HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

γενόμενονTexte grec :

[19,53] Κάσανδρος δὲ συστησάμενος ἱκανὴν δύναμιν ἀνέζευξεν ἐκ τῆς Μακεδονίας, σπεύδων Ἀλέξανδρον τὸν Πολυπέρχοντος ἐκβαλεῖν ἐκ τῆς Πελοποννήσου· οὗτος γὰρ ἦν λοιπὸς μετὰ δυνάμεως τῶν ἀντιπρασσόντων καὶ κατειλήφει πόλεις τε καὶ τόπους ἐπικαίρους. τὴν μὲν οὖν Θεσσαλίαν ἀσφαλῶς διῆλθεν, τὰς δ´ ἐν Πύλαις παρόδους εὑρὼν ὑπ´ Αἰτωλῶν φυλαττομένας μόγις τούτους βιασάμενος παρῆλθεν εἰς τὴν Βοιωτίαν. μεταπεμψάμενος δὲ πανταχόθεν τοὺς διασωζομένους τῶν Θηβαίων ἐνεχείρει κατοικίζειν τὰς Θήβας, ὑπολαβὼν κάλλιστον ἔχειν καιρὸν πόλιν διωνομασμένην καὶ διὰ τὰς πράξεις καὶ διὰ τοὺς παραδεδομένους περὶ αὐτῆς μύθους ἀναστῆσαι καὶ διὰ τὴν εὐεργεσίαν ταύτην τυχεῖν ἀθανάτου δόξης. συμβέβηκε δὲ τὴν πόλιν ταύτην πλείσταις καὶ μεγίσταις κεχρῆσθαι μεταβολαῖς, οὐκ ὀλιγάκις ἀνάστατον γεγενημένην· περὶ ὧν οὐκ ἀνοίκειον ἐν κεφαλαίοις εἰπεῖν. μετὰ γὰρ τὸν ἐπὶ Δευκαλίωνος κατακλυσμὸν Κάδμου κτίσαντος τὴν ἀπ´ αὐτοῦ προσαγορευθεῖσαν Καδμείαν συνῆλθεν ἐπ´ αὐτὴν λαὸς ὃν τινὲς μὲν Σπαρτὸν προσηγόρευσαν διὰ τὸ πανταχόθεν συναχθῆναι, τινὲς δὲ Θηβαγενῆ διὰ τὸ τὴν ἀρχὴν ἐκ τῆς προειρημένης πόλεως ὄντα διὰ τὸν κατακλυσμὸν ἐκπεσεῖν καὶ διασπαρῆναι. τοὺς οὖν τότε κατοικήσαντας ὕστερον Ἐγχελεῖς καταπολεμήσαντες ἐξέβαλον, ὅτε δὴ συνέβη καὶ τοὺς περὶ Κάδμον εἰς Ἰλλυριοὺς ἐκπεσεῖν. μετὰ δὲ ταῦτ´ Ἀμφίονος καὶ Ζήθου κρατησάντων τοῦ τόπου καὶ τότε πρῶτον τὸ ἄστυ κτισάντων, καθάπερ καὶ ὁ ποιητής φησιν «οἳ πρῶτοι Θήβης ἕδος ἔκτισαν ἑπταπύλοιο» τὸ δεύτερον οἱ κατοικήσαντες τὸν τόπον ἐξέπεσον κατελθόντος Πολυδώρου τοῦ Κάδμου καὶ καταφρονήσαντος τῶν πραγμάτων διὰ τὴν γενομένην τῷ Ἀμφίονι περὶ τὰ τέκνα συμφοράν. ἑξῆς δὲ τῶν ἀπογόνων τούτου βασιλευόντων καὶ τῆς ὅλης χώρας ἤδη Βοιωτίας καλουμένης ἀπὸ Βοιωτοῦ τοῦ Μελανίππης μὲν καὶ Ποσειδῶνος υἱοῦ, δυναστεύσαντος δὲ τῶν τόπων, τὸ τρίτον ἐκπίπτουσιν οἱ Θηβαῖοι τῶν ἐξ Ἄργους ἐπιγόνων ἐκπολιορκησάντων τὴν πόλιν. τῶν δ´ ἐκπεσόντων οἱ διασωθέντες κατέφυγον μὲν εἰς Ἀλαλκομενίαν καὶ τὸ Τιλφώσιον ὄρος, τῶν δὲ Ἀργείων ἀποχωρησάντων ἐπανῆλθον εἰς τὴν πατρίδα. μετὰ δὲ ταῦτα κατὰ τὸν Ἰλιακὸν πόλεμον ἐκστρατευσάντων τῶν Θηβαίων εἰς τὴν Ἀσίαν οἱ καταλειφθέντες ἐξέπεσον μετὰ τῶν ἄλλων Βοιωτῶν ὑπὸ Πελασγῶν. οὐκ ὀλίγοις δὲ μετὰ ταῦτα περιπεσόντες συμπτώμασι μόγις μετὰ τετάρτην γενεὰν κατὰ τὸν γενόμενον ἐπὶ τῶν κοράκων χρησμὸν ἀπῆλθον εἰς τὴν Βοιωτίαν καὶ τὰς Θήβας κατῴκησαν. ἀπὸ δὲ τούτων τῶν χρόνων διαμενούσης τῆς πόλεως ἐπ´ ἔτη σχεδὸν ὀκτακόσια καὶ τὸ μὲν πρῶτον τῶν Θηβαίων τοῦ παρ´ αὐτῶν ἔθνους προστάντων, μετὰ δὲ ταῦτα τῆς τῶν Ἑλλήνων ἡγεμονίας ἀμφισβητησάντων Ἀλέξανδρος ὁ Φιλίππου κατὰ κράτος ἐκπολιορκήσας κατέσκαψεν.

Traduction française :

[19,53] Après avoir mis sur pied une armée considérable, Cassandre partit de la Macédoine, empressé d'expulser du Péloponnèse Alexandre, fils de Polysperchon. C'était le seul ennemi qui restât encore avec une armée à sa disposition; il avait pris des villes et des places fortes. Cassandre traversa sans obstacle la Thessalie, mais il trouva les Thermopyles gardées par les Étoliens, et ce ne fut qu'avec peine qu'il parvint à les forcer et à se rendre dans la Béotie. Arrivé dans ce pays, il appela près de lui tous les Thébains qui avaient survécu au désastre de leur ville; il les engagea à relever Thèbes : l'occasion lui paraissait très belle pour faire rebâtir cette ville célèbre par son histoire et ses traditions, enfin pour s'acquérir par un tel bienfait une gloire immortelle. Cette ville avait, en effet, subi de nombreuses et bien grandes révolutions; elle avait été plusieurs fois renversée de fond en comble. Nous allons entrer dans quelques détails à ce sujet. Après le déluge de Deucalion, Cadmus fonda la ville qui, d'après lui, porta le nom de Cadmée. Cette ville fut d'abord habitée par un peuple que quelques historiens appellent Spartos, parce qu'il se composait d'hommes accourus de tous côtés, et que d'autres nomment Thébagène, parce que ce peuple, chassé et dispersé par le déluge, avait tiré son origine de la ville mentionnée. Enfin, les habitants de Cadmée furent plus tard chassés par les Enchéliens, ce qui obligea les Cadméens à se réfugier en Illyrie. Après ces événements, Amphion et Zéthus s'emparèrent de ce lieu et y construisirent pour la première fois la ville de Thèbes, ainsi que l'atteste le poète par ce vers "Ceux qui les premiers jetèrent le fondement de Thèbes aux sept portes". Ces nouveaux habitants furent à leur tour chassés par l'arrivée de Polydore, fils de Cadmus, méprisant le pouvoir d'Amphion, affligé de la perte de ses enfants. Sous le règne des successeurs de Polydore, toute la contrée reçut le nom de Béotie, de Béotus, fils de Mélanippe et de Neptune, qui avait régné dans ce pays; les Thébains furent pour la troisième fois chassés par les Epigones, venus d'Argos, qui prirent la ville d'assaut. Les habitants ainsi expulsés se réfugièrent dans la ville d'Alalcomenia et sur le mont Tilphosium. Après que les Argiens se furent retirés, les Thébains rentrèrent dans leur patrie. Plus tard, pendant que les Thébains étaient partis en Asie, pour la guerre de Troie, le reste des habitants de Thèbes fut chassé ainsi que les autres Béotiens par les Pélasges. Ils essuyèrent ensuite beaucoup d'autres revers, et ce ne fut que très peu de temps après la quatrième génération que, rappelés par l'oracle des corbeaux les habitants rentrèrent en Béotie et se remirent en possession de la ville de Thèbes. Depuis ce temps, cette ville resta debout pendant près de huit cents ans; les Thébains étaient d'abord à la tête de leur nation; ensuite ils disputaient aux autres la suprématie de la Grèce, lorsqu'Alexandre, fils de Philippe, emporta leur ville d'assaut et la détruisit de fond en comble.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006