HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

ναῦςTexte grec :

[19,74] Ὁ δ´ Ἀντίγονος ἀποτυχὼν ταύτης τῆς ἐπιβολῆς ἐξέπεμψε Τελεσφόρον εἰς Πελοπόννησον, δοὺς αὐτῷ πεντήκοντα ναῦς καὶ στρατιώτας τοὺς ἱκανούς, καὶ τὰς πόλεις ἐλευθεροῦν ἐνετείλατο· τοῦτο γὰρ πράξας ἤλπιζε πίστιν κατασκευάζειν παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ὅτι πρὸς ἀλήθειαν φροντίζει τῆς αὐτονομίας αὐτῶν, καὶ ἅμα γινώσκειν ὑπέλαβε τὰ Κασάνδρου πράγματα. ὁ δὲ Τελεσφόρος ἐπειδὴ τάχιστα κατέπλευσεν εἰς τὴν Πελοπόννησον, ἐπῆλθε τὰς ὑπ´ Ἀλεξάνδρου φρουρουμένας πόλεις καὶ πάσας ἠλευθέρωσε πλὴν Σικυῶνος καὶ Κορίνθου· ἐν ταύταις γὰρ Πολυπέρχων διέτριβεν δυνάμεις ἁδρὰς ἔχων καὶ πιστεύων ταύταις τε καὶ ταῖς τῶν τόπων ὀχυρότησιν. ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις Φίλιππος ὑπὸ Κασάνδρου πεμφθεὶς στρατηγὸς εἰς τὸν πρὸς Αἰτωλοὺς πόλεμον ὡς τάχισθ´ ἧκεν εἰς τὴν Ἀκαρνανίαν μετὰ τῆς δυνάμεως, τὸ μὲν πρῶτον ἐπεχείρει λεηλατεῖν τὴν Αἰτωλίαν, μετ´ ὀλίγον δὲ πυθόμενος Αἰακίδην τὸν Ἠπειρώτην εἰς τὴν βασιλείαν κατεληλυθότα καὶ δύναμιν ἁδρὰν συνηθροικότα ταχέως ὥρμησεν ἐπ´ αὐτόν· ἔσπευδε γὰρ κατ´ ἰδίαν διαγωνίσασθαι πρὶν ἢ συμμίξαι τὴν τῶν Αἰτωλῶν δύναμιν. εὑρὼν δὲ τοὺς Ἠπειρώτας ἑτοίμους εἰς μάχην ἐξ ἐφόδου συνῆψεν εἰς χεῖρας καὶ πολλοὺς μὲν ἀνεῖλεν, οὐκ ὀλίγους δ´ ἐζώγρησεν, ἐν οἷς συνέβαινεν εἶναι καὶ τῶν αἰτίων τῆς τοῦ βασιλέως καθόδου περὶ πεντήκοντα τὸν ἀριθμόν, οὓς δήσας ἀπέστειλε πρὸς Κάσανδρον. τῶν δὲ περὶ τὸν Αἰακίδην ἀθροισθέντων ἐκ τῆς φυγῆς καὶ τοῖς Αἰτωλοῖς συμμιξάντων πάλιν ἐπελθὼν ὁ Φίλιππος μάχῃ ἐκράτησεν καὶ πολλοὺς ἀνεῖλεν, ἐν οἷς ἦν καὶ Αἰακίδης ὁ βασιλεύς. ἐν ὀλίγαις δ´ ἡμέραις τηλικαῦτα ποιήσας προτερήματα κατεπλήξατο πολλοὺς τῶν Αἰτωλῶν ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε τὰς ἀνοχύρους πόλεις ἐκλιπεῖν, εἰς δὲ τὰ δυσβατώτατα τῶν ὀρῶν συμφυγεῖν μετὰ τέκνων καὶ γυναικῶν. καὶ τὰ μὲν περὶ τὴν Ἑλλάδα πραχθέντα τοιοῦτον ἔσχε τὸ τέλος.

Traduction française :

[19,74] Après avoir échoué dans cette entreprise, Antigone envoya vers le Péloponnèse une flotte de cinquante navires et des troupes suffisantes, sous le commandement de Télesphore, qui avait reçu l'ordre de délivrer les villes. Il espérait se concilier la fidélité des Grecs, en leur prouvant qu'il avait réellement à coeur leur indépendance, en même temps il croyait recevoir des nouvelles certaines sur la situation de Cassandre. A son arrivée dans le Péloponnèse, Télesphore délivra toutes les villes des garnisons d'Alexandre, à l'exception de Sicyone et de Corinthe, car ces deux dernières villes étaient occupées par Polysperchon, plein de confiance en ses nombreuses troupes, et en la position forte des lieux. Sur ces entrefaites, Philippe, envoyé par Cassandre pour faire la guerre aux Etoliens, entra rapidement avec son armée dans l'Acarnanie, et commença les hostilités en ravageant le territoire des Étoliens. Apprenant ensuite qu'AEacide, roi des Épirotes, rentré dans ses États, rassemblait des troupes nombreuses, il résolut de marcher contre lui sur-le-champ. Il trouva déjà les Épirotes prêts au combat, et un engagement eut lieu immédiatement. Philippe tua un grand nombre d'ennemis, et fit beaucoup de prisonniers. Parmi ces derniers se trouvaient ceux qui, au nombre de cinquante, avaient fait rentrer le roi dans ses États. Philippe les envoya enchaînés à Cassandre. Cependant les soldats d'AEacide, revenus de leur fuite, s'étaient réunis aux Étoliens. Philippe les attaqua de nouveau, les battit, et en tua une grande partie. Le roi Aeacide se trouva lui-même au nombre des morts. Ainsi, en très peu de jours, Philippe remporta des avantages considérables ; il répandit une telle terreur parmi les Étoliens qu'ils abandonnèrent leur ville et se réfugièrent, avec leurs enfants et leurs femmes, dans les lieux les plus inaccessibles des montagnes. Telle fut l'isue des événements arrivés en Grèce.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006