HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

διαβολαῖςTexte grec :

[19,107] Ἀγαθοκλῆς δὲ τὰς τῶν Καρχηδονίων δυνάμεις ὁρῶν ὑπερεχούσας τῶν ἑαυτοῦ διέλαβε τῶν τε φρουρίων οὐκ ὀλίγα μεταθήσεσθαι πρὸς τοὺς Φοίνικας καὶ τῶν πόλεων ὅσαι προσέκοπτον αὐτῷ. μάλιστα δ´ εὐλαβεῖτο περὶ τῆς τῶν Γελῴων, πυνθανόμενος ἐν τῇ τούτων χώρᾳ πάσας εἶναι τὰς τῶν πολεμίων δυνάμεις. ἐγένετο δ´ αὐτῷ περὶ τοῦτον τὸν χρόνον καὶ περὶ τὸν στόλον οὐ μικρὸν ἐλάσσωμα· τῶν γὰρ νεῶν εἴκοσιν ἐπὶ τὸν πορθμὸν ὑποχείριοι τοῖς Καρχηδονίοις κατέστησαν σὺν αὐτοῖς ἀνδράσιν. οὐ μὴν ἀλλὰ κρίνας τὴν τῶν Γελῴων πόλιν ἀσφαλίσασθαι φρουρᾷ, φανερῶς οὐκ ἐτόλμα δύναμιν εἰσαγαγεῖν, ἵνα μὴ φθάσαι συμβῇ τοὺς Γελῴους προφάσεως δεομένους καὶ τὴν πόλιν ἀποβάλῃ μεγάλας ἀφορμὰς αὐτῷ παρεχομένην. ἀπέστειλεν οὖν κατ´ ὀλίγους τῶν στρατιωτῶν ὡς ἐπί τινας χρείας, ἕως ὅτου συνέβη τῷ πλήθει πολὺ προτερῆσαι τῶν πολιτικῶν. μετ´ ὀλίγον δὲ καὶ αὐτὸς παραγενόμενος προδοσίαν ἐνεκάλεσε καὶ μετάθεσιν τοῖς Γελῴοις, εἴτε καὶ κατ´ ἀλήθειαν αὐτῶν διανοηθέντων τι πρᾶξαι τοιοῦτον, εἴτε καὶ ψευδέσι διαβολαῖς φυγάδων πεισθεὶς ἢ καὶ χρημάτων βουλόμενος εὐπορῆσαι, καὶ ἀπέσφαξε τῶν Γελῴων πλείους τῶν τετρακισχιλίων καὶ τὰς οὐσίας αὐτῶν ἀνέλαβε. προσέταξε δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις Γελῴοις πᾶσι τά τε νομίσματα καὶ τὸν ἄσημον ἄργυρόν τε καὶ χρυσὸν ἀνενεγκεῖν, διαπειλησάμενος τιμωρήσασθαι τοὺς ἀπειθήσαντας. ταχὺ δὲ πάντων πραξάντων τὸ προσταχθὲν διὰ τὸν φόβον χρημάτων τε πλῆθος ἤθροισε καὶ πᾶσι τοῖς ταττομένοις ὑφ´ ἑαυτὸν δεινὴν ἐνεποίησε κατάπληξιν. δόξας δ´ ὠμότερον κεχρῆσθαι τοῦ καθήκοντος τοῖς Γελῴοις τοὺς μὲν ἀποσφαγέντας εἰς τὰς ἐκτὸς τῶν τειχῶν τάφρους συνέχωσεν, ἐν δὲ τῇ πόλει τὴν ἱκανὴν φρουρὰν ἀπολιπὼν ἀντεστρατοπέδευσε τοῖς πολεμίοις.

Traduction française :

[19,107] En présence de ces forces considérables des Carthaginois, Agathocle comprit que beaucoup de garnisons qu'il entretenait dans les villes, mécontentes de lui, passeraient, à la première occasion, dans le parti des Phéniciens, et il craignait surtout la défection des Géléens dont le territoire était occupé par toutes les forces de l'ennemi. Pour comble d'inquiétude, sa flotte venait alors d'éprouver un échec considérable : vingt de ses navires, stationnés dans le détroit, étaient tombés, avec tout leur équipage, au pouvoir des Carthaginois. Mais comme il savait de quelle importance serait pour lui l'occupation de Géla, au moyen d'une forte garnison, il ne perdit pas cet objet de vue : mais il n'osa point y introduire de troupes ouvertement, afin qu'il ne donnât pas aux Géléens un prétexte pour justifier leur rébellion, et qu'il ne perdit pas une ville qui devait lui fournir de grandes ressources. Agathocle y fit donc entrer les soldats en quelque sorte un à un, comme pour des affaires particulières, jusqu'à ce qu'enfin leur nombre dépassât de beaucoup celui des citoyens. Bientôt après, Agathocle y entra lui-même, et accusa les Géléens de trahison et de révolte; soit que les Géléens s'en fussent réellement rendus coupables, soit que cette accusation eût été basée sur le rapport calomnieux des bannis, soit que le vrai motif fût de s'emparer des richesses de la ville, quoi qu'il en soit, Agathocle fit mettre à mort plus de quatre mille Géléens, et confisqua leurs biens. Il ordonna ensuite aux autres Géléens de lui apporter, sous peine de mort, tout l'argent et l'or non monnayé en leur possession. La crainte fit promptement exécuter cet ordre; Agathocle amassa ainsi d'immenses richesses et répandit la terreur parmi les populations soumises à son autorité. Cependant, comme il reconnut lui-même qu'il avait traité les Géléens avec trop de cruauté, il fit enterrer les morts dans des fosses creusées en dehors des murs, et, après avoir laissé dans la ville une garnison suffisante, il vint camper en face de l'ennemi.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006