HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre IX

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ο  =  208 formes différentes pour 1038 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
9 ἄλλο
1 ἐκεῖνό
2 ἐκεῖνο
33 ἀπὸ
4 ὑπό
81 ὑπὸ
21 πρὸ
1 Τὸ
4 τό
301 τὸ
2 ἀπεφήνατο
1 ἐδύνατο
1 διεπράξατο
2 ἐδέξατο
1 ἀπεδείξατο
2 ἤρξατο
1 ὠρύξατο
1 διεσπᾶτο
1 συνήρατο
1 ᾐτιάσατο
6 ἐποιήσατο
1 ἠρνήσατο
2 διεχρήσατο
1 ἐκτήσατο
1 κατεστήσατο
3 ἐχαρίσατο
1 κατεψηφίσατο
6 ἐψηφίσατο
1 ἀπωμόσατο
1 ἀνεπαύσατο
4 ἐπαύσατο
1 μετεστρατοπεδεύσατο
1 ἐψεύσατο
2 ἀπεώσατο
1 ἀνίστατο
1 ὑφίστατο
1 ἐτρέψατο
2 ἥψατο
1 ἀπεκρύψατο
1 ἐπηγάγετο
1 ἠπείγετο
1 ἔθετο
1 ἐπείθετο
1 ἐπύθετο
1 ἀνεκαίετο
1 ἐκαίετο
2 ἀφίκετο
1 ἡλίσκετο
1 ἀνεβάλετο
1 ἐβάλετο
1 προείλετο
1 ἠγγέλλετο
1 ἐγίγνετο
4 ἐξεγένετο
1 προσεγένετο
27 ἐγένετο
2 ἐφαίνετο
11 ἐγίνετο
1 ἐτράπετο
1 ὑπελείπετο
2 εἵπετο
1 ἐπεφέρετο
1 παρεκελεύετο
1 διελύετο
2 κατεγράφετο
1 ἀπεμάχετο
1 ἐμάχετο
1 ἐνεδέχετο
1 εἴχετο
1 ἤρχετο
1 ἠνέσχετο
1 ᾤχετο
1 ᾤετο
1 ὥρμητο
1 ἐχρῆτο
1 δύναιτο
1 ἄρξαιτο
1 χρήσαιτο
1 ψηφίσαιτο
7 ἡγεῖτο
1 ἐδεῖτο
3 ἐποιεῖτο
1 προσέκειτο
1 ἀνεκαλεῖτο
1 ἐπεκαλεῖτο
1 προὐκαλεῖτο
1 διενοεῖτο
1 ὑπηρετεῖτο
1 ἐκληρουχεῖτο
1 βούλοιτο
3 γένοιτο
1 ἐδέδοκτο
1 μετηνέγκαντο
1 ἠνέγκαντο
1 ἀπεκρίναντο
1 διεπράξαντο
3 ἐτάξαντο
1 ἀπεδείξαντο
1 ἤρξαντο
1 ἐξωρύξαντο
1 ἤραντο
4 ἐξειργάσαντο
1 κατειργάσαντο
1 εἰργάσαντο
1 παρεσκευάσαντο
1 κατεδήσαντο
4 ἐποιήσαντο
1 ἀντεμηχανήσαντο
1 ἐχρήσαντο
1 ἐχρήσαντό
1 ᾐτήσαντο
1 ἐκτήσαντο
1 κατεστήσαντο
1 ἐσπείσαντο
2 ηὐλίσαντο
1 ἐκομίσαντο
2 ἠγωνίσαντο
2 ἐψηφίσαντο
1 μετεστρατοπεδεύσαντο
1 ἀντεστρατοπεδεύσαντο
1 ἐταμιεύσαντο
1 ἐπεκηρυκεύσαντο
1 ἐβουλεύσαντο
1 ἐστρατεύσαντο
1 κατελύσαντο
2 ἀπεώσαντο
1 ἐκαρπώσαντο
1 ἐκληρώσαντο
1 ὠχυρώσαντο
1 ἐνίσταντο
1 ἐτρέψαντο
1 ἐπέθεντο
3 ἔθεντο
1 ἀπενέγκαιντο
1 καταλύσαιντο
1 ἐνέκειντο
1 πύθοιντο
1 ἀφέλοιντο
1 ἀνεκλάοντο
1 ἐπήγοντο
1 ἠπείγοντο
1 ἀναγκάζοντο
1 ἐλογίζοντο
1 ἀπεκομίζοντο
1 ἠγωνίζοντο
1 ἀνεσώζοντο
1 ἐπείθοντο
2 ἀφίκοντο
1 ἀνείλοντο
1 ἠγγέλλοντο
3 ἐβούλοντο
1 κατελαμβάνοντο
8 ἐγένοντο
4 ἐγίνοντο
4 ἀπετράποντο
1 ἐτράποντο
1 ὑπελείποντο
1 ἐλείποντο
1 ᾔροντο
1 συνεφύροντο
1 εὕροντο
1 ἐσκήπτοντο
1 ἀπηλλάττοντο
1 ἐνεδύοντο
1 διεπρεσβεύοντο
1 ἐπεκηρυκεύοντο
1 ἐπεκελεύοντο
1 παρεκελεύοντο
1 κατεγράφοντο
7 ἐμάχοντο
1 ἐξεδέχοντο
3 ἠνείχοντο
1 ἀντείχοντο
1 ἤρχοντο
3 ὑπέσχοντο
4 ᾤχοντο
2 ἀπώλλυντο
1 ὠθοῦντο
4 ἐποιοῦντο
1 ἠγριοῦντο
2 προὐκαλοῦντο
1 ἐκυκλοῦντο
1 ἀφικνοῦντο
2 ᾐτοῦντο
3 ᾐτιῶντο
2 ἐπειρῶντο
1 διεχρῶντο
2 ἐχρῶντο
1 διετέθρυπτο
2 διέφθαρτο
1 συνήθροιστο
1 διελέλυτο
1 παρερρήγνυτο
1 ἐπεδείκνυτο
1 διώμνυτο
2 ἠναντιοῦτο
1 τοῦτό
33 τοῦτο
1 Τοῦτο
6 αὐτὸ
1 αὐτό
4 ταὐτὸ
1 κατανάλωτο
17 δύο
176
3
8
15
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/01/2007