HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

ἐχόντωνTexte grec :

[19,46] Ἀντίγονος δὲ χειμάζων ἐν τῇ Μηδίᾳ καὶ πυθόμενος Πίθωνα πολλοὺς τῶν ἐν τῇ χειμασίᾳ στρατιωτῶν ἐπαγγελίαις καὶ δωρεαῖς ἰδίους κατασκευάζειν καὶ διανοεῖσθαι νεωτερίζειν, τὴν μὲν ἰδίαν προαίρεσιν ἐπεκρύψατο, προσποιηθεὶς δὲ ἀπιστεῖν τοῖς διαβάλλουσι τούτοις μὲν πολλῶν ἀκουόντων ἐπετίμησεν ὡς διιστάνουσι τὴν φιλίαν, πρὸς δὲ τοὺς ἐκτὸς διέδωκε λόγον ὅτι μέλλει καταλιπεῖν τῶν ἄνω σατραπειῶν στρατηγὸν Πίθωνα καὶ δύναμιν ἱκανὴν τὴν παρέξουσαν τὴν ἀσφάλειαν. ἔγραψε δὲ καὶ πρὸς αὐτὸν ἐπιστολήν, ἀξιῶν ἥκειν τὴν ταχίστην, ὅπως κατὰ πρόσωπον περὶ τῶν ἀναγκαίων κοινολογησάμενος ταχέως τὴν ἐπὶ θάλασσαν κατάβασιν ποιήσηται. ταῦτα δ´ ἐμηχανήσατο σπεύδων τῆς μὲν ἀληθοῦς ὑποψίας αὐτὸν ἀποστῆσαι, πεῖσαι δ´ ὡς σατράπην καταλειφθησόμενον ἐλθεῖν εἰς χεῖρας· μετὰ βίας γὰρ συλλαβεῖν οὐ ῥᾴδιον ἦν ἄνδρα καὶ παρ´ Ἀλεξάνδρῳ προαγωγῆς δι´ ἀρετὴν τετευχότα καὶ κατ´ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν σατράπην μὲν ὄντα τῆς Μηδίας, πεπολιτευμένον δὲ πρὸς ἅπαν τὸ στρατόπεδον. ὁ δὲ Πίθων ἐτύγχανε μὲν ἐν τοῖς ἐσχάτοις μέρεσι τῆς Μηδίας χειμάζων καὶ πλῆθος ἤδη διεφθαρκὼς τῶν ἐπαγγελλομένων συναποστήσεσθαι, γραφόντων δ´ αὐτῷ τῶν φίλων περὶ τῶν Ἀντιγόνου προαιρέσεων καὶ μεγάλας ὑπογραφόντων ἐλπίδας ἐξαπατηθεὶς κεναῖς προσδοκίαις ἧκε πρὸς Ἀντίγονον. ὁ δὲ κυριεύσας τοῦ σώματος καὶ κατηγορίαν ποιησάμενος ἐν τοῖς μετέχουσι τοῦ συνεδρίου ῥᾳδίως κατεδίκασε καὶ παραχρῆμα ἀπέκτεινεν. συναγαγὼν δὲ τὸ στρατόπεδον εἰς ἕνα τόπον σατράπην μὲν ἀπέδειξε τῆς Μηδίας Ὀροντοβάτην Μῆδον, στρατηγὸν δὲ Ἱππόστρατον, ἔχοντα πεζοὺς μὲν ξένους τρισχιλίους πεντακοσίους. αὐτὸς δὲ ἀναλαβὼν τὴν δύναμιν παρῆλθεν εἰς Ἐκβάτανα. ἐνταῦθα δὲ παραλαβὼν ἀσήμου ἀργύρου τάλαντα πεντακισχίλια προῆγεν ἐπὶ τῆς Περσίδος, οὔσης τῆς ἀναβάσεως ὡς ἂν εἴκοσιν ἡμερῶν εἰς τὸ βασίλειον, ὃ καλεῖται Περσέπολις.

Traduction française :

[19,46] Antigone occupait ses quartiers d'hiver dans la Médie, lorsqu'il apprit que Python cherchait à corrompre ses soldats par des promesses ou des présents, et méditait un projet de révolte. Antigone feignit de n'ajouter aucune foi aux dénonciateurs; il leur reprocha, en présence de beaucoup de monde, de vouloir rompre des liens d'amitié. En même temps, il fit répandre au dehors le bruit qu'il allait laisser à Python le commandement militaire des satrapies supérieures avec un corps d'armée suffisant pour s'y maintenir en sécurité. Il écrivit aussi à Python une lettre dans laquelle il l'invitait à se rendre le plus tôt possible auprès de lui, afin qu'ils pussent s'entendre verbalement sur leurs intérîts communs, et descendre promptement vers les côtes. Antigone employa cette ruse afin d'écarter tout soupçon, et de persuader Python, laissé satrape du pays, de venir le trouver. Il n'était guère possible d'employer la force pour arrêter un homme aussi remarquable, dont le mérite avait déjà été apprécié par Alexandre, et qui, alors satrape de la Médie, avait rendu de grands services à l'armée. Python se trouvait aux frontières de la Médie, où il avait établi ses cantonnements d'hiver ; il avait déjà gagné, par la séduction, un grand nombre de partisans, lorsque ses amis l'informèrent par écrit des intentions d'Antigone, et lui firent concevoir les plus grandes espérances. Séduit par ces vaines promesses, il se rendit auprès d'Antigone. Celui-ci se saisit de Python, et le fit traduire devant un conseil de guerre. Python fut condamné sans difficulté et exécuté sur-le-champ. Antigone réunit ensuite ses troupes en un seul camp; il nomma le Mède Orontobate satrape de la Médie, et Hippostrate chef militaire, commandant trois mille cinq cents fantassins mercenaires. Quant à lui, il se rendit à Ecbatane à la tête de son armée, et prit dans le trésor cinq mille talents d'argent non monnayé. Il se dirigea ensuite vers la Perse, et eut encore vingt jours de marche à faire pour atteindre la résidence de Persépolis.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006