HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

διεληλυθότεςTexte grec :

[19,50] τοῦ δ´ ἔαρος ἀρχομένου καὶ τῆς ἐνδείας ἀεὶ μᾶλλον αὐξανομένης συνέδραμον πολλοὶ τῶν στρατιωτῶν καὶ τὴν Ὀλυμπιάδα παρεκάλουν αὐτοὺς ἀφεῖναι διὰ τὴν ἀπορίαν. ἡ δὲ οὔτε σιτομετρεῖν αὐτοὺς δυναμένη τὸ παράπαν οὔτε τὴν πολιορκίαν λῦσαι συνεχώρησεν ἀπαλλάττεσθαι. ὁ δὲ Κάσανδρος προσδεξάμενος ἅπαντας τοὺς αὐτομολήσαντας καὶ φιλανθρώπως χρησάμενος διαπέστειλεν ἐπὶ τὰς πόλεις· ἤλπιζε γὰρ παρὰ τούτων πυθομένους τοὺς Μακεδόνας τὴν Ὀλυμπιάδος ἀσθένειαν ἀπελπιεῖν αὐτῆς τὰ πράγματα. οὐ κακῶς δ´ αὐτοῦ στοχασαμένου περὶ τοῦ μέλλοντος οἱ μὲν συναγωνίζεσθαι διεγνωκότες τοῖς πολιορκουμένοις μετενόησαν καὶ πρὸς Κάσανδρον ἀπεχώρησαν, μόνοι δὲ τῶν ἐν Μακεδονίᾳ τὴν εὔνοιαν διεφύλαξαν Ἀριστόνους καὶ Μόνιμος, ὧν Ἀριστόνους μὲν Ἀμφιπόλεως ἐκυρίευεν, ὁ δ´ ἕτερος Πέλλης. ἡ δ´ Ὀλυμπιὰς ὁρῶσα τοὺς μὲν πλείους μεταθεμένους πρὸς Κάσανδρον, τοὺς δ´ ὑπολοίπους τῶν φίλων οὐκ ἰσχύοντας βοηθεῖν, ἐπεχείρησε πεντήρη ναῦν κατασπᾶν καὶ διὰ ταύτης αὑτήν τε καὶ τοὺς φίλους σώζειν. αὐτομόλου δέ τινος τὸ γινόμενον ἀπαγγείλαντος τοῖς πολεμίοις ὁ μὲν Κάσανδρος ἐπιπλεύσας ἐκυρίευσε τοῦ σκάφους, ἡ δ´ Ὀλυμπιὰς ἀπογνοῦσα τὰ καθ´ αὑτὴν πρέσβεις ἐξέπεμψε περὶ διαλύσεων. οἰομένου δὲ δεῖν τοῦ Κασάνδρου τὰ καθ´ αὑτὴν ἐπιτρέπειν μόγις ἔπεισεν ὥστε μόνην ἐξαίρετον λαβεῖν τὴν τοῦ σώματος ἀσφάλειαν. Κάσανδρος δὲ κυριεύσας τῆς πόλεως ἐξέπεμψε τοὺς παραληψομένους τήν τε Πέλλαν καὶ τὴν Ἀμφίπολιν. ὁ μὲν οὖν τῆς Πέλλης κυριεύων Μόνιμος ἀκούσας τὰ συμβάντα περὶ τὴν Ὀλυμπιάδα παρέδωκε τὴν πόλιν· ὁ δ´ Ἀριστόνους τὸ μὲν πρῶτον ἀντέχεσθαι τῶν πραγμάτων διεγνώκει, στρατιώτας τε συχνοὺς ἔχων καὶ προσφάτως εὐημερηκώς· ὀλίγαις γὰρ ἔμπροσθεν ἡμέραις παραταξάμενος πρὸς τὸν Κασάνδρου στρατηγὸν Κρατεύαν τοὺς πλείστους μὲν ἀνεῖλε τῶν ἀντιταχθέντων, αὐτὸν δὲ τὸν Κρατεύαν μετὰ δισχιλίων φυγόντα τῆς Βισαλτίας εἰς Βεδύνδια περιστρατοπεδεύσας ἐξεπολιόρκησε καὶ τὰ ὅπλα παρελόμενος ὑπόσπονδον ἀφῆκε. διὰ δὲ ταῦτα ἐπαιρόμενος καὶ τὸν Εὐμενοῦς θάνατον ἀγνοῶν, ἔτι δὲ τοὺς περὶ Ἀλέξανδρον καὶ Πολυπέρχοντα νομίζων συνεπιλήψεσθαι τὴν Ἀμφίπολιν οὐκ ἔφη παραδώσειν. ἐπεὶ δὲ ἔγραψε πρὸς αὐτὸν Ὀλυμπιὰς ἀπαιτοῦσα τὴν πίστιν καὶ κελεύουσα παραδοῦναι, διαλαβὼν ἀναγκαῖον εἶναι τὸ προστασσόμενον ποιεῖν, τήν τε πόλιν ἐνεχείρισε καὶ τὰ πιστὰ περὶ τῆς ἀσφαλείας ἔλαβεν.

Traduction française :

[19,50] Le printemps commençait et la disette allait en croissant. Beaucoup de soldats supplièrent Olympias de leur accorder la retraite. Olympias, se voyant dans l'impossibilité absolue de leur donner des vivres et de faire lever le siége, accorda leur demande. Ils se rendirent tous dans le camp de Cassandre qui les accueillit avec bienveillance, et les envoya cantonner dans les villes, espérant que les Macédoniens apprendaient ainsi la détresse d'Olympias et se décideraient à abandonner son parti. Ce qu'il avait prévu arriva. Tous ceux qui avaient d'abord résolu de combattre pour les assiégés, passèrent dans le parti de Cassandre. En Macédoine, Aristonoüs et Monimus restèrent seuls fidèles. Aristonoüs était maître d'Amphipolis, et Monimus de Pella. Olympias voyant que presque tout le monde l'abandonnait pour défendre les intérêts de Cassandre, et que le reste de ses amis n'était pas assez fort pour la défendre voulut faire mettre en mer un bâtiment quinquerème et s'y sauver avec ses affidés. Mais un transfuge ayant dénoncé ce projet, Cassandre fit mettre à la voile et s'empara de ce bâtiment. Olympias, désespérant alors de se sauver, envoya à Cassandre des parlementaires pour traiter d'un accommodement. Cassandre, qui croyait d'abord forcer la reine à se rendre à discrétion, ne lui garantit qu'à peine la vie sauve. Cassandre prit possession de la ville et envoya des détachements pour s'emparer de Pella et d'Amphipolis. Monimus, commandant de Pella, instruit du sort d'Olympias, rendit la ville. Mais Aristonoüs, qui avait sous ses ordres une troupe nombreuse, et qui venait de remporter quelques succès, avait résolu de se défendre. En effet, quelques jours auparavant, il avait attaqué Cratevas, un des généraux de Cassandre, lui avait tué beaucoup de monde, et avait obligé Cratevas lui-même de se jeter avec deux mille hommes dans Bedys en Bisaltie où il vint l'assiéger, lui fit mettre bas les armes, et le renvoya par capitulation. Encouragé par ce succès et croyant Eumène encore vivant, se flattant, en outre, qu'Alexandre et Polysperchon viendraient à son secours, Aristonoüs refusa de rendre Amphipolis. Ce ne fut que sur un ordre écrit d'Olympias, qui lui enjoignit l'obéissance, qu'Aristonoüs livra la ville et prit des garanties de sûreté.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006