HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

ξενικῶνTexte grec :

[19,70] Κατὰ δὲ τὴν Σικελίαν οἱ τῶν Συρακοσίων φυγάδες διατρίβοντες ἐν Ἀκράγαντι παρεκάλουν τοὺς προεστηκότας τῆς πόλεως μὴ περιορᾶν Ἀγαθοκλέα συσκευαζόμενον τὰς πόλεις· αἱρετώτερον γὰρ εἶναι πρὸ τοῦ τὸν τύραννον ἰσχυρὸν γενέσθαι διαπολεμεῖν ἑκουσίως ἢ περιμείναντας αὐτοῦ τὴν αὔξησιν ἐξ ἀνάγκης πρὸς ἰσχυρότερον διαγωνίζεσθαι. δοξάντων δ´ αὐτῶν ἀληθῆ λέγειν ὁ μὲν δῆμος τῶν Ἀκραγαντίνων ἐψηφίσατο τὸν πόλεμον καὶ Γελῴους μὲν καὶ Μεσσηνίους εἰς τὴν συμμαχίαν προσελάβοντο, εἰς δὲ τὴν Λακεδαιμονίαν τῶν φυγάδων τινὰς ἐξέπεμψαν, ἐντειλάμενοι πειρᾶσθαι στρατηγὸν ἄγειν τὸν δυνάμενον πραγμάτων ἀφηγήσασθαι· τοὺς γὰρ πολιτικοὺς ὑπώπτευον ὡς ὄντας οἰκείους τυραννίδος, τοὺς δ´ ἔξωθεν ὑπελάμβανον δικαίως ποιήσεσθαι τὴν τῶν ὅλων ἐπιμέλειαν, ἀναμιμνησκόμενοι τῆς Τιμολέοντος τοῦ Κορινθίου στρατηγίας. οἱ δὲ πεμφθέντες ὥς ποθ´ ἧκον εἰς τὴν Λακωνικήν, εὗρον Ἀκρότατον τὸν Κλεομένους τοῦ βασιλέως υἱὸν προσκεκοφότα πολλοῖς τῶν νέων καὶ διὰ τοῦτο ξενικῶν πραγμάτων ὀρεγόμενον. τῶν γὰρ Λακεδαιμονίων μετὰ τὴν πρὸς Ἀντίπατρον μάχην ἀπολυόντων τῆς ἀτιμίας τοὺς ἐκ τῆς ἥττης διασωθέντας μόνος ἐνέστη τῷ δόγματι. διόπερ αὐτὸν συνέβη καὶ τῶν ἄλλων οὐκ ὀλίγοις προσκόψαι, μάλιστα δ´ οἷς ἦν τῶν νόμων τὰ πρόστιμα· οὗτοι γὰρ συστραφέντες πληγάς τε ἐνεφόρησαν αὐτῷ καὶ διετέλουν ἐπιβουλεύοντες. διὰ ταῦτα δὴ ξενικῆς ἡγεμονίας ἐπιθυμῶν ἀσμένως ὑπήκουσε τοῖς Ἀκραγαντίνοις. τὴν δ´ ἀποδημίαν ποιησάμενος ἄνευ τῆς τῶν ἐφόρων γνώμης ἀνήχθη ναυσὶν ὀλίγαις, ὡς διαίρων ἐπ´ Ἀκράγαντος. ἀπενεχθεὶς δ´ ὑπ´ ἀνέμων εἰς τὸν Ἀδρίαν κατῆρε μὲν εἰς τὴν τῶν Ἀπολλωνιατῶν χώραν, καταλαβὼν δὲ τὴν πόλιν πολιορκουμένην ὑπὸ Γλαυκίου τοῦ βασιλέως τῶν Ἰλλυριῶν ἔλυσε τὴν πολιορκίαν, πείσας τὸν βασιλέα συνθήκας ποιήσασθαι πρὸς τοὺς Ἀπολλωνιάτας. ἐντεῦθεν δὲ πλεύσας εἰς Τάραντα καὶ παρακαλέσας τὸν δῆμον συνελευθεροῦν Συρακοσίους, ἔπεισε ψηφίσασθαι ναυσὶν εἴκοσι βοηθεῖν· διὰ γὰρ τὴν συγγένειαν καὶ τὸ τῆς οἰκίας σχῆμα προσένεμον τοῖς λόγοις αὐτοῦ πίστιν τε μεγάλην καὶ βάρος.

Traduction française :

[19,70] En Sicile, les bannis de Syracuse réfugiés à Agrigente engagèrent les magistrats de cette ville à ne pas rester spectateurs tranquilles des entreprises d'Agathocle. Ils leur faisaient comprendre qu'il vaudrait mieux combattre le tyran sans y être provoqué, avant qu'il ne devînt trop puissant, et avant qu'on ne fût obligé forcément à lui faire la guerre. Ces considérations entraînèrent la conviction des citoyens. Le peuple d'Agrigente déclara donc la guerre au tyran : il attira dans son alliance les Géléens ainsi que les Messiniens, et envoya à Lacédémone plusieurs réfugiés chargés de prier les Spartiates de lui fournir un général capable de diriger les affaires. Soupçonnant leurs compatriotes d'être trop enclins à la tyrannie, les Agrigentins pensaient qu'un chef étranger administrerait les affaires avec plus de justice, témoin Timoléon de Corinthe. Arrivés en Laconie, les envoyés rencontrèrent Acrotatus, fils du roi Cléomène; il avait pour ennemis beaucoup de jeunes gens de Sparte, et désirait chercher fortune à l'étranger. Voici l'origine de cette inimitié : Après la victoire d'Antipater, ceux des Macédoniens qui avaient échappé à la défaite furent, par un décret, lavés de la tache d'infamie dont la loi les frappait. Acrotatus seul s'était opposé à ce décret. Cette opposition lui avait aliéné beaucoup de jeunes gens, mais surtout ceux qui avaient joui du bénéfice de la loi. Ligués contre lui, ils le maltraitaient de coups et ne cessaient de lui tendre des piéges. C'est pourquoi Acrotatus désirait servir à l'étranger, et accepta avec joie l'invitation des Agrigentins. Il partit sans le consentement des éphores, emmena avec lui un petit nombre de navires, et se dirigea sur Agrigente. Assailli par une tempête, il fut emporté dans la mer Adriatique et jeté sur le territoire d'Apollonias. Cette ville était alors assiégée par Glaucius, roi des Illyriens. Acrotatus fit lever le siége et engagea le roi à faire un traité de paix avec les Apolloniates. De là il fit voile pour Tarente. Arrivé dans cette ville, il exhorta le peuple à aider les Syracusains à recouvrer leur liberté, et fit décréter un renfort de vingt navires. Acrotatus exerça ainsi une grande influence, due à sa famille et à l'origine qui liait les Tarentins aux Lacédémoniens.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006