HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

πεζοὶTexte grec :

[19,16] Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις Ἄτταλος καὶ Πολέμων καὶ Δόκιμος, ἔτι δὲ Ἀντίπατρος καὶ Φιλώτας, οἱ μετὰ τῆς Ἀλκέτου δυνάμεως ἁλόντες ἡγεμόνες, ἐφυλάττοντο μὲν ἔν τινι φρουρίῳ καθ´ ὑπερβολὴν ὀχυρῷ, ἀκούσαντες δὲ τοὺς περὶ τὸν Ἀντίγονον εἰς τὰς ἄνω σατραπείας ποιεῖσθαι τὴν πορείαν, νομίζοντες εὔθετον ἔχειν καιρόν, ἔπεισάν τινας τῶν τηρούντων αὐτοὺς λῦσαι, κυριεύσαντες δὲ ὅπλων ἐπέθεντο τῇ φυλακῇ περὶ μέσας νύκτας. αὐτοὶ μὲν οὖν ὀκτὼ τὸν ἀριθμὸν ὄντες, τηρούμενοι δὲ ὑπὸ στρατιωτῶν τετρακοσίων, διαφέροντες δὲ ταῖς τόλμαις καὶ ταῖς εὐχειρίαις διὰ τὴν μετ´ Ἀλεξάνδρου στρατείαν Ξενοπείθη μὲν τὸν φρούραρχον συναρπάσαντες ὑπὲρ τὸ τεῖχος ἔρριψαν, σταδιαῖον ἐχούσης τῆς πέτρας ὕψος, τῶν δ´ ἄλλων τοὺς μὲν κατασφάξαντες, τοὺς δὲ ἐκβαλόντες ἐνεπύρισαν τὰς οἰκίας. τῶν δ´ ἔξωθεν καραδοκούντων προσελάβοντο τὸν ἀριθμὸν εἰς πεντήκοντα. τοῦ δὲ φρουρίου σίτου τε πλῆθος καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων ἔχοντος ἐβουλεύοντο πότερον χρὴ μένειν καὶ χρῆσθαι τῇ τῶν τόπων ὀχυρότητι, καραδοκοῦντας τὴν παρ´ Εὐμενοῦς βοήθειαν, ἢ φυγόντας τὴν ταχίστην ἀλᾶσθαι κατὰ τὴν χώραν, καιροτηροῦντας τὰς μεταβολάς. γιγνομένης δὲ πλείονος ἀντιλογίας Δόκιμος μὲν ἐκχωρεῖν συνεβούλευεν, οἱ δὲ περὶ τὸν Ἄτταλον οὐκ ἔφασαν δυνήσεσθαι κακοπαθεῖν διὰ τὴν ἐν τοῖς δεσμοῖς γενομένην κακουχίαν. τούτων δὲ πρὸς ἀλλήλους διισταμένων ἔφθασαν ἐκ τῶν σύνεγγυς φρουρίων συνδραμόντες στρατιῶται πεζοὶ μὲν πλείους τῶν πεντακοσίων, ἱππεῖς δὲ τετρακόσιοι, χωρὶς δὲ τούτων ἐκ τῶν ἐγχωρίων ἄλλοι παντοδαποὶ πλείους τῶν τρισχιλίων, οἳ στρατηγὸν ἐξ ἑαυτῶν καταστήσαντες περιεστρατοπέδευσαν τὸ χωρίον. παραδόξως δὲ πάλιν αὐτῶν κατακλεισθέντων Δόκιμος μὲν κατάβασίν τινα κατανοήσας ἀφύλακτον διεπρεσβεύσατο πρὸς τὴν Ἀντιγόνου γυναῖκα Στρατονίκην, οὖσαν πλησίον τῶν τόπων, καὶ δεύτερος διὰ ταύτης ἐκπηδήσας αὐτὸς μὲν οὐκ ἔτυχε πίστεως, ἀλλ´ εἰς φυλακὴν παρεδόθη, ὁ δὲ συγκαταβὰς αὐτῷ καθηγησάμενος τοῖς πολεμίοις ἀνήγαγεν εἰς τὸ χωρίον οὐκ ὀλίγους καὶ κατελάβετο μίαν τῶν ὀρθίων πετρῶν. οἱ δὲ περὶ τὸν Ἄτταλον πολὺ λειπόμενοι τοῖς πλήθεσι διὰ τὰς ἀρετὰς ἀντείχοντο καὶ καθ´ ἡμέραν ἀγωνιζόμενοι διεκαρτέρουν· πολιορκηθέντες δὲ ἐνιαυτὸν καὶ μῆνας τέσσαρας ἥλωσαν κατὰ κράτος.

Traduction française :

[19,16] Pendant que ces choses se passaient, les généraux, Attalus, Polémon, Docimus, Antipater et Philotas, faits prisonniers après la défaite de l'armée d'Acétas, étaient détenus dans une place extrêmement forte. En apprenant qu'Antigone se dirigeait vers les satrapies supérieures, ces généraux crurent l'occasion favorable pour séduire quelques gardiens, et s'échappèrent de la captivité. Mis en possession de quelques armes, ils attaquèrent vers minuit la garnison, forte de quatre cents hommes ; ils n'étaient qu'au nombre de huit, mais d'une bravoure et d'une habileté dont ils avaient donné des preuves pendant les campagnes d'Alexandre. Ils se saisirent d'abord de Xénopithès, commandant de la garnison, et le jetèrent par-dessus le mur de pierre d'un stade de hauteur. Quant aux soldats, ils massacrèrent les uns, expulsèrent les autres de leurs baraques, auxquelles ils mirent le feu, et firent entrer une cinquantaine de leurs partisans qui attendaient au dehors. La forteresse étant abondamment approvisionnée de vivres et de munitions de guerre, ils délibérèrent entre eux s'ils fallait garder cette place en attendant l'arrivée des secours d'Eumène, ou s'il ne valait pas mieux prendre immédiatement la fuite, errer dans la campagne et attendre les événements. Après plusieurs discours pour et contre, Docimus émit l'avis de se retirer ; mais Attalus fut d'opinion qu'il était impossible de supporter les fatigues d'une vie errante après avoir si longtemps souffert dans la captivité. Pendant que ces généraux délibéraient ainsi entre eux, une troupe, composée de plus de cinq cents fantassins et de quatre cents cavaliers, accourut des places voisines, et, renforcée par plus de trois mille indigènes commandés par leur propre chef, cerna la forteresse. C'est ainsi que ces généraux furent de nouveau bloqués dans cette forteresse. Mais Docimus ayant découvert un passage non gardé, envoya un message à la femme d'Antigone, Stratonice, qui se trouvait dans le voisinage, et lui-même, suivi d'un seul compagnon, s'enfuit par ce sentier; mais le secret fut éventé, et Docimus fut remis en prison. Quant à son compagnon, il servit de guide aux ennemis, en introduisit un grand nombre dans la forteresse, et occupa un des rochers sur lesquels elle était assise. Quoique bien inférieur en force, Attalus se soutint par son courage et opposa journellement aux attaques de l'ennemi une résistance opiniâtre. Enfin, après un siége d'un un et quatre mois, la place fut prise de vive force.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006