲ καὶ τὰς δυνάμεις ἀναλαβὼν προῆγεν ἐφ´ Ἑλλησπόντῳ κατὰ τάχος, ὡς διαβησόμενος εἰς Μακεδονίαν, ὅπως ἢ μένοντος Κασάνδρου περὶ τὴν Εὔβοιαν αὐτὸς ἔρημον καταλάβῃ Μακεδονίαν τῶν ἀμυνομένων ἢ τῇ βασιλείᾳ βοηθῶν ἀποβάλῃ τὰ κατὰ τὴν Ἑλλάδα πράγματα. ὁ δὲ Κάσανδρος συνιδὼν τὴν ἐπίνοιαν αὐτοῦ Πλείσταρχον μὲν ἀπέλιπεν ἐπὶ τῆς ἐν Χαλκίδι φρουρᾶς, αὐτὸς δὲ μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως ἀναζεύξας Ὠρωπὸν μὲν κατὰ κράτος εἷλε, Θηβαίους δ´ εἰς τὴν αὑτοῦ συμμαχίαν κατέστησεν· πρὸς δὲ τοὺς ἄλλους Βοιωτοὺς ἀνοχὰς ποιησάμενος καὶ καταλιπὼν ἐπὶ τῆς Ἑλλάδος στρατηγὸν Εὐπόλεμον ἀπῆλθεν εἰς Μακεδονίαν, ἀγωνιῶν περὶ τῆς τῶν πολεμίων διαβάσεως. ὁ δ´ Ἀντίγονος ἐπειδὴ κατήντησεν εἰς τὴν Προποντίδα, διεπρεσβεύσατο πρὸς Βυζαντίους, ἀξιῶν μετέχειν τῆς συμμαχίας. παραγενομένων δὲ καὶ παρὰ Λυσιμάχου πρεσβευτῶν καὶ παρακαλούντων μηδὲν ποιεῖν μήτε κατ´ αὐτοῦ μήτε κατὰ Κασάνδρου τοῖς μὲν Βυζαντίοις ἔδοξε μένειν ἐφ´ ἡσυχίας καὶ τηρεῖν τὴν πρὸς ἀμφοτέρους εἰρήνην ἅμα καὶ φιλίαν. ὁ δ´ Ἀντίγονος δυσχρηστούμενος ἐπὶ τούτοις, ἅμα δὲ καὶ τῆς χειμερινῆς ὥρας συγκλειούσης διέδωκε τοὺς στρατιώτας κατὰ πόλιν εἰς τὴν χειμασίαν.

Traduction française :

[19,77] L'année étant révolue, Polémon fut nommé archonte d'Athènes; les Romains élurent consuls Lucius Papirius pour la cinquième fois, et Caïus Junius; on célébra la CXVIIe olympiade, dans laquelle Parménion de Mitylène remporta le prix à la course du stade. Dans cette année, Antigone envoya en Grèce son lieutenant Polémon, pour délivrer les Grecs. Il fit en même temps partir une flotte de cent cinquante vaisseaux longs, sous les ordres du nauarque Médius, et une armée de cinq mille fantassins et de cinq cents cavaliers. Antigone conclut une alliance avec les Rhodiens; il en tira dix bâtiments armés en guerre qu'il envoya également au secours des Grecs. Ptolémée entra avec toute cette flotte dans une rade de Béotie, appelée le Port profond. Là il fut rejoint par un renfort de Béotiens, formé de deux mille deux cents fantassins et de treize cents cavaliers. Enfin il fit venir d'Orée les bâtiments qui s'y trouvaient, et rassembla toutes ses forces dans la ville de Salganée, qu'il fortifia; car il se flattait que les Chalcidiens, les seuls Eubéens qui eussent encore une garnison étrangère, embrasseraient son parti; mais Cassandre, craignant de perdre Chalcis, leva le siége d'Orée et fit de Chalcis le rendez-vous de ses troupes. Dès qu'Antigone apprit que les deux armées étaient à Eubée, en présence l'une de l'autre, il rappela la flotte de Médius en Asie. Il se mit sur-le-champ lui-même à la tête de ses troupes, et s'avança en toute hâte vers l'Hellespont. Antigone se proposait ainsi, ou de s'emparer de la Macédoine, laissée sans défense, pendant que Cassandre resterait en Eubée, ou de faire revenir Cassandre sur ses pas, et de lui abandonner les affaires de la Grèce. Mais Cassandre devinant le plan d'Antigone, laissa à Chalcis une garnison sous le commandement de Plistarque, tandis qu'il se mit lui-même en mouvement avec son armée, emporta d'assaut la ville d'Orope, et fit une alliance avec les Thébains. Après avoir conclu une trêve avec les autres Béotiens, il laissa Eupolémus commandant en Grèce, et revint en Macédoine, attendant avec anxiété l'arrivée des ennemis. Cependant Antigone atteignit la Propontide, et envoya une députation aux Byzantins, pour les solliciter d'entrer dans son parti; mais comme ils avaient en même temps reçu des envoyés de Lysimaque, qui les engageaient à ne se déclarer ni pour ni contre Cassandre, les Byzantins résolurent de rester neutres. Après avoir échoué dans cette négociation, Antigone établit dans les villes ses quartiers d'hiver.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006