HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

ἐδολοφονήθηTexte grec :

[15,62] 62. Κατὰ δὲ τὴν Πελοπόννησον Λακεδαιμόνιοι μὲν Πολύτροπον στρατηγὸν ἐξέπεμψαν εἰς τὴν ᾿Αρκαδίαν, ἔχοντα πολιτικοὺς μὲν ὁπλίτας χιλίους, φυγάδας δ' ᾿Αργείων καὶ Βοιωτῶν πεντακοσίους. Οὗτος δὲ παρελθὼν εἰς ᾿Ορχομενὸν τὸν ᾿Αρκαδικὸν παρεφύλαττε τὴν πόλιν ταύτην, οἰκείως διακειμένην πρὸς τοὺς Σπαρτιάτας. (2) Λυκομήδης δ' ὁ Μαντινεύς, στρατηγὸς ὢν τῶν ᾿Αρκάδων, παραλαβὼν τοὺς καλουμένους ἐπιλέκτους, ὄντας πεντακισχιλίους, ἧκεν ἐπὶ τὸν ᾿Ορχομενόν. Προαγαγόντων δὲ τὴν δύναμιν Λακεδαιμονίων ἐκ τῆς πόλεως ἐγένετο μάχη καρτερά, καθ' ἣν ὅ τε στρατηγὸς τῶν Λακεδαιμονίων ἀνῃρέθη καὶ τῶν ἄλλων εἰς διακοσίους· οἱ δὲ λοιποὶ συνεδιώχθησαν εἰς τὴν πόλιν. (3) Οἱ δὲ ᾿Αρκάδες, καίπερ νενικηκότες, ὅμως εὐλαβοῦντο τὸ βάρος τῆς Σπάρτης, καὶ καθ' αὑτοὺς οὐχ ὑπέλαβον δυνήσεσθαι τοῖς Λακεδαιμονίοις διαπολεμεῖν. Διὸ καὶ παραλαβόντες ᾿Αργείους τε καὶ ᾿Ηλείους, τὸ μὲν πρῶτον πρέσβεις ἀπέστειλαν εἰς τὰς ᾿Αθήνας, ἀξιοῦντες συμμαχίαν ποιήσασθαι κατὰ τῶν Σπαρτιατῶν, ὡς δ' οὐδεὶς αὐτοῖς προσεῖχε, διαπρεσβευσάμενοι πρὸς τοὺς Θηβαίους ἔπεισαν αὐτοὺς συμμαχίαν συνθέσθαι κατὰ τῶν Λακεδαιμονίων. (4) Εὐθὺς οὖν οἱ Βοιωτοὶ τὴν δύναμιν ἐξῆγον, προσλαβόμενοι συμμάχους Λοκρούς τε καὶ Φωκεῖς. Οὗτοι μὲν οὖν προῆγον ἐπὶ τὴν Πελοπόννησον, βοιωταρχούντων ᾿Επαμεινώνδου καὶ Πελοπίδου· τούτοις γὰρ οἱ ἄλλοι βοιωτάρχαι παρεκεχωρήκεισαν ἑκουσίως τῆς στρατηγίας διά τε τὴν σύνεσιν καὶ τὴν ἀνδρείαν τῶν ἀνδρῶν. (5) Ὡς δὲ κατήντησαν ἐπὶ τὴν ᾿Αρκαδίαν, ἧκον πρὸς αὐτοὺς πανδημεὶ οἵ τε ᾿Αρκάδες καὶ ᾿Ηλεῖοι καὶ ᾿Αργεῖοι καὶ οἱ ἄλλοι σύμμαχοι πάντες. ἀθροισθέντων δὲ πλειόνων ἢ πεντακισμυρίων, οἱ μὲν ἡγεμόνες αὐτῶν συνεδρεύσαντες ἔγνωσαν ἐπ' αὐτὴν βαδίζειν τὴν Σπάρτην καὶ πᾶσαν τὴν Λακωνικὴν πορθῆσαι.

Traduction française :

[15,62] XVI. A L'ÉGARD du Péloponnèse, les Lacédémoniens envoyèrent en Arcadie Polytrope à la tête de mille hoummes de leur propre ville bien armés et de cinq cents bannis d'Argos ou de Béotie. Ce général étant venu à Orchomène d'Arcadie, ville qui affectionnait les Spartiates, il la mit en état de défense. (2) Mais Lycomède de Mantinée chef des troupes d'Arcadie se fit suivre de ses soldats d'élite, qui formaient un corps particulier de cinq mille hommes et marcha du côté d'Orchomène. Les Lacédémoniens vinrent à sa rencontre et il se donna un combat très vif, où ces derniers perdirent leur général et deux cents hommes avec lui. Le vainqueur poursuivant le reste le fit rentrer incessamment dans la ville d'où ils étaient sortis. (3) Cependant les Arcadiens quoique victorieux en cette occasion, rappelant en leur mémoire la grande puissance où ils avaient vu Lacédémone, ne se crurent pas en état de soutenir seuls contre elle une guerre de quelque durée. C'est pourquoi s'étant unis avec ceux d'Argos et de l'Élide, ils envoyèrent des ambassadeurs à Athènes pour prier cette république de les recevoir en alliance contre Sparte : mais étant refusés de ce côté-là, ils s'adressèrent aux Thébains qui acceptèrent leur offre. (4) Aussitôt les Thébains prenant avec eux leurs associés de la Locride et de la Phocide, se mirent en marche du côté du Péloponnèse sous la conduite d'Épaminondas et de Pélopidas. Car les autres béotarques leurs associés, par la haute estime qu'ils avaient de la valeur de ces deux chefs, se démirent volontairement de toute l'autorité qu'ils auraient dû partager avec eux. (5) Ce corps d'armée eut à peine touché les confins de l'Arcadie que les troupes de cette province aussi bien que celle d'Argos, de l'Élide et de toutes les villes associées vinrent s'y joindre. Enfin cette réunion, chose mémorable pour la Grèce, mit ensemble plus de cinquante mille hommes. On résolut dans le conseil de guerre de marcher droit à Sparte et de ravager en passant toute la Laconie.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005