HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VII

Liste du vocabulaire (ordre alphabétique)


ο  =  333 formes différentes pour 1695 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Numéro d'ordre, fréquences d'attestations & formes
1      2
2      147
3      18
4      11
5      1 ὀγδοήκοντα
6      1 ὀγδοηκοστῷ
7      2 ὁδὸν
8      1 ὁδούς
9      3 ὁδοὺς
10      1 Ὀδυσσείᾳ
11      1 Ὀδυσσεὺς
12      2 Ὀδυσσέως
13      1 ὅθεν
14      1 ὀθνείᾳ
15      1 ὀθνείοις
16      5 Οἱ
17      196 οἱ
18      6 οἵ
19      4 οἳ
20      1 οἵα
21      7 οἷα
22      1 οἶδ´
23      1 οἶδε
24      2 οἶδεν
25      1 οἴεσθε
26      1 οἴεται
27      3 οἴκαδε
28      2 οἰκείᾳ
29      2 οἰκεῖα
30      2 οἰκεῖν
31      1 οἰκείοις
32      1 οἰκεῖον
33      1 οἰκείως
34      1 οἰκήσεις
35      1 οἰκήσοντι
36      1 οἰκῆται
37      1 οἰκήτορας
38      1 οἰκίᾳ
39      3 οἰκίαν
40      3 οἰκίας
41      1 οἰκίσαντες
42      1 οἰκιστὰς
43      4 οἰκιῶν
44      1 οἶκον
45      1 οἰκοῦμεν
46      1 οἰκτειρόντων
47      1 οἶκτος
48      2 οἴκτους
49      1 οἰκτρὰς
50      2 οἶμαι
51      1 οἰμωγὴ
52      2 οἶνον
53      1 οἷοί
54      4 οἴομαι
55      1 οἰόμεθ´
56      5 οἰόμεθα
57      4 οἰόμενοι
58      3 οἰόμενος
59      2 οἰομένων
60      7 οἷον
61      2 οἷόν
62      4 οἴονται
63      2 οἷος
64      1 Οἷος
65      2 οἵου
66      47 οἷς
67      1 οἴσετε
68      1 οἴσομεν
69      1 οἰχήσεσθαι
70      1 ὀκτὼ
71      1 ὀκτωκαίδεκα
72      2 ὅλα
73      1 ὅλαις
74      4 ὄλεθρον
75      1 ὀλέθρῳ
76      1 ὀλέθρων
77      4 ὅλην
78      4 ὅλης
79      3 ὀλίγα
80      1 Ὀλίγαις
81      2 ὀλίγαις
82      1 ὀλιγαρχία
83      1 ὀλιγαρχίαν
84      1 ὀλιγαρχίας
85      1 ὀλιγαρχικὸν
86      1 ὀλιγαρχικῶν
87      1 ὀλιγαρχικώτεροι
88      1 ὀλίγας
89      3 ὀλίγην
90      1 ὀλίγης
91      2 ὀλίγοι
92      6 ὀλίγοις
93      4 ὀλίγον
94      4 ὀλίγου
95      3 ὀλίγων
96      1 ὀλιγωρεῖν
97      1 ὀλιγωρία
98      1 ὀλιγωρίαν
99      2 ὁλκάδας
100      1 ὁλκάδες
101      1 ὁλκάδων
102      1 ὁλοσχερῆ
103      1 ὅλου
104      1 ὀλοφυρμοὺς
105      1 ὀλοφυρόμενοι
106      1 ὀλοφυρόμενος
107      4 ὀλυμπιάδος
108      1 Ὀλυμπίασί
109      1 Ὀλυμπίασι
110      1 Ὀμβρικοί
111      1 Ὀμβρικῶν
112      1 ὅμηρον
113      4 Ὅμηρος
114      1 Ὁμήρου
115      1 ὅμιλος
116      1 ὁμογνώμονας
117      1 ὁμοδούλοις
118      1 ὁμοθυμαδὸν
119      7 ὅμοια
120      4 ὁμοίας
121      1 ὅμοιόν
122      1 ὅμοιον
123      1 ὁμοίους
124      2 ὁμοίως
125      1 ὁμολογεῖτε
126      1 ὁμολογῆσαι
127      1 ὁμολογήσετε
128      2 ὁμολογίαι
129      1 ὁμολογίαις
130      5 ὁμολογίας
131      1 ὁμολογιῶν
132      1 ὁμολογούμενον
133      1 ὁμολογούντων
134      1 ὁμολογοῦσι
135      1 ὁμονοῆσαι
136      1 ὁμόνοια
137      3 ὁμονοίᾳ
138      2 ὁμόνοιαν
139      3 ὁμονοίας
140      1 ὁμονοοῦσαν
141      1 ὀμόσαντας
142      1 ὀμόσαντες
143      9 ὁμόσε
144      1 ὁμότιμοι
145      2 ὁμοῦ
146      1 ὀμωμοκόσιν
147      2 ὅμως
148      3 ὂν
149      5 ὃν
150      2 ὄναρ
151      1 ὀνειδίσαι
152      1 ὀνειδισμοῖς
153      1 ὀνείρατα
154      6 ὄνομα
155      1 ὀνομάζων
156      3 ὀνόματος
157      5 ὄντα
158      5 ὄντας
159      10 ὄντες
160      2 ὄντι
161      1 ὅντινα
162      3 ὄντος
163      5 ὄντων
164      2 ὅπερ
165      1 Ὀπικοῖς
166      12 ὅπλα
167      2 ὁπλισμὸν
168      1 ὁπλισμῶν
169      1 ὁπλίταις
170      1 ὁπλιτῶν
171      4 ὅπλοις
172      2 ὅπλων
173      1 ὅποι
174      1 ὁποίαις
175      1 ὁποίας
176      2 ὁπόσα
177      1 ὁπότ´
178      6 ὁπότε
179      4 ὅπως
180      1 ὁπωσδήποτε
181      1 ὁρᾶν
182      1 ὁρᾷς
183      1 ὁρᾶτε
184      2 ὀργαί
185      1 ὀργαῖς
186      2 ὀργάς
187      2 ὀργὰς
188      4 ὀργῇ
189      2 ὀργήν
190      1 ὀργὴν
191      3 ὀργῆς
192      1 ὀργιασμοὺς
193      1 ὀρέγεται
194      1 ὄρει
195      1 ὄρεσι
196      1 ὄρη
197      1 ὀρθὴν
198      1 ὀρθότριχες
199      2 ὄρθρον
200      1 ὀρθῶς
201      1 ὁρίζεται
202      1 ὁρίσαντα
203      1 ὁρκίους
204      2 ὅρκοις
205      1 ὅρκον
206      1 ὅρκου
207      3 ὅρκους
208      1 ὅρκων
209      1 ὁρμάς
210      1 ὁρμήσαντες
211      1 ὁρμίζεται
212      1 ὁρμίσας
213      1 ὅρους
214      1 ὀρχεῖσθαι
215      3 ὀρχήσεως
216      1 ὄρχησιν
217      2 ὄρχησις
218      2 ὀρχηστὴν
219      1 ὀρχηστῆρες
220      1 ὀρχηστὴς
221      4 ὀρχηστῶν
222      1 ὁρῶμεν
223      3 ὁρῶν
224      1 ὁρῶντα
225      1 ὁρῶντας
226      4 ὁρῶντες
227      1 ὁρῶσι
228      15 ὃς
229      2 ὅς´
230      22 ὅσα
231      1 ὁσάκις
232      3 ὅσας
233      2 ὅσην
234      1 ὅσης
235      1 ὅσια
236      1 ὅσιον
237      7 ὅσοι
238      9 ὅσον
239      3 ὅσος
240      1 ὅσου
241      4 ὅσους
242      1 ὅστις
243      1 ὁστισοῦν
244      1 ὅσῳ
245      6 ὅσων
246      5 ὅτ´
247      15 ὅταν
248      7 ὅτε
249      64 ὅτι
250      2 Ὅτι
251      1 ὁτιδήποτε
252      3 ὁτιοῦν
253      2 ὁτουδήτινος
254      1 ὀττείας
255      1 ὅτῳ
256      99 οὐ
257      1 Οὐ
258      1 οὔ
259      15 οὗ
260      1 Οὐαλέριον
261      4 Οὐαλέριος
262      2 Οὐαλερίου
263      25 οὐδ´
264      1 οὐδαμόθι
265      18 οὐδὲ
266      2 οὐδείς
267      4 οὐδεὶς
268      5 οὐδεμίαν
269      2 οὐδεμιᾶς
270      19 οὐδὲν
271      3 οὐδέν
272      1 οὐδένα
273      4 οὐδενὶ
274      6 οὐδενὸς
275      1 οὐδενός
276      3 οὐδέποτε
277      1 οὐδέτερον
278      1 οὐδετέρου
279      1 Οὐέλιτραι
280      2 Οὐελίτρας
281      12 οὔθ´
282      1 οὐθεὶς
283      22 οὐθὲν
284      2 οὐθέν
285      1 οὐθέν´
286      1 οὐθένα
287      2 οὐθενὶ
288      1 Οὐθενὸς
289      6 οὐθενὸς
290      1 Οὐισέλλιος
291      107 οὐκ
292      1 οὔκ
293      8 οὐκέτι
294      1 οὐλαῖς
295      1 οὐλοχύτας
296      41 οὖν
297      1 Οὐολοῦσκοι
298      3 Οὐολούσκων
299      1 Οὐολτοῦρνος
300      7 οὔπω
301      1 οὐρανὸν
302      17 οὓς
303      1 Οὓς
304      6 οὖσα
305      1 οὖσαι
306      2 οὖσαν
307      1 οὔσῃ
308      1 οὔσης
309      2 οὖσι
310      4 οὐσίας
311      1 οὐσῶν
312      30 οὔτ´
313      47 οὔτε
314      2 οὗτοί
315      14 οὗτοι
316      1 οὗτός
317      7 οὗτος
318      1 οὑτοσὶ
319      4 οὕτω
320      12 οὕτως
321      31 οὐχ
322      8 οὐχὶ
323      2 ὀφειλομένην
324      1 ὀφθαλμοὺς
325      1 ὄφλῃ
326      1 ὀχληρὸς
327      3 ὄχλον
328      3 ὄχλος
329      1 ὄχλους
330      1 ὄχλῳ
331      1 ὀψὲ
332      2 ὄψεις
333      1 ὄψιν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007