HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

παραθαλαττίωνTexte grec :

[15,90] 90. Ἐπ' ἄρχοντος δ' ᾿AEHIOVΑθήνησι Μόλωνος ἐν ῾Ρώμῃ κατεστάθησαν ὕπατοι Λεύκιος Γενούκιος καὶ Κόιντος Σερουίλιος. ἐπὶ δὲ τούτων οἱ τὴν παράλιον οἰκοῦντες τῆς ᾿Ασίας ἀπέστησαν ἀπὸ Περσῶν, καί τινες τῶν σατραπῶν καὶ στρατηγῶν ἐπαναστάντες πόλεμον ἐξήνεγκαν πρὸς ᾿Αρταξέρξην. (2) Ὁμοίως δὲ τούτοις καὶ Ταχὼς ὁ βασιλεὺς τῶν Αἰγυπτίων κρίνας πολεμεῖν τοῖς Πέρσαις, ναῦς τε κατεσκεύασε καὶ πεζὰς δυνάμεις ἤθροισεν. Πολλοὺς δὲ ξενολογήσας ἐκ τῶν ῾Ελληνίδων πόλεων ἔπεισε καὶ Λακεδαιμονίους συμμαχεῖν· οἱ γὰρ Σπαρτιᾶται πρὸς ᾿Αρταξέρξην ἀλλοτρίως εἶχον διὰ τὸ τοὺς Μεσσηνίους ὁμοίως τοῖς ἄλλοις ῞Ελλησιν ὑπὸ τοῦ βασιλέως εἰς τὴν κοινὴν εἰρήνην κατατετάχθαι. Τηλικαύτης δὲ συνδρομῆς κατὰ τῶν Περσῶν γενομένης, καὶ ὁ βασιλεὺς παρεσκευάζετο τὰ πρὸς τὸν πόλεμον. (3) Ὑπὸ γὰρ τὸν αὐτὸν καιρὸν ἔδει πρός τε τὸν τῶν Αἰγυπτίων βασιλέα πολεμεῖν καὶ (πρὸς) τὰς κατὰ τὴν ᾿Ασίαν ῾Ελληνίδας πόλεις καὶ Λακεδαιμονίους καὶ τοὺς τούτων συμμάχους σατράπας καὶ στρατηγούς, τοὺς ἄρχοντας μὲν τῶν παραθαλαττίων τόπων, συντεθειμένους δὲ κοινοπραγίαν· ὧν ἦσαν ἐπιφανέστατοι ᾿Αριοβαρζάνης μὲν ὁ τῆς Φρυγίας σατράπης, ὃς καὶ Μιθριδάτου τελευτήσαντος τῆς τούτου βασιλείας κεκυριευκὼς ἦν, Μαύσωλος δὲ Καρίας δυναστεύων καὶ πολλῶν ἐρυμάτων καὶ πόλεων ἀξιολόγων κυριεύων, ὧν ἑστίαν καὶ μητρόπολιν συνέβαινεν εἶναι τὴν ῾Αλικαρνασσόν, ἔχουσαν ἀκρόπολιν ἀξιόλογον καὶ τὰ τῆς Καρίας βασίλεια, πρὸς δὲ τούτοις ᾿Ορόντης μὲν τῆς Μυσίας σατράπης, Αὐτοφραδάτης δὲ Λυδίας· τῶν δὲ ᾿Ιώνων ἄνευΛύκιοί τε καὶ Πισίδαι καὶ Παμφύλιοι καὶ Κίλικες, ἔτι δὲ καὶ Σύροι καὶ Φοίνικες καὶ σχεδὸν πάντες οἱ παραθαλάσσιοι. (4) Τηλικαύτης δ' οὔσης ἀποστάσεως, τὸ μὲν ἥμισυ τῶν προσόδων τῷ βασιλεῖ κατελέλυτο, τὸ δὲ λοιπὸν οὐχ ἱκανὸν ἦν εἰς τὰς τοῦ πολέμου χρείας.

Traduction française :

[15,90] MOLON étant archonte d'Athènes on nomma pour consuls à Rome, L. Genutius et Q. Servilius. Les peuples de l'Asie voisins de la mer entreprirent de se soustraire à l'empire des Perses ; quelques-uns des satrapes et des commandants établis en ces provinces par le Roi Artaxerxès se révoltèrent contre lui. (2) En ce même temps Tachos roi d'Égypte arma contre les Perses et prépara contre eux un grand nombre de vaisseaux et de troupes de terre. Il attira à son parti et engagea dans son alliance plusieurs villes grecques et principalement Lacédémone. Les Spartiates étaient en particulier très mécontents de ce que le Roi avoir toujours insisté à faire comprendre les Messéniens dans la paix générale qu'il avait souvent proposée. Cette conspiration des Grecs contre les Perses engagea le Roi à faire de son côté les préparatifs convenables pour en prévenir les effets. (3) Il fallait armer en même temps, contre le Roi d'Égypte, contre les villes Grecques de l'Asie, contre les Lacédémoniens et contre ses propres satrapes ou commandants des provinces maritimes, devenus alors alliés de ses ennemis. Les plus considérables étaient Ariobarzane satrape de la Phrygie, qui à la mort de Mithridate s'était saisi de son royaume, Mausole gouverneur de la Carie et par là maître d'un grand nombre de villes et de forteresses, dont la principale était Halicarnasse munie d'une citadelle qui la rendait la capitale et le centre de la Carie ; et enfin Orontas et Autophradates, le premier satrape de la Mysie et le second de la Lydie. Les provinces de l'Ionie qui se soulevèrent avec eux furent la Lycie, la Pisidie, la Pamphylie, la Cilicie, la Syrie, la Phénicie, en un mot presque toutes les provinces maritimes. (4) Une défection si prodigieusement étendue faisait perdre au Roi la moitié de ses revenus et le reste ne suffisait point pour les frais de la guerre qu'il avait à soutenir.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005