HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

ὑπολελειμμένηνTexte grec :

[19,109] ὁ δ´ Ἀμίλκας ὁρῶν κατισχυομένους τοὺς ἑαυτοῦ καὶ τῶν Ἑλλήνων ἀεὶ πλείους παρεισπίπτοντας εἰς τὴν παρεμβολὴν ἐπέστησε τοὺς σφενδονήτας τοὺς ἐκ τῶν Βαλιαρίδων νήσων, ὄντας οὐκ ἐλάττους τῶν χιλίων. οὗτοι δὲ συνεχεῖς καὶ μεγάλους λίθους ἀφιέντες πολλοὺς μὲν ἐτραυμάτιζον, οὐκ ὀλίγους δὲ καὶ τῶν βιαζομένων ἀπέκτεινον, τῶν δὲ πλείστων τὰ σκεπάζοντα τῶν ὅπλων συνέτριβον· οἱ γὰρ ἄνδρες οὗτοι μναιαίους λίθους βάλλειν εἰωθότες μεγάλα συμβάλλονται πρὸς νίκην ἐν τοῖς κινδύνοις, ὡς ἂν ἐκ παίδων παρ´ αὐτοῖς τῆς ἐν ταῖς σφενδόναις γυμνασίας διαπονουμένης. τούτῳ δὲ τῷ τρόπῳ τοὺς Ἕλληνας ἐκ τῆς παρεμβολῆς ἐκβαλόντες ἐκράτησαν. πάλιν δὲ οἱ περὶ τὸν Ἀγαθοκλέα κατ´ ἄλλους τόπους προσβολὰς ἐποιοῦντο καὶ δὴ τῆς παρεμβολῆς ἤδη κατὰ κράτος ἁλισκομένης κατέπλευσε τοῖς Καρχηδονίοις δύναμις ἐκ Λιβύης ἀνέλπιστος. διὸ καὶ ταῖς ψυχαῖς πάλιν θαρρήσαντες οἱ μὲν ἐκ τῆς παρεμβολῆς κατὰ στόμα ἐκινδύνευον, οἱ δὲ παρόντες ἐπὶ τὴν βοήθειαν κύκλῳ περιίσταντο τοὺς Ἕλληνας. ὧν τιτρωσκομένων παραδόξως ἡ μὲν μάχη ταχὺ παλίντροπος ἐγένετο, ἔφευγον δ´ οἱ μὲν εἰς τὸν Ἱμέραν ποταμόν, οἱ δ´ εἰς τὴν παρεμβολήν. τεσσαράκοντα σταδίους δ´ ἐχούσης τῆς ἀποχωρήσεως καὶ ταῦτα σχεδὸν πάσης πεδινῆς οὔσης ἐπεδίωκον οἱ τῶν βαρβάρων ἱππεῖς, οὐκ ἔλασσον ὄντες πεντακισχιλίων. διὸ καὶ συνέβη τὸν μεταξὺ τόπον νεκρῶν πληρωθῆναι, πολλὰ συμβαλλομένου καὶ τοῦ ποταμοῦ πρὸς τὴν τῶν Ἑλλήνων ἀπώλειαν· ὑπὸ κύνα γὰρ οὔσης τῆς ὥρας καὶ τοῦ διωγμοῦ περὶ μέσον ἡμέρας γινομένου οἱ πολλοὶ τῶν φευγόντων διά τε τὸ καῦμα καὶ τὴν ἐκ τῆς φυγῆς κακοπάθειαν ἔκδιψοι γιγνόμενοι λάβρως ἔπινον, καὶ ταῦθ´ ἁλυκοῦ τοῦ ῥεύματος ὄντος. διόπερ οὐκ ἐλάττους τῶν ἐν τῷ διωγμῷ σφαγέντων εὑρέθησαν παρὰ τὸν ποταμὸν τετελευτηκότες ἄτρωτοι. ἔπεσον δ´ ἐν τῇ μάχῃ ταύτῃ τῶν μὲν βαρβάρων περὶ πεντακοσίους, τῶν δ´ Ἑλλήνων οὐκ ἐλάττους ἑπτακισχιλίων.

Traduction française :

[19,109] Cependant Amilcar, voyant ses troupes vivement repoussées par les Grecs, qui pénétraient de plus en plus dans l'enceinte du camp, fit avancer les frondeurs baléares au nombre de mille environ. Ceux-ci lancèrent une grêle de pierres énormes, blessèrent beaucoup d'assaillants et en tuèrent plusieurs, en brisant les armes défensives; car ces frondeurs sont habitués à lancer des pierres du poids d'une mine, exercés qu'ils sont depuis leur enfance à ce genre de talent, et leur secours contribua beaucoup à la victoire. Ce sont eux qui repoussèrent les Grecs hors du camp et l'emportèrent. Mais Agathocle avait commencé l'attaque également sur d'autres points, et il allait déjà se rendre maître du camp, lorsque les Carthaginois reçurent de la Libye un secours inattendu qui ranima leur courage. Pendant que les Carthaginois combattaient de front pour la défense de leur camp, les renforts arrivés à leur secours enveloppèrent les Grecs qui furent ainsi fort maltraités. Aussitôt la bataille prit une autre tournure : les Grecs s'enfuirent; les uns gagnèrent les bords du fleuve Himéra, les autres se retirèrent dans leur camp, qui était à quarante stades de distance; et là, comme ils avaient une vaste plaine à parcourir, les fuyards furent facilement atteints par la cavalerie des Barbares, forte d'au moins cinq mille hommes. Aussi tout cet espace fut-il couvert de morts, et le fleuve lui-même semblait avoir conspiré la perte des Grecs. On était à l'époque de la canicule; cette poursuite avait lieu vers midi : un grand nombre de fuyards, épuisés par les fatigues, la chaleur et la soif, se désaltéraient avidement avec l'eau de ce fleuve, qui est salée comme celle de la mer. On compta donc sur le champ de bataille autant d'hommes morts pour avoir bu de cette eau, que de soldats tombés sous le fer de l'ennemi. Les Barbares perdirent dans cette bataille environ cinq cents hommes, tandis que les Grecs en perdirent au moins sept mille.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006