HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre IX

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ι  =  988 formes différentes pour 3977 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
1 βλάβαι
1 δωρεαί
1 δωρεαὶ
1 συνδιεφθάρθαι
1 τιμᾶσθαι
1 ἀμύνασθαι
1 δέξασθαι
1 ἄρξασθαι
3 συνάρασθαι
1 ἄρασθαι
1 βιάσασθαι
1 αἰτιάσασθαί
1 ἀνασκευάσασθαι
1 ἀποσκευάσασθαι
1 ἀπολογήσασθαι
1 παραμυθήσασθαι
4 ποιήσασθαι
1 τιμωρήσασθαι
1 καταστήσασθαι
1 ἀγωνίσασθαι
2 σφετερίσασθαι
1 διαλύσασθαι
1 ἀναλύσασθαι
1 ἐκλύσασθαι
1 ἀπολύσασθαι
3 ἐπανορθώσασθαι
1 οἰκειώσασθαι
3 ἀνασώσασθαι
1 ἀπανίστασθαι
1 παρεσκευάσθαι
1 ἅψασθαί
1 καταλαβέσθαι
1 προσαγαγέσθαι
1 σπένδεσθαι
1 βιάζεσθαι
1 ἐξετάζεσθαι
1 ὑβρίζεσθαι
1 ἐπιψηφίζεσθαι
2 σώζεσθαι
1 καταθέσθαι
1 τίθεσθαι
2 ἀποθέσθαι
1 προβαλέσθαι
1 ὑπερβαλέσθαι
1 παραβάλλεσθαι
1 ἀπολέσθαι
1 βούλεσθαι
1 πυνθάνεσθαι
1 γίγνεσθαι
15 γενέσθαι
1 παραγενέσθαι
1 ἀποφαίνεσθαι
1 γίνεσθαι
1 ἀπελαύνεσθαι
2 ἀμύνεσθαι
1 τραπέσθαι
1 ἐκτρέπεσθαι
1 ἕπεσθαί
1 λείπεσθαι
2 φέρεσθαι
2 συμφέρεσθαι
5 ἔσεσθαι
1 ἔσεσθαί
1 δεήσεσθαι
1 μεθήσεσθαι
1 ἐπιθήσεσθαι
1 σωθήσεσθαι
2 ποιήσεσθαι
1 λήσεσθαι
2 χρήσεσθαι
1 ἀναστήσεσθαί
1 ἐξοίσεσθαι
1 ἐξελεύσεσθαι
1 ἐπελεύσεσθαι
1 φυλάττεσθαι
1 πράττεσθαί
1 ἀγορεύεσθαι
1 ἐκπορεύεσθαι
1 ἐμπορεύεσθαι
1 ἐμφύεσθαι
1 μάχεσθαι
3 δέχεσθαι
3 ἄρχεσθαι
1 καταλήψεσθαι
1 μεμνῆσθαι
1 ἡττῆσθαι
3 ἡγεῖσθαι
1 δεῖσθαι
5 ποιεῖσθαι
1 διακεῖσθαι
1 ἀνακαλεῖσθαι
1 ἐπιτελεῖσθαι
1 ὠφελεῖσθαι
1 πλεῖσθαι
1 πολεμεῖσθαι
1 ἐπαινεῖσθαί
1 συναρεῖσθαι
1 λοιδορεῖσθαι
1 ψηφοφορεῖσθαι
1 συκοφαντεῖσθαι
1 ἀφεῖσθαι
1 βεβουλεῦσθαι
1 λελύσθαι
1 ἀποδείκνυσθαι
1 ἐπικυροῦσθαι
1 ἐκπεπολεμῶσθαι
1 τεταπεινῶσθαι
1 σεσῶσθαι
1 τεθράφθαι
1 ἐπιτετάχθαι
1 ἴδιαι
2 λιτανεῖαι
1 ὑπατεῖαι
1 μαντεῖαί
1 βραχεῖαι
1 ἐκκλησίαι
2 θυσίαι
1 τραυματίαι
1340 καὶ
3 Καὶ
9 καί
1 συνθῆκαι
1 φυλετικαὶ
2 συμπλοκαὶ
1 μεγάλαι
3 πάλαι
3 ἀποστεῖλαι
1 πολλαὶ
1 βολαὶ
1 προσβολαὶ
1 κέχρημαι
1 διανεῖμαι
1 διανεῖμαί
1 διαλέγομαι
1 πείθομαι
1 οἴομαι
3 βούλομαι
1 φαίνομαι
1 παρέξομαι
1 ἕξομαι
1 καταδρομαὶ
1 ποιήσομαι
1 χρήσομαι
1 παύσομαι
1 λελείψομαι
1 ἀποδείκνυμαι
1 ἀγωνιοῦμαι
1 ποιοῦμαι
1 ἀναιροῦμαι
1 παραιτοῦμαι
1 διιστάναι
4 εἰδέναι
2 ἐξεληλυθέναι
1 ἀπεληλυθέναι
1 ἐξιέναι
1 ἀπιέναι
1 ἰέναι
1 ἐξητακέναι
1 τεθνηκέναι
1 συγκεχωρηκέναι
1 ἡμαρτηκέναι
1 δεδοικέναι
1 ἐοικέναι
2 ἀπολωλέναι
1 ποιησάμεναι
1 ἀποθέμεναι
1 δεόμεναι
1 γινόμεναι
1 λειπόμεναι
1 παρεσκευασμέναι
1 ἐπιτελούμεναι
5 γεγονέναι
3 εἰληφέναι
1 αἱρεθῆναι
1 ἐκβληθῆναι
1 ἐπαγγελθῆναι
1 ἀναγκασθῆναι
2 ἐπιτελεσθῆναι
1 πεισθῆναι
1 κατασεισθῆναι
1 λοχισθῆναι
1 ἀκουσθῆναι
1 γνωσθῆναι
1 διεκπορευθῆναι
1 καταλειφθῆναι
1 ἐγκαταλειφθῆναι
1 ἀπολειφθῆναι
1 ἐπικυρωθῆναι
1 σωθῆναι
1 ἀνατραπῆναι
3 διαφθαρῆναι
1 ἀναστῆναι
2 παραστῆναι
1 καταστῆναί
2 ἀποστῆναι
1 θεῖναι
2 προσθεῖναι
3 ὑπομεῖναι
1 συνεῖναί
3 ἐξεῖναι
3 παρεῖναι
1 ἀφεῖναι
1 κρῖναι
50 εἶναι
1 εἶναί
1 διδόναι
1 ἐκδιδόναι
1 ἐνδιδόναι
2 προδιδόναι
3 ἀποδεικνύναι
1 δοῦναι
4 παραδοῦναι
2 ἀποδοῦναι
3 ἁλῶναι
1 καταγνῶναι
1 πρᾶξαι
1 περικαταρρῆξαι
1 ἐπιδεῖξαι
1 ἀποδεῖξαι
1 συμμῖξαι
2 εἶξαι
1 ἄρξαι
1 καταβοαὶ
1 ἀστραπαὶ
2 ὁσημέραι
1 βεβαιότεραι
2 ἀμφότεραι
1 σκληραί
1 σπεῖραι
1 μακραὶ
1 ἀγοραί
1 διαφοραὶ
1 ἐᾶσαι
1 μετριάσαι
1 ἀναγκάσαι
1 ἐξελάσαι
1 πᾶσαι
1 σύμπασαι
1 ἐπιτελέσαι
1 συντελέσαι
1 ἀπολέσαι
1 μέσαι
2 ποιῆσαι
1 ἐκπολιορκῆσαι
1 χωρῆσαι
1 παραχωρῆσαι
1 συγχωρῆσαι
2 κρατῆσαι
1 κρατῆσαί
1 ἀπαναστῆσαι
1 ἀναστῆσαι
2 καταστῆσαι
1 κληρουχῆσαι
1 ἀφανίσαι
1 ὅσαι
3 παῦσαι
1 καταπαῦσαι
2 προβουλεῦσαι
1 προνομεῦσαι
1 θεραπεῦσαί
1 ἀποθεραπεῦσαι
1 ἀναγορεῦσαί
1 κατοπτεῦσαι
1 λῦσαι
1 διαλῦσαι
2 καταλῦσαι
1 ὠμοτοκοῦσαί
1 τίκτουσαι
1 ἔχουσαι
1 μετασχοῦσαι
1 κατορθῶσαι
1 βεβαιῶσαι
1 νικῶσαι
1 ταπεινῶσαι
1 ἐξημερῶσαι
1 κυρῶσαι
2 Ἀντιᾶται
1 δύναται
1 ἀνίσταται
1 ἵσταται
1 λέγεται
1 σπένδεται
1 ψηφίζεται
1 τίθεται
1 ὑποτίθεταί
1 ὑποτίθεται
1 ἵεται
1 ἱκέται
1 τιτρώσκεται
1 ἀγγέλλεται
1 βούλεται
3 φαίνεται
3 ἐπιφαίνεται
16 γίνεται
3 γίνεταί
1 φέρεται
1 αἴρεται
1 συμβήσεται
2 ἡγήσεται
1 ὑγιασθήσεται
1 διαλυθήσεται
2 γενήσεται
1 διαστήσεται
1 παύσεται
1 εἰσελεύσεται
1 ἁλώσεται
1 βλάπτεται
1 καταλύεται
1 προέρχεταί
1 εἰσέρχεται
1 ἐξηγηταὶ
1 τετόλμηται
8 γένηται
2 ἐγγένηται
1 διαφέρηται
1 προαιρῆται
1 εἴρηται
1 εἴρηταί
1 μερίσηται
1 ἐπιτρέφηται
1 ἡγεῖται
1 ποιεῖται
1 πολιορκεῖται
1 καλεῖται
1 κοσμεῖται
1 ἀφαιρεῖται
4 πολῖται
1 ὀρώρυκται
1 δύνανται
1 ἐφίστανται
1 ὑφίστανται
1 τίθενται
1 πεποίηνται
1 ὀρέγονται
1 δίδονται
1 ἀποδίδονται
1 δέονται
1 ἐργάζονται
1 ἀναγκάζονται
1 οἴονται
1 βούλονται
4 καταλαμβάνονται
1 φαίνονταί
2 ἐπιφαίνονται
6 γίνονται
1 γίνονταί
1 τρέπονται
1 ἀποτρέπονται
1 βρονταὶ
1 φέρονται
1 ἔσονται
1 θήσονται
1 μεθήσονται
1 προκαταληφθήσονται
1 τιμωρήσονται
1 στήσονται
1 ἐπανορθώσονται
1 ἀνακρούονταί
1 ὑποδέχονται
1 ἀπόλλυνται
1 ὠθοῦνται
1 ποιοῦνται
1 ἀντιποιοῦνται
1 κυκλοῦνταί
2 ἀφαιροῦνται
1 αἰτοῦνται
1 ἀποθῶνται
1 ἀφίκωνται
1 ἐπιβάλωνται
2 γένωνται
1 εὕρωνται
1 δέχωνται
1 ἔχωνται
1 ὑπόσχωνται
3 δημόται
10 ἔσται
1 ἀπόλλυται
1 μηνυταί
3 ἀποδείκνυται
1 πυργοῦταί
1 στρατιῶται
1 στρατιῶταί
1 παρασκευαί
1 ἀνοχαὶ
1 ἀρχαί
1 ἀρχαὶ
1 συνάψαι
4 ἐπιτρέψαι
1 ἀναρρῖψαι
2 πέμψαι
3 τυραννίδι
1 ἐλπίδι
3 πατρίδι
1 φροντίδι
1 τουδὶ
1 πασσυδὶ
5 ἀεὶ
1 ἀεί
1 ἄγει
5 δεῖ
9 ἔδει
1 συνῄδει
1 ἀναγκάζει
1 διεξῄει
1 ἀντεπεξῄει
1 ἐξῄει
1 εἰσῄει
1 μετῄει
1 πάθει
1 ἔθει
10 πλήθει
2 παρεβοήθει
1 πείθει
1 ἐτίθει
2 ἠκολούθει
2 ἐνσείει
2 ποιεῖ
2 ἐποίει
1 αἰεὶ
3 αἰεί
1 πελέκει
8 ἐκεῖ
2 μήκει
1 ἐτεθνήκει
1 προσήκει
2 διειστήκει
2 περιειστήκει
1 παρειστήκει
1 ἀφειστήκει
2 ἀδικεῖ
1 ἐνοικεῖ
1 οἰκεῖ
2 δοκεῖ
6 ἐδόκει
1 ἀπαρκεῖ
1 ἤρκει
2 ἀποθνήσκει
3 συνεκάλει
1 ἐκάλει
4 ἀσφαλεῖ
1 πλημμελεῖ
4 τέλει
1 διετέλει
2 φιλεῖ
2 μέλλει
26 πόλει
9 δυνάμει
1 ἐκόσμει
1 καταλαμβάνει
2 σπάνει
2 ἐγεγόνει
6 τάξει
1 ἕξει
2 ἥξει
2 ὑπάρξει
1 αὔξει
1 ἀνατρέπει
1 ἐπιτρέπει
9 ἐπεὶ
2 Ἐπεὶ
1 καταλείπει
1 πέμπει
1 λυπεῖ
1 ἐλύπει
1 ἐλιπάρει
2 μέρει
1 συμφέρει
1 εἰσφέρει
1 ἐξαιρεῖ
1 ὄρει
2 ἐφρούρει
1 ἐταλαιπώρει
1 ἐχώρει
1 ἐάσει
2 κολάσει
1 προφάσει
2 δεήσει
1 βοηθήσει
1 αἰσθήσει
1 παρακλήσει
2 καταφρονήσει
1 συγχωρήσει
1 νοσήσει
1 ἀγανακτήσει
1 ὑπαντήσει
1 ὁπλίσει
1 μίσει
1 δόσει
1 ἀπολαύσει
1 ἀναπαύσει
1 προβουλεύσει
1 καταλύσει
2 κωλύσει
1 φύσει
1 συγχύσει
1 δώσει
1 κακώσει
2 ἁλώσει
1 ἀπογνώσει
1 ἐκπληρώσει
1 ἐμπτώσει
1 πλατεῖ
12 ἔτει
1 ἀπῄτει
2 πίπτει
1 ἐμπίπτει
1 κελεύει
1 θύει
1 κωλύει
1 εἰλήφει
2 στίφει
10 τάχει
1 ἀπέχει
1 παρέχει
4 ἔχει
1 ἄλλοθί
3 αὐτόθι
1 ἑτέρωθι
16 χάρακι
1 δόξαιμι
3 εἰμι
1 δείκνυμι
1 μηδενὶ
1 οὐδενὶ
2 ἑνὶ
1 τινι
2 τινὶ
1 λαγόνι
2 πλείονι
2 ἡγεμόνι
2 σώφρονι
1 ἐλάττονι
1 νυνὶ
4 ἀγῶνι
1 χειμῶνι
1 Καίσωνι
1 φύλαξι
1 γυναιξί
1 θρίαμβοι
2 λοχαγοὶ
2 λοχαγοί
1 στρατηγοὶ
5 ὀλίγοι
1 λόγοι
1 γεωργοὶ
1 δημαγωγοὶ
2 δέοι
1 νέοι
1 πεζοί
2 πεζοὶ
1 ἀγαθοί
2 ἀγαθοὶ
1 πειθοῖ
1 δίκαιοι
20 Ῥωμαῖοι
7 Φάβιοι
5 πατρίκιοι
20 πολέμιοι
1 ἀξιοῖ
1 καθαρτήριοι
1 μέτριοι
3 κύριοι
1 πενταπλάσιοι
1 διπλάσιοι
1 τριακόσιοι
2 ἀκούσιοι
1 ἑκούσιοι
1 αἴτιοι
1 ἀνέστιοι
1 οἷοί
1 κακοί
1 δημοτικοὶ
1 φορτικοὶ
2 οἴκοι
11 Οὐολοῦσκοι
1 ἄγγελοι
4 ἄλλοι
2 πολλοί
10 πολλοὶ
6 μοι
1 πόλεμοι
1 φιλοπόλεμοι
4 ἐμοὶ
2 ἐμοί
1 ἔξαιμοί
2 ἕτοιμοι
1 καθαρμοὶ
1 στοχασμοί
1 ὠθισμοί
2 ἀκροβολισμοὶ
4 Αἰκανοί
16 Αἰκανοὶ
1 ἱκανοὶ
9 Οὐιεντανοὶ
1 Οὐιεντανοί
1 δυνάμενοι
1 διαπραξάμενοι
1 ταξάμενοι
1 ἀντιταξάμενοι
2 δεξάμενοι
1 διαδεξάμενοι
2 ἀποδειξάμενοι
1 ἀρξάμενοι
1 ὀρυξάμενοι
1 ἀράμενοι
1 βιασάμενοι
1 καταδικασάμενοι
1 ἀνασκευασάμενοι
1 παρασκευασάμενοι
1 ἐπικαλεσάμενοι
2 ἡγησάμενοι
7 ποιησάμενοι
1 τιμησάμενοι
3 χρησάμενοι
1 μεταστησάμενοι
1 ὑπολογισάμενοι
1 αἰκισάμενοι
1 καθοπλισάμενοι
2 ἀγωνισάμενοι
1 χαρισάμενοι
1 καταστρατοπεδευσάμενοι
2 παρακελευσάμενοι
2 βουλευσάμενοι
1 πραγματευσάμενοι
1 ἐπανορθωσάμενοι
1 διακληρωσάμενοι
1 ὠσάμενοι
1 ἀνιστάμενοι
1 ἱστάμενοι
2 τεταγμένοι
2 συντεταγμένοι
1 θέμενοι
1 μεθέμενοι
1 ἐπιτιθέμενοι
1 συνθέμενοι
1 ἀποθέμενοι
1 μεμνημένοι
1 παρειμένοι
3 καταλαβόμενοι
1 προαγόμενοι
5 ἐπαγόμενοι
1 φλεγόμενοι
1 δεόμενοί
2 δεόμενοι
1 βιαζόμενοι
1 στοχαζόμενοι
1 ἐγκαθεζόμενοι
2 πιεζόμενοι
1 φενακιζόμενοι
1 διαγωνιζόμενοι
2 ἀγωνιζόμενοι
1 εὐτρεπιζόμενοι
1 ἀνασωζόμενοι
1 αἰσθόμενοι
1 ἀχθόμενοι
1 παιόμενοι
1 Ἀφικόμενοί
1 ἀφικόμενοί
2 ἀφικόμενοι
1 Ἀφικόμενοι
2 διωκόμενοι
1 ἀναβαλόμενοι
1 περιβαλόμενοι
1 ἀφελόμενοί
2 ἑλόμενοι
1 Βουλόμενοι
5 βουλόμενοι
1 καταλαμβανόμενοι
1 ἐπιλαμβανόμενοι
1 πυνθανόμενοι
6 γενόμενοι
1 ἀγριαινόμενοι
1 γινόμενοι
1 ἀμυνόμενοι
1 βαρυνόμενοι
1 τραχυνόμενοι
1 καταπληξόμενοι
4 τραπόμενοι
1 ἑπόμενοι
1 ὑπολειπόμενοι
1 στερόμενοι
1 εἰσφερόμενοι
1 ὀδυρόμενοι
1 ὀλοφυρόμενοί
1 κατεργασόμενοι
1 ἀποδρασόμενοι
1 ἀπολογησόμενοί
1 ποιησόμενοι
1 αἱρησόμενοι
1 εὑρησόμενοι
1 τιμωρησόμενοι
1 καταστησόμενοι
1 ἀναπαυσόμενοί
1 δραττόμενοι
1 ἀντιταττόμενοι
1 ἐκπληττόμενοι
1 ἐνδυόμενοι
1 ἐπικελευόμενοι
1 θεραπευόμενοι
1 πορευόμενοι
1 στρατευόμενοι
1 κωλυόμενοι
1 συστρεφόμενοι
3 μαχόμενοι
1 συνεχόμενοι
1 γλιχόμενοι
2 ἀνασχόμενοι
1 ληψόμενοι
1 παραληψόμενοι
2 διεσκεδασμένοι
1 ἐσκεδασμένοι
2 παρεσκευασμένοι
1 ὡπλισμένοι
1 συνεργούμενοι
1 προαγωνιούμενοι
1 ἀγωνιούμενοι
1 ποιούμενοι
1 βλασφημούμενοι
1 ἐνθυμούμενοι
1 προθυμούμενοί
1 ἀνακινούμενοί
1 ὑπισχνούμενοι
1 προνοούμενοι
1 διαιρούμενοι
1 ἀφαιρούμενοι
1 αἱρούμενοι
1 αἰτιώμενοι
2 ὁρμώμενοι
1 μηχανώμενοι
1 διερευνώμενοι
1 ὑφορώμενοι
1 κτώμενοι
1 ἐπίσκηνοι
30 Τυρρηνοὶ
5 Τυρρηνοί
1 Σαβῖνοι
2 κἀκεῖνοι
4 ἐκεῖνοι
1 κλεινοὶ
1 Λατῖνοι
1 πρόγονοι
1 μόνοι
1 ἄγρυπνοί
2 συχνοὶ
1 κοινωνοὶ
6 ἀθρόοι
4 λοιποὶ
1 ἐπίσκοποι
1 ἰσόρροποι
1 τόποι
1 ἄνθρωποι
1 σύνεδροι
4 ἑκάτεροι
1 σφέτεροι
3 ἕτεροι
1 ἕτεροί
12 ἀμφότεροι
1 σοφώτεροι
1 τολμηροί
1 λυπηροὶ
1 καιροὶ
1 ἄπειροι
1 ἔμπειροι
1 νεκροὶ
1 νεκροί
2 ἄποροι
1 ἐπίκουροι
1 σοὶ
2 σοι
9 ὅσοι
1 πυρσοί
1 τοι
4 ἀδύνατοι
29 ὕπατοι
1 τολμηρότατοι
1 πρεσβύτατοί
1 τιμιώτατοι
2 δυνατώτατοι
1 περιβόητοι
3 καίτοι
1 ἐπίλεκτοι
9 μέντοι
2 τοιγάρτοι
5 ἕκαστοι
1 πλεῖστοι
1 παράλυτοι
1 ἀκώλυτοι
1 τοσοῦτοι
1 αὐτοί
10 αὐτοὶ
7 οὗτοι
1 πρῶτοι
1 ἄμαχοί
1 ἀξιόμαχοι
2 πρόμαχοι
1 λόχοι
1 χιλίαρχοί
1 ταξίαρχοί
12 δήμαρχοι
1 εὔψυχοί
221 ἐπὶ
4 ἐπί
1 Ἐπὶ
1 ἀνδρὶ
3 περί
81 περὶ
1 Περὶ
1 χειρὶ
1 αὐτοκράτορι
2 πατρὶ
1 πυρὶ
7 ἄχρι
20 μέχρι
1 ὕδασι
1 ἀπεστερήκασι
1 πράγμασι
1 δόγμασι
1 αὐχήμασι
1 χερμάσι
1 προτειχίσμασι
1 τραύμασι
1 κατορθώμασι
1 παραδιδόασι
2 πᾶσι
3 ἅπασι
2 ἀνδράσι
1 ὑπατεύσασι
1 ἀριστεύσασι
1 ἀπαναστᾶσι
1 τέγεσι
1 ἕδεσι
1 ταραχώδεσι
1 πάθεσι
1 ἤθεσι
2 τέλεσι
1 πόλεσι
1 δυνάμεσι
1 πράξεσι
1 δεήσεσι
1 βρέφεσι
1 συνεχέσι
1 τείχεσι
4 πένησι
3 Ἀθήνησι
1 Ἀθήνῃσι
1 ἡττηθεῖσι
1 ἔπεισι
1 τρισὶ
2 τισι
20 σφίσι
1 εἰσί
1 κεκρατηκόσι
1 εἴκοσι
1 ἀπολωλόσι
2 ἡγεμόσι
1 ἀσχήμοσι
1 γεγονόσι
1 ἐλάττοσι
1 κρείττοσι
1 μετειληφόσι
1 τέτταρσι
1 χερσὶ
1 κρατῆρσι
1 ναυσὶ
1 ἱππεῦσι
1 λέγουσι
1 φεύγουσι
1 παραδοῦσι
1 διαρπάζουσι
1 ἐγκαθίζουσι
2 μαθοῦσι
1 πείθουσι
2 ἀπιοῦσι
1 ἐπιοῦσι
1 ἰοῦσι
1 διοικοῦσι
1 εἴκουσι
1 ἐμβαλοῦσι
1 καταβάλλουσι
2 λαμβάνουσι
4 παραλαμβάνουσι
1 συλλαμβάνουσι
1 ἐγκλίνουσι
1 κάμνουσι
1 προσάξουσι
1 ἕξουσι
1 ἕξουσί
1 τρέπουσι
1 ἀποτρέπουσι
1 ἐκλείπουσι
1 πέμπουσι
1 παροῦσι
1 αἱροῦσι
1 κατηγοροῦσι
1 κατηγοροῦσί
1 χωροῦσι
1 εὑρήσουσι
1 κρατοῦσι
1 συνάπτουσι
2 πίπτουσι
1 ἐμπίπτουσι
1 ταράττουσι
1 τουτουσὶ
1 βλακεύουσι
1 προνομεύουσι
1 θεραπεύουσι
1 ὑποστρέφουσί
1 ἔχουσι
1 βλάψουσι
2 οὖσι
2 λάβωσι
1 ἴδωσι
1 ζῶσι
1 στασιάζωσι
1 δυνηθῶσι
1 πείθωσι
1 καταραχθῶσι
1 διέλωσι
1 ἀποδείξωσι
1 διασπῶσι
3 ὁρῶσι
1 διακλείσωσι
1 ἀπαιτῶσι
11 τί
27 τι
1 προτερήματι
1 αὐχήματι
2 κατορθώματι
1 χώματι
1 κέρατι
1 δόρατι
3 μηκέτι
11 οὐκέτι
75 ἔτι
1 Ἔτι
1 ταπεινότητι
1 νυκτί
4 νυκτὶ
1 μείναντι
1 ἀποδείξαντι
1 παντί
1 κληρονομήσαντι
3 χωρήσαντι
1 πείσαντι
1 ἐκτίσαντι
1 κελεύσαντι
6 ἀντὶ
1 ἄγοντι
1 εἰκάζοντι
1 πείθοντι
5 παρελθόντι
1 διεξιόντι
1 προιόντι
2 περιόντι
1 διδάσκοντι
1 ἀποφαίνοντι
1 πρέποντι
1 παρόντι
1 συμφέροντι
1 συνάρχοντι
1 τυχόντι
2 ὄντι
1 δῃοῦντι
1 προσδοκῶντι
1 ἐμβεβληκότι
1 εἰληφότι
56 ὅτι
2 ἄρτι
1 ἔνεστι
1 ἔξεστι
6 ἐστι
1 ἐστί
4 ἐστὶ
1 ἔστι
7 νεωστὶ
1 νεωστί
2 ἀμφὶ
3 οὐχὶ
2 Εἰ
51 εἰ
11 εἴ
17 αἱ
261 οἱ
7 Οἱ
4 αἵ
11 οἵ
1 αἳ
5 οἳ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/01/2007